Ovim ćeš najviše obradovati Uzvišenog Allaha

Koje to djelo, Allahov robe, koje Allaha čini veoma, veoma sretnim. Možda kažeš to je namaz, reći ću ti ne. Ili kažeš to je post, kažem ne. Možda kažeš da je hadždž, reći ću ti opet ne. Ovo su djela koja jako raduju Allaha, tebareke we te’ala. Međutim, ono čemu se tvoj Gospodar raduje više nego ovim djelima, jeste…

tvoja tevba, tvoje pokajanje. Da digneš ruke, pozoveš svoga Gospodara, poniziš Mu se i tražiš skrušeno oprost od tvojih grijeha. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, opisujući koliko se Allah raduje tvojoj tevbi, kaže: “Allaha više raduje tevba nego čovjeka koji u pustinji izgubi svoju jahalicu sa svom opskrbom na njoj, pa kad bude siguran da će ga u pustinji zadesiti smrt, ode do jednog drveta, povuće se, pa zaspe, nakon što se probudi, ugleda je iznad svoje glave, jahalicu. Toliko se jako obraduje da kaže: “Allahu, Ti si moj rob, a ja sam Tvoj Gospodar.

Od prevelike sreće čovjek se toliko obraduje da pogriješi, pa zahvaljujući se Allahu kaže da je on Allahov Gospodar. Znači, Allah se više obraduje tvojoj tevbi nego ovaj čovjek u pustinji kada mu se vrati život ponovo.

Nemoj da škrtariš na samom sebi, digni ruke i traži od Gospodara, tebareke we te’ala, oprost. A Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kao najbolje Allahovo biće je tražio oprosta od Gospodara svijetova, i do 100 puta na dan.

Preuzeto sa jednog video klipa prof. Harisa Hećimovića
Za N-um.com pripremio Admir Ćomić

___________________

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Onaj koji se pokaje od grijeha kao da i nema grijeha” (Ibn Madza, Sunen, 3446. Albani ga je ocjenio dobrim)

Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra pretvoriti, a Allah prašta i samilostan je, a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio.” (Kur’an; Al-Furqan, 70.-71.)

Read more...

ALLAHOVA, DŽ. Š., MILOST NEMA GRANICE

Ako bi ahiretskim aršinima mjerili naša dobra djela nitko od nas, čak ni Božji Poslanici, ne bi mogli zavrijediti Džennet, tako nas uči naš poslanik Muhammed, a.s., jer se prolazno i vječno ne mogu mjeriti nit uspoređivati. U Džennet ćemo, ako Bog da, isključivo Allahovom Milošću!


A Allahova je Milost bez granica i bez uvjetovanosti kakve ljudi jedni drugima postavljaju. ( Ako nisi sa mnom onda si protiv mene, makar bio i vjernik!???) Naše grijehe, bez obzira kakvi su i koliki bili, sve one ružne misli, otrovne riječi i loša djela (HARAME) Milostivi Allah će ne samo oprostiti nego će ih i promijeniti u dobra djela kada i ako se iskreno i potpuno vratimo Allahu, učinimo TEWBU i sve to, naravno, kroz život potvrdimo konstantnim činjenjem dobrih djela.
“A onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i Milostiv je.” (AL- Furkan, 70)
Neizostavan element primljene tewbe su dobra djela. Milostivi Allah obećava u Kur’anu da će svako naše dobro djelo ( makar se radilo i o osmjehu svome bratu ili sestri) nagraditi od deset do sedam stotina puta, pa i više, nego ono stvarno vrijedi, promatrajući ga iz ljudske (prolazne) vizure!
“Tko uradi dobro djelo, biće desetorostruko nagrađen, a tko uradi hrđavo djelo, biće samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda.” (El-En`am, 160)

“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna (700x i plus) – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (El-Bekara, 261)

Ovi ajeti su samo jedan od neizbrojivih primjera i dokaza Allahove milosti prema ljudima koje svaki razuman čovjek može uočiti svakoga trena. ”Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih pobrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.” (En-Nahl, 18)
A naša dobra djela možemo i dodatno multiplicirati ako se netko povede za nama u izvršavanju Allahovih propisa. (ISLAM JE NAJVEĆI IZRAZ ALLAHOVE MILOSTI PREMA LJUDIMA.) Recimo; ako uspijemo svog najbližeg ukućana, rođaka , prijatelja ili kolegu sa posla uvjeriti da se vrati islamu (učini tevbu) odnosno počne živjeti islam nama se pišu sva njegova ili njena djela, a da se njima ne umanjuju. S druge strane, ako pozivamo u grijeh i ljudi nam se odazovu, nama se u tom slučaju pišu grijesi svih onih koji su nam se u tome odazvali! (Nije isto pozvati nekoga na namaz u džemat ili na činjenje nekog hajrata i recimo organizirati rođendansku zabavu na kojoj se toči alkohol. Ako netko poslužuje alkohol – ima grijeh od svih onih koji su ga pili, makar ga organizator osobno i ne konzumirao.)

„Onaj tko se bude za dobro zalagao – bit će i njemu udio u nagradi, a onaj tko se bude za zlo zauzimao – bit će i njemu udio u kazni . – A Allah nad svima bdije! (En-Nisa, 85)

Mirza Mešić

Read more...

Znakovi da te Allah dž.š voli!

– Ako ti je Allah dao uputu i vjeru, znaj da te voli!
– Ako ti je dao probleme, teškoće i nevolje, znaj da te Allah voli i da želi čuti tvoj glas u molitvi!
– Ako ti je dao oskudan imetak, znaj da te Allah voli i da će ti na Ahiretu dati mnogo više!
– Ako ti je dao zadovoljstvo, znaj da te Allah voli i da ti je dao veliku blagodat!
– Ako ti je dao strpljenje, znaj da te Allah voli i da te je učinio pobjednikom!
– Ako ti je dao bezbrižnost, znaj da te Allah voli i da od tebe čeka zahvalu!
– Ako ti je dao tugu, znaj da te Allah voli i da testira tvoju vjeru!
– Ako ti je dao imetak, znaj da te Allah voli, pa ne budi škrt i daj dio za siromašne!
– Ako ti je dao siromaštvo, znaj da te Allah voli i da ti je dao nešto vrijednije od imetka!
– Ako ti je dao jezik i srce, znaj da te Allah voli, pa ih upotrijebi u širenju dobra!

 

Znaj da te Allah voli!

– Ako ti je Allah dao islam, znaj da te Allah voli!
– Allah te voli, pa kako da ti Njega ne voliš?!
– Allah ti je dao mnogo toga, pa kako da mu ne daš svoju ljubav?!
– Allah voli Svoje robove i ne zaboravlja ih… Hvaljen neka je On!
– Pa učini da tvoje srce bude ispunjeno ljubavlju prema Allahu!

 

(Izvor: islamzivot:com)

Read more...
Subscribe to this RSS feed