Islamske teme

Ovim ćeš najviše obradovati Uzvišenog Allaha

Koje to djelo, Allahov robe, koje Allaha čini veoma, veoma sretnim. Možda kažeš to je namaz, reći ću ti ne. Ili kažeš to je post, kažem ne. Možda kažeš da je hadždž, reći ću ti opet ne. Ovo su djela koja jako raduju Allaha, tebareke we te’ala. Međutim, ono čemu se tvoj Gospodar raduje više nego ovim djelima, jeste…

tvoja tevba, tvoje pokajanje. Da digneš ruke, pozoveš svoga Gospodara, poniziš Mu se i tražiš skrušeno oprost od tvojih grijeha. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, opisujući koliko se Allah raduje tvojoj tevbi, kaže: “Allaha više raduje tevba nego čovjeka koji u pustinji izgubi svoju jahalicu sa svom opskrbom na njoj, pa kad bude siguran da će ga u pustinji zadesiti smrt, ode do jednog drveta, povuće se, pa zaspe, nakon što se probudi, ugleda je iznad svoje glave, jahalicu. Toliko se jako obraduje da kaže: “Allahu, Ti si moj rob, a ja sam Tvoj Gospodar.

Od prevelike sreće čovjek se toliko obraduje da pogriješi, pa zahvaljujući se Allahu kaže da je on Allahov Gospodar. Znači, Allah se više obraduje tvojoj tevbi nego ovaj čovjek u pustinji kada mu se vrati život ponovo.

Nemoj da škrtariš na samom sebi, digni ruke i traži od Gospodara, tebareke we te’ala, oprost. A Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kao najbolje Allahovo biće je tražio oprosta od Gospodara svijetova, i do 100 puta na dan.

Preuzeto sa jednog video klipa prof. Harisa Hećimovića
Za N-um.com pripremio Admir Ćomić

___________________

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Onaj koji se pokaje od grijeha kao da i nema grijeha” (Ibn Madza, Sunen, 3446. Albani ga je ocjenio dobrim)

Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra pretvoriti, a Allah prašta i samilostan je, a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio.” (Kur’an; Al-Furqan, 70.-71.)

 

Praznovjerja vezana za udaju i ženidbu

Ženidba između dva Bajrama

Jedno od najraširenijih sujevjerja na prostorima Balkana, koje je u velikoj mjeri prisutno i kod onih koji redovno čine sedždu Allahu, jeste da nema ženidbe, niti udaje između dva Bajrama, aludirajući na vrijeme između ramazanskog i kurbanskog Bajrama, a upravo je tu smješten mjesec ševal. Tvrde da se ”ne valja” vjenčavati tada. Jasno je da je ovo jedno od predislamskih vjerovanja. Islamska obaveza je svima kod kojih se zadržalo ovakvo vjerovanje da ga se otarase i oslobode njegova tereta. Oni koji su prispjeli za ženidbu, odnosno udaju, ne trebaju obraćati pažnju na ova sujevjerja, nego se ženiti i udavati onda kada steknu uslove za to. Allahov Poslanik, s.a.v.s., oženio je Aišu, r.a., u mjesecu ševalu (između dva Bajrama).

– Vjeruje se da kada djevojka opazi mladi mjesec, treba uzeti neki kamen, zatim reći: ,,O mjeseče, tako ti mladine, ti putuješ po cijelome svijetu, pa na tom putu viđaš i mog dragog, naredi neka mi se po imenu javi!” To treba izgovoriti tri puta i saslušati koje će prvo muško ime čuti. Vjeruje se da će to biti ime njenog suđenika.

– U nekim krajevima bivše Jugoslavije rašireno je vjerovanje da kada djevojka dođe pred mladoženjinu kuću treba uzeti kakav sud s vodom i proliti ga, kako bi joj u novom domu sve teklo kao voda. Vjeruje se i da djevojka, kada prvi put ulazi u mladoženjinu kuću, treba proći ispod njegove ruke čime želi naišaretiti da će ga uvijek poštivati. Jedno od sujevjerja je i to da prije nego svedu mladence, ukućani trebaju uzeti neko muško dijete i provaljati ga po postelji, kako bi nevjesta rađala mušku djecu. Na kraju, kada mladu dovedu u kuću, ona treba zovnuti muža imenom i reći: ,,Koliko ti je u kući robova, toliko ti rodila sinova. ”

Oko svadbi i samog čina ženidbi i udaja ima mnogo različitih lokalnih izmišljenih običaja, kojima su ljudi sami sebe opteretili, pod uvjerenjem da su pobožniji i bolji vjernici ako te neutemeljene običaje i praznovjerne postupke budu prakticirali. Uglavnom su ti postupci i uvjerenja u direktnoj suprotnosti sa islamom i sunnetom. Obaveza je napustiti ih i uputiti se čistom stazom islama koja vodi sreći na ovom i neprekidnim uživanjima na onom, neprolaznom svijetu.

