DNA na vrhovima prsta Featured

DNA na vrhovima prsta

DNA NA VRHOVIMA PRSTA
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
S obzirom da je 21. stoljeće posebno ponosno svojim naučnim dostignućima, muslimanima je jako potrebna jedna detaljna analiza koja će objediniti sve ono šta je u Kur'anu rečeno što je vezano za nauku. Potrebno nam je da tražimo Allahove dokaze, ne oslanjajući se samo na puko vjerovanje, jer - u čemu bi se onda razlikovali od ostalih vjerovanja i mnoštva drugih religija? Kur'an je jedina sveta Knjiga (a to sasvim sigurno potvrđuje da je od Stvoritelja svjetova) koja nebrojeno puta upućuje čovjeka da traži Allahove dokaze. Njegova mudrost je neizmjerna, pa tako te iste dokaze možemo naći i u samom sebi, a o svemirskim prostranstvima ne treba ni trošiti riječi. Ako bi nas Allah ostavio da slijepo vjerujemo bez dokaza pa nas onda kaznio, to bi značilo da je Allah nepravedan, a tako nešto nije moguće. On je izvor milosti i pravde i svaki čovjek koji se samo malo potrudi naći će da je Allah Istina. Svaki Njegov dokaz učvršćuje naše vjerovanje i zato je potrebno da stalno tragamo i prenosimo naše znanje. Mnogi od nas kažu da vjeruju u Allaha, ali neizvršavanjem Njegovih naredbi dokazuju da nisu sigurni u Drugi svijet. Nekome ko je uvjeren u povratak Allahu je nezamislivo da recimo ne klanja namaz ili ne daje zekat i tako dalje. Upravo zato, potrebno nam je da stalno tražimo i prenosimo Allahove dokaze.
Konkretno, ovdje ćemo se pozabaviti o otisku prsta, tj. nauci koja proučava taj dio kriminalistike, daktiloskopiji. To je nauka koja je gotovo vrhunac ljudskog postignuća. Daktiloskopija se bavi proučavanjem linija na jagodici prsta u cilju dokazivanja identiteta određene osobe. Daktiloskopija je čovječanstvu donijela ogromnu korist, a najviše se koristi u kriminalistici. No to je manje-više svima poznato. Ono sto je mnogima nepoznato jeste način na koji Kur'an govori o tome.
Sama činjenica da je u svakog čovjeka otisak prsta različit, tj. da su različite njegove papilarne linije od svakog drugog čovjeka na planeti, upućuje nas na Inteligenciju, na stvaranje, na Mudrog i Svemoćnog. Kako ovakvo nešto moze biti slučajno? To mora biti kontrolirano, vrlo precizno, zapravo savršeno. Bez Vrhovne inteligencije ovo jednostavno ne bi bilo moguće jer je to potpuno nezamislivo.
Evo šta kaže Kur'an u vezi ovoga:
Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. (Sura Smak svijeta, 3 i 4 ajet).
Pogledajte ovaj savršeni opis u Kur'anu. Zasto bi Kur'an od svih dijelova tijela i to baš kod opisa proživljenja čovjeka upotrijebio izraz "stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo"? U ljudskom tijelu postoji ogroman broj sastavnih dijelova, međutim Kur'an spominje baš te male, naizgled nebitne jagodice prstiju. I naravno da bi preciznost bila savršena, od svih ajeta upotrebljava jagodice prstiju baš kod proživljenja da bi čovjek znao da će se Allahu vratiti i da će svaki odgovarati sam za sebe, da Allah nikoga neće izostaviti, da će mu svi doći pojedinačno i da On dobro poznaje njegov identitet.
Dakle, vrhovi prsta su zapravo svojevrsna lična karta svakog čovjeka na planeti. Milijarde i milijarde raznolikih linija na samo jednom centimetru prostora.Ovo je nevjerovatno i pokazuje moć koju posjeduje Allah. Zapitajte se sada nakon ovoga kolika je glupost tvrditi da je to slučajno?
Dakle, DNA je u svakog čovjeka različit. Preko otiska prsta se može utvrditi o kojoj se individui radi. Treba naravno upozoriti na to da u vrijeme objave Kur'ana nauka nije dosegla niti blizu ovoga. Bilo je to primitivno društvo koje skoro nije ni poznavalo naučne discipline. Međutim, Allah je Kur'an poslao kao milost i pouku za svako vrijeme pa tako i naše.
Otkriće DNA je jedno od najvažnijih u historiji čovječanstva. DNA je osnova života jer sadrži genetički kod koji je osnova nasljednih svojstava svih živih bića. Fantastično je, da ako bismo pokušali zapisati informacije iz DNA, da bismo mogli sastaviti pravu biblioteku od oko 1000 knjiga od kojih bi svaka iznosila 500 stranica. Pogledajte ove nevjerovatne podatke i razmislite. Imate li hrabrosti reći da ovo nastaje samo od sebe, slučajno?
Pitanje je međutim koliko mi muslimani razmišljamo o ovim stvarima. Pitanje je koliko nas Kur'an i njegova čuda dirnu u srce. Prečesto nam se dešava da čitamo Kur'an samo mehanički, bez razmišljanja.
Vratimo se na otisak prsta. Allah nam je dakle pokazao pravo naučno čudo u ovome i nikako ne treba misliti da je ovo slučajno jer nam je Milostivi u Kur'anu dao još mnoštvo dokaza koji samo potvrđuju jedni druge. Sasvim je sigurno da će nas Allah na Sudnjem danu prozvati pojedinačno i da Mu nikakav problem neće predstavljati da stvori naše jagodice prsta još jednom.
Na kraju, još treba navesti 3 glavne karakteriskike otiska prsta:
1. Individualnost – ne postoje dva čovjeka na svijetu s identičnim otiscima papilarnih linija prstiju,
2. Trajnost – oblik papilarnih linija u čovjeka je trajan od rođenja do raspada kože, i
3. Stalnost – linije imaju stalan oblik koji nije nasljedan.
Eto tako nam Allah pokazuje svoje dokaze, ovaj put „u nama samima“ kao što to naš Stvoritelj navodi u jednom od svojih ajeta.

Piše: Semir Bašić

back to top