Deset pravila kako da postupiš kada te zadesi iskušenje Featured

Deset pravila kako da postupiš kada te zadesi iskušenje

Deset predivnih savjeta koji će, ako ih bude imao na umu, inšallah, smiriti srce svakome onome koga zadesi neko dunjalučko iskušenje:

1. Nikada nemoj zaboraviti da je Allah uz tebe. Znaj da nikada nisi sam i da uvijek imaš Gospodara na kojeg se možeš osloniti!

2. Allahova se mudrost krije iza svega što je odredio.

3. Allah je Onaj koji donosi korist i otklanja nedaće, stoga se nemoj vezati za nekog mimo Njega.

4. Uvijek budi svjestan činjenice da ono što te zadesilo nije te moglo zaobići, a ono što te zaobišlo nije te moglo zadesiti.

5. Spoznaj suštinu dunjaluka: njegovu prolaznost, kratkoću, bezvrijednost… ” bit ćeš spokojan.

6. Uljepšaj mišljenje o svom Gospodaru!

7. Ono što Allah odabere bolje je za tebe od onoga što ti odabereš!

8. Kad iskušenje dosegne vrhunac, znaj da je izlaz blizu.

9.  Nemoj razmišljati o tome na koji će ti način doći izlaz, jer Allah kada nešto hoće da odredi, On za to da i načine, onako kako ti nisi mogao ni zamisliti.

10.  Na tebi je da upućuješ dove i da tražiš izlaz od Onoga u čijim su rukama ključevi izlaza.

Šejh Omer el-Mukbil
________

Ko stalno bude tražio oprost od Allaha, izgovarajući estagfirullah, On će mu pokazati izlaz iz svake situacije, otklonit će mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada.” (Hadis bilježi Ebu Davud i Ibn Madža)

 

back to top