_________

JOŠ NEKA SUJEVJERJA:

Kucanje u drvo radi sreće i berićeta

Slobodno se može reći da je ovo jedan od najraširenijih vidova sujevjerja. Prakticiraju ga i muslimani i nemuslimani. Ovo se zasniva na starom vjerovanju po kojem su bogovi živjeli u drveću koje je raslo po šumama. Kada bi neko dolazio da moli nekog od tih bogova za nešto, ritual je zahtjevao da najprije dodirne koru drveta. Ako bi mu se ta želja kasnije ispunila,on je ponovo dolazio do istog drveta da kucne u njega. Ovo je bila poruka bogu da je molba urodila plodom, a istovremeno gest zahvalnosti za uslišenu molbu. Kada se kod muslimana komentariše neka dobra situacija ili povoljan preokret u životu, onda se kaže: mašallah, naravno bez kucanja u drvo. Uzvišeni Allah je rekao: “A zašto nisi, kada si u vrt svoj ušao, rekao: Mašallah! – moć je samo u Allaha!“ (Kehf,39)

Prelazak crne mačke preko puta

Vjerovanje u crnu mačku kao simbol zla i loš znak nastalo je u vrijeme mračnog Srednjeg vijeka, i to u Španiji, za vrijeme zloglasne krstaške inkvizicije. Tada su, pod patronatom i odobrenjem katoličke crkve, na lomači pogubljene mnoge žene, a zajedno sa njima spaljivane su i mačke koje su prethodno zatvarane u korpe od pruća. Zbog svoje vitke građe, mačke su povezivane sa Venerom, Grčkom boginjom ljubavi i erotizma, što je crkva u ono vrijeme smatrala grijehom.

Vjerovanje da mačka ima devet života potiče još od starih Egipćana, koji su obožavali mačke. Oni su se divili njihovoj vitalnosti i sposobnosti da prežive pad sa velike visine, pa je iz toga proisteklo vjerovanje da mačke imaju devet života. Također, dovodili su je, kao predmet obožavanja, u vezi sa njihovim tadašnjim Trojstvom, koje su činili Majka, Otac i Sin.Tri puta tri, bio je najviši izraz iskazane časti, pa je tako stvoreno vjerovanje da mačka ima devet života.

Petak trinaesti

Još jedno prisutno sujevjerje je i vjerovanje u petak trinaesti, kao nesretan dan. Ono potiče od kršćana, a sa islamom i muslimanima nema ništa zajedničko. Zanimljivo je da ova fobija Ameriku svake godine košta milijarde dolara zbog izostajanja ljudi s posla, otkazanih letova i željezničkih polazaka, te smanjenog saobraćaja svakog trinaestog u mjesecu. Srž ovog sujevjerja jeste kršćanska dogma po kojoj je petak dan u kojem je razapet Isus Hrist (Isa, a.s.) te stoga neki od njih taj dan smatraju nesretnim. Također, broj trinaest ukazuje na broj učesnika posljednje tajne večere kada je Juda izdao Isusa.

Razbijeno ogledalo kao znak nesreće

Vjerovanje po kojem razbijeno ogledalo donosi sedam godina nesreće i velike tegobe u životu jeste jedno od mnogobrojnih sujevjerja. Poznato je još i kao đavolije ogledalo. Raširilo se među kršćanima koji vjeruju da su njihovi preci uz pomoć ogledala posmatrali zvijezde i hvatali njihovu energiju. Bez naučnog znanja o prirodi, čovjek je mislio da je njegov odraz, koji je vidio na površini jezera ili bare, bio njegovo drugo ja, ili njegova druga duša. Plašio se da, ako bi uznemirio to svoje drugo ja ,uznemirio bi na neki način i samog sebe. Kada su kasnije napravljena staklena ogledala, njihovo razbijanje značilo je i ozbiljnu povredu svoje duše.

Stari Rimljani su vjerovali da se čovjekov život obnavlja svakih sedam godina. Pošto je razbijanjem ogledala taj život bio ugrožen, trebalo je čekati cijelih sedam godina da bi se on obnovio. I ovo sujevjerje je, kao i većina drugih, zasnovana na praktičnim razlozima ekonomskog karaktera. Staklena ogledala su nekada bila veoma skupa, pa je njihovim vlasnicima dobro došlo ovo vjerovanje koje je pomagalo da ona što duže ostanu čitava. Slično ovome razvilo se i vjerovanje da odlaganje hljeba naopako donosi glad. Neki kršćani vjeruju da je odlaganje hljeba naopako znak podcjenjivanja zbog toga što hljeb, uz vino smatraju najvažnijom namirnicom ”tajne večere”. Također, po kršćanskom vjerovanju koje je naslijeđeno od mušrika (paganskih naroda), prolazak ispod merdevina naslonjenih na zid donosi nesreću, zbog toga što one, po ovom vjerovanju, ometaju silazak sreće ili bogova koji trebaju stići do ljudi da bi im pomogli. Sve je ovo jasna zabluda,od koje se istinski utječemo Uzvišenom Allahu, dž.š.

Iz teksta: Top lista najraširenijih praznovjerja među Bošnjacima – Admir Iković / akos.ba

 

Ruža me naučila

Ruže su oduvijek bile moje najdraže cvijeće. Uvijek bih ostala zapanjena njenom ljepotom, ali samo na trenutak. Ali baš u tom trenutku i trenucima koji bi dolazili poslije, ruža me naučila neprocjenjivu lekciju. Pod ovim ne mislim na lekciju iz botanike ili hortikulture.

Mislim na lekciju života.

Šta se desi savršeno oblikovanim laticama ruže čak i nakon nekoliko dana poslije cvjetanja? U šta se pretvori predivna crvena boja koja joj daje ljepotu koja odzima dah?

Te latice uvehnu. Ta crvena boja koja oduzima dah postaje smeđa. I ruža koja je jednom bila puna ljepote i života pretvara se u sasušene komadiće koji se izmrve i na najnježniji dodir.

Nevažno koliko truda uložimo u ružu, koliko puta joj promijenimo vodu ili damo hranu, ne možemo spriječiti da uvehne.

Ovaj proces, tako značajan i smislen ako ga pokušamo razumjeti, se ne dešava bez svrhe. Allah u Kur anu jasno ukazuje na životnu lekciju koju možemo naučiti od ruže.

On kaže: “Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.“ (El-Hadid, 20)

Vehnjenje ruže je ustvari nama pouka. Ona treba da nas nauči jednu od najvažnijih ali i najtežih životnih lekcija, a to je da ništa ne traje vječno. Sve će nestati – osim Allaha.

Stalno gledamo prelijepe filmske zvijezde na televiziji. Stalno ih susrećemo na naslovnicama novina. Idealiziramo njihova lijepa lica i savršene tjelesne građe. Ali šta se desi tim licima nakon 10, 20, 30 godina? Ostare, poboraju se, izblijede i onda nestanu. Šta se desi najbistrijim umovima 50 godina nakon što se proslave sa nekim senzacionalnim otkrićem. Možda leže spokojno u staračkim domovima pokušavajući se sjetiti svoga imena.

Da li je cilj ove spoznaje da nas deprimira i stjera nas u zonu komfora? Ne. Ovi primjeri su tu kao znak i uputa. Sa postepeniim propadanjem ruže i svakom opalom laticom Allah nas podsjeća da sve što je na ovom svijetu prolazi i umire. On nas opominje da ništa na ovom svijetu neće ostati, osim Njega. Cilj ovih poruka nije da nas rastuže, već da nas probude iz sna zablude i da nas podsjete da naša krajnja povezanost nikada ne treba biti za prolazne stvari. U Kur anu se kaže: „I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi, i Njemu ćete se povratiti!“ (El-Ankebut, 88)

U drugom ajetu se kaže: “Sve što je na zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti.“ (Er-Rahman, 26-27)

Ovo su spoznaje koje bi trebale da nas pogode do srži. Kur anska sura Al-Asr, koja sadrži samo tri kratka ajeta, prelijepo sumira dubinu ove istine. Sura počinje Allahovom zaketvom vremenom. Slijedeći tu zakletvu, Allah koristi riječi „inna“ i „la“ (doista) kojima se dodatno naglašava značenje. Upotreba zakletve zajedno sa dvostrukim naglašavanjem ukazuje na to koliku jačinu i važnost ima izjava koja slijedi: „čovjek, doista, gubi,“

Ali pitanje je šta to ljudi ustvari gube. To je gubljenje, čega?

Svega. Gubljenje vremena, gubljenje ljudi i stvari koje volimo, gubljenje zdravlja, ljepote i konačno gubljenje beskrajne borbe. I ove stvari, jednom izgubljne, su zauvijek izgubljne – osim za jednu grupu ljudi:

samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni prema drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. (El-Asr, 3)

Za njih, ništa nije izgubljeno.

Jedino našom vjerom i djelima mi možemo uzeti nešto od ovog prolaznog života. Jedino, izbjegavajući lažne zavisnosti, puštajući prolazne vezanosti i uzdajući se u Allaha možemo se vratiti noseći vodu sa okeanskih fatamorgana.

Jedino je Allah vječan. Zato, samo ono što je urađeno u Njegovo ime, traje. Jedino što je voljeno u Njegovo ime nam se vraća na kraju. Sa svim ostalim, mi smo u konstantnom procesu gubljenja. Sve ostalo je samo prolazna latica u koju se zaljubimo danas a već sutra ona je uvehla.

Izvor: wawasocijacija.com

Duga nada je uzrok zaboravljanja ahireta

Duga nada čini da čovjek zaboravlja ahiret, a slijeđenje strasti ga odvraća od istine.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Najviše čega se za vas plašim jesu duga nada i slijeđenje strasti!“

Također je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Tri stanja tvrdim za tri osobe: onome koji navaljuje na dunjaluk, onome koji žudi za njim i onome koji je škrt radi njega; siromaštvo poslje kojeg neće doći bogatstvo, zauzetost poslije koje neće doći slobodno vrijeme i brigu poslije koje neće doći rasterećenje.“

Kada je Ebu Derda, r.a., došao u Hims (grad u Siriji), njegovim stanovnicima je rekao: „Zar vas nije stid da gradite ono u čemu nećete živjeti? Da se nadate onome što nećete dočekati? Da sakupljate ono što nećete pojesti? Oni koji su bili prije vas sagradili su čvrste objekte, sakupili su mnogo imetka i imali duge nade, pa su njihovi stanovi postali kaburovi, njihove nade su se pokazale kao obmane, a njihov imetak kao propast!“ (Gazali)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

HADISI Hadisi koji počinju sa “tri“

U djelu Sahihul-džamius-sagir ve zijadetuhu, šejh Albani bilježi pedeset pet vjerodostojnih hadisa koji počinju sa brojem tri, a ovo njegovo djelo zapravo je obrada djela El-Džamius-sagir, imama Dželaluddina es-Sujutija, rahimehullah. Tokom obrade ovog djela, šejh Albani razdvojio je vjerodostojne od nevjerodostojnih hadisa, i tako su, na temelju toga, nastala dva djela: Sahihul-džamius-sagir ve zijadetuhu i Daiful-džamius-sagir ve zijadetuhu, a to znači da je šejh Albani ocijenio hadise koji se navode u El-Džamius-sagiru ili kao sahih – vjerodostojne ili kao daif – slabe.


Ono što je zanimljivo jeste da se u Sujutijevom djelu bilježe pedeset tri hadisa koja počinju brojem tri, tako da ćemo ih navesti u ovom i narednom broju El-Asra. S obzirom na to da se nekoliko hadisa ponavlja više puta, ja ih, zbog raznovrsnosti verzija, nisam izostavio, već sam ih, kako se i navode u djelu, sve uvrstio. U ovom broju navodimo hadise od broja 3021 do broja 3047.

1.

Aiša, Ibn Mesud i Ebu Umama, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kunem se za tri stvari:

● Allah neće isto postupiti prema onom ko je musliman i prema onom ko s islamom nema ništa. A tri su dijela islama: namaz, post i zekat.

 Allah neće biti zaštitnik nekom robu na ovom svijetu pa ga onda na Sudnjem danu prepustiti nekom drugom.

 I nijedan čovjek neće voljeti jedan narod a da ga Allah neće sastaviti s njima.”

A četvrta, kad bih se zakleo za nju, nadam se da ne bih bio grješan: Allah neće prikriti robu sramotu na ovom svijetu a da mu je neće prikriti i na Sudnjem danu.” (Hadis je sahih, a od Aiše, radijallahu anha, bilježe ga imam Ahmed, Nesai, Hakim i Bejheki, od Ibn Mesuda bilježi ga Ebu Ja’la u Musnedu, i od Ebu Umame bilježi ga imam Taberani)

2.

Džabir b. Semura, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troga se bojim za svoj ummet: traženja kiše putem zvijezda, nasilja (nepravde) vladara i negiranja kadera (odredbe).” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed i Taberani.)

3.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se troje pojavi, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio: pojava Sunca sa zapada, Dedžal i životinja iz zemlje.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Muslim i Tirmizi.)

4.

Ebu Kebša Amr b. Sa’d el-Enmari, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Zaklinjem se da su tri stvari istinite, i još ću vam nešto reći, pa to zapamtite:

● sadaka ne umanjuje čovjekov imetak;

● čovjeku kojem bude učinjena nepravda, pa je on strpljivo podnese, Allah će zbog toga uvećati čast i ugled;

● čovjek neće otvoriti vrata prosjačenja a da mu Allah zbog toga neće otvoriti vrata siromaštva i neimaštine.

I još ću vam ovo reći pa zapamtite: stanje svih ljudi na dunjaluku poput je stanja četverice ljudi:

– čovjeka kojem je Allah dao imetak i znanje, pa se on boji svoga Gospodara, i koristeći podareno, održava rodbinske veze i zna čime ga Allah u pogledu njih dúži – ovaj je na najboljem stepenu; čovjeka kojem je Allah dao znanje, a nije mu dao imetak, pa on sa iskrenim nijetom govori: ‘Kada bih imao imetka, i ja bih radio kao taj i taj’, i on će biti nagrađen prema svojoj namjeri, a nagrada njih dvojice je jednaka;

– čovjeka kojem je Allah dao imetak, a nije mu dao znanje, pa on nepromišljeno raspolaže svojim imetkom i u tome se ne boji svoga Gospodara, niti pomaže bližnju rodbinu, niti priznaje Allahovo pravo u njemu – ovaj je čovjek na najgorem stepenu;

– čovjeka kojem Allah nije dao ni imetak ni znanje, pa on govori: ‘Kada bih imao imetak, i ja bih radio kao taj i taj’ (zadnja spomenuta osoba), i on će biti kažnjen prema svojoj namjeri, a grijeh njih dvojice je jednak.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed i Tirmizi.)

5.

Abdurrahman b. Avf, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaklinjem se za tri stvari (istina su, op. pr.): sadaka ne umanjuje imetak čovjeka, pa dijelite sadaku; čovjek neće oprostiti zulum (nepravdu) koji mu je učinjen a da mu Uzvišeni Allah zbog toga neće povećati ponos, pa opraštajte Allah će vam povećati ponos; i čovjek neće otvoriti vrata prosjačenja a da mu Allah zbog toga neće otvoriti vrata siromaštva.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Ebu Dun’ja u djelu Zemmul-gadab.)

6.

Ukba b. Amir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ako i u čemu ima lijeka, onda ga ima u troje: hidžami, konzumiranju meda i kauterizaciji, koja je bolna. I ja prezirem kauterizaciju i ne volim je.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ahmed.)

7.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U tri se slučaja riječi izgovorene i u šali uzimaju ozbiljno: prilikom sklapanja braka, prilikom razvoda i prilikom opoziva braka.” (Hadis je hasen, a bilježe ga imami Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madža.)

8.

Jedan ashab, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje je obaveza svakom muslimanu: kupanje petkom, korištenje misvaka i mirisanje.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Ebu Šejba u Musannefu.)

9.

Nafi b. Abdulharis, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri stvari muslimanu donose sreću na ovom svijetu: čestit komšija, prostran stan i udobna jahalica.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed, Taberani i Hakim.)

10.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri dove se, u to nema sumnje, uslišavaju: dova postača, dova mazluma (onoga kome je učinjena nepravda) i dova putnika.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ukajli u djelu Ed-Duafa, i Bejheki.)

11.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri dove se, u to nema sumnje, uslišavaju: dova roditelja protiv djeteta, dova putnika i dova mazluma.” (Hadis je hasen, a bilježe ga imami Ahmed, Buhari u Edebul-mufredu, Ebu Davud i Tirmizi.)

12.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se dova ne odbija: dova roditelja za dijete, dova postača i dova mazluma.” (Hadis je hasen, a bilježi ga Ebu Hasen b. Mehrvejh, u djelu Selasijjat, i Dija.)

13.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri dove se, u to nema sumnje, uslišavaju: dova mazluma, dova putnika i dova roditelja za dijete.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Ibn Madža.)

14.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U troje je lijek od svake bolesti osim od smrti: kasiji (žutom bagremu) i medi (ili kuminu). Treće prenosilac nije spomenuo.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Nesai.)

15.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje je obaveza svakom muslimanu: obilazak bolesnika, prisustvovanje dženazi i reći ‘jerhamukallah’ onome koji je kihnuo i rekao ‘elhamdulillah’.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Buhari u El-Edebul-mufredu.)

16.

Ala b. Hadremi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Muhadžir ima pravo boravka (u Meki nakon obavljenih propisa hadža) samo tri dana.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Buhari i Ibn Madža.)

17.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje nikada neće iščeznuti u mom ummetu: hvalisanje položajem, naricanje i gatanje pomoću zvijezda.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ebu Ja’la u Musnedu.)

18.

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje je dio poslaničkog ahlaka: požurivanje sa iftarom, odgađanje sehura i stavljanje desne ruke na lijevu u namazu.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani.)

19.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje donosi spas: osjećaj strahopoštovanja prema Uzvišenom Allahu i tajno i javnopravednost i u zadovoljstvu i u srdžbi, i umjerenost i u siromaštvu i u bogatstvu. Troje donosi propast: strast koja se slijedi, gramzljivost izadivljenost čovjeka samim sobom. (Hadis je hasen, a bilježe ga Ebu Šejh u djelu Et-Tevbih i imam Taberani u djelu El-Evsat.)

20.

Džunada b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri su stvari koje su radili sljedbenici džahilijeta, a neće ih napustiti ni sljedbenici islama: traženje kiše putem zvijezda, vrijeđanje porijekla i naricanje za mrtvim. (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Buhari, u djelu Tarih, i Taberani.)

21.

Abdullah b. Muavija el-Gadiri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude radio troje, osjetit će slast imana: onaj ko bude robovao Allahu, Jednom, Jedinom, svjedočeći da nema drugog boga osim Njega, onaj; onaj ko sa zadovoljstvom svake godine bude davao zekat na svoju imovinu; i onaj ko na u ime zekata ne bude davao staro, šugavo, bolesno, suhonjavo i ono što nema mlijeka, nego bude davao osrednje. Allah od vas ne traži da date najbolje, niti vam naređuje da podijelite ono najgore. I ko očisti sebe.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ebu Davud.)

22.

Ebu Katada, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Postiti ramazan i tri dana u svakom mjesecu, to je kao post čitave godine.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Muslim, Ebu Davud i Nesai.)

23.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga se nađe troje, on je licemjer, pa makar i postio i klanjao (i obavio hadž i umru) i govorio: ‘Ja sam musliman’: kada govori – laže, kada obeća – ne ispuni i kada nešto uzme u emanet – pronevjeri.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Rusteh, u djelu El-Iman, i Ebu Šejh, u djelu Et-Tevbih. Ovaj dio u zagradi “i obavio hadž i umru” slab je prema šejhu Albaniju. Pogledati njegovo djelo Daiful-džamiis-sagir, hadis br. 2554.)

24.

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Koga budu krasila tri svojstva, osjetit će slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega, da brata muslimana voli samo u ime Allaha, i da mrzi povratak u kufr, nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što ne želi biti bačen u vatru.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed, Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai i Ibn Madža.)

25.

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri stvari su propast, tri su spas, tri su iskup za grijehe, a tri povećavaju stepene – deredže.

● Što se tiče onih stvari koje donose propast, pa to su: gramzljivost, strast koja se slijedi i zadivljenost čovjeka samim sobom.

● Što se tiče stvari koje donose spas, pa to su: pravednost i u srdžbi i u zadovoljstvu, umjerenost i u siromaštvu i u bogatstvu i strahopoštovanje prema Uzvišenom Allahu i javno i tajno.

● Što se tiče stvari koje su iskup za grijehe, pa to su: iščekivanje sljedećeg namaza nakon tek obavljenog namaza, upotpunjavanje abdesta u poteškoćama i mnoštvo koraka do džamije.

A što se tiče stvari koje povećavaju stepene, pa to su: nahraniti nekoga (siromaha), širiti selam i klanjati noću dok drugi spavaju.“ (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Taberani u El-Evsatu)

26.

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje se ne odbija: jastuk, parfem i mlijeko.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Tirmizi.)

27.

Fedala b. Ubejd, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri su postupka s kojima se ne treba poigravati: razvod braka, sklapanje braka i oslobađanje roba.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Taberani.)

 Halil Makić, prof.  / www.el-asr.com

 

Dova kao poslanička metoda zaštite od poroka i nesreća

POSEBNA DOVA

Mnogo je sličnih dova koje je Poslanik učio, a čije su poruke svestrane i uzvišene, ali ovdje ćemo se zadržati na jednoj dovi koja je posebna tema ovog teksta i koja je sasvim dovoljna da opravda naslov ovog teksta. To je dova koju bilježi imam Buhari u svom Sahihu od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, koji kazuje: “Služio sam Resulullaha, sallallahu alejhhi ve sellem, kad god bi negdje odsjeo. Čuo sam ga da mnogo izgovara: ‘Allahumme inni e‘uzu bike minel-hemmi vel-huzni, vel-adžzi vel-keseli, vel-buhli vel-džubni, ve dal’I-d-dejni ve galebetir-ridžali („Allahu, ja kod Tebe tražim zaštitu od brige i tuge, od nemoći i lijenosti, od škrtosti i kukavičluka te od tereta duga i premoći ljudi.”) U ovoj dovi Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, objedinio je osam zanimljivih detalja čovjekova bića i poredao ih je, poslaničkom preciznišću, u parovima: briga i tuga, nemoć i lijenost, škrtost i kukavičluk i teret duga i premoć ljudi.

● Briga i tuga su slične sebi u svom efektu koji ostavljaju na čovjeka.

● Nemoć i lijenost su poput blizankinja… nešto što je neurađeno ostaje neurađeno i sasvim je sporedno da li je razlog tome nemoć ili lijenost.

● Škrtost govori o nepostojanju želje za žrtvovanjem imetka, a kukavičluk se tiče bojazni da se žrtvuje tijelo.

● Teret duga i premoć ljudi su dva izvanjska faktora koji mogu biti strahovito opterećavajući onima koji su njima pogođeni. Ove dvije zadnje stvari spomenute u ovoj dovi itekako se dotiču društvenih odnosa, čime se aspekti ove dove sa jedinke proširuju i na međuljudske odnose.

Komentirajući ovu dovu u svom djelu Fethul-Bari, imam Ibn Hadžer, rahimehullah, navodi riječi imama El-Kermanija koji kaže: “Ova dova je od ‘sažetih izraza’ (dževamiul-kelim) jer tri su vrste poroka: duševni, tjelesni i izvanjski.

● Prvi je, shodno snazi, koja je u čovjeku i njega postoje tri vrste: razumski, srdžbeni i strastveni. Briga i tuga povezane su sa razumskim, kukavičluk sa srdžbenim, škrtost sa strastvenim, a nemoć i lijenost sa tjelesnim porocima.

● Drugi porok (tj. lijenost) manifestira se kad je čovjekovo tijelo zdravo i snažno (ali duh je slab), a prvi (tj. nemoć) kod nedostatka organa i slično.

● Teret duga i premoć ljudi povezani su sa izvanjskim porokom. Prvi je u imetku, a drugi je u ugledu. I ova dova obuhvata sve to.” (Pogledati: Ibn Hadžer el-Askalani, Fethul-Bari, 11/178) Ova bi dova, preslikana u dijagramu, izledalo ovako: (Pogledati dijagram: “Poroci”) Naša posljednja dova je: Neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

 

Iz teksta: Dova kao poslanička metoda zaštite od poroka i nesreća – Halil Makić, prof.

Subscribe to this RSS feed