Kako uljepšati brak savjetima Muhammeda a.s.?

Da li je moguće biti dobar suprug ili supruga bez praktične primjene onoga čemu nas je podučio Muhammed, s.a.v.s.? Složit ćete se svakako da nije.

Ovaj tekst je vezan upravo za nažalost zapostavljenu oblast, a to je uzimanje pouke i primjena savjeta Muhammeda, s.a.v.s., u bračnom životu vjernika i vjernica. Na kraju krajeva, brakom upotpunjujemo polovinu naše vjere i od njega u velikoj mjeri zavisi i naš položaj na budućem svijetu.

Savjet broj 1. – Neka vaš brak i djela budu samo radi Allahovog zadovoljstva

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Zaista se djela cijene samo prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti samo ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova hidžra je Allahu i Njegovu Poslaniku, a ko bude hidžru učinio radi materijalne dobiti, ili zbog žene da bi je oženio, njegova hidžra je za ono za šta ju je naumio.” Hadis bilježe imami Buhari i Muslim.

Ma koliko voljeli naše supružnike, ljubav prema Allahu i Poslaniku, s.a.v.s., ipak dolazi na prvom mjestu. Iz prethodno citiranog hadisa vezano za brak možemo uzeti slijedeće pouke:

–          U tekstu se spominje slučaj čovjeka koji je učinio hidžru iz Mekke u Medinu radi čega? Radi braka s ženom po imenu Ummu Kajs. Iz tog razloga je kasnije stekao i nadimak – Muhadžir Ummu Kajs. Kao što spominje Poslanik, s.a.v.s., čovjek dobije nagradu skladno onome što želi.

–          Čovjek ima nagradu SAMO za djela urađena iskreno u ime Allaha. Ukoliko želimo brak s nekom osobom, radi nje same ili radi bilo kojeg drugog ovozemaljskog razloga ili interesa, a ne radi Allaha, time lišavamo same sebe velikog dobra, slično čovjeku iz hadisa koji je učinio hidžru radi ženidbe.

–          Pogrešan nijjet već na početku braka može kasnije nagristi međusobnu vezu supružnika, jer sve što nije učinjeno u ime Allaha, ima „rok trajanja“.

–          Koliko puta pojedini muslimani i muslimanke prije braka kriju svoje pravo lice i predstavljaju se kao pobožna i čestita ljudska bića, da bi nakon stupanja u brak pokazali svoje pravo lice? Takvi i slični postupci ukazuje na pokvarenost njihovih nijjeta. Molimo Uzvišenog da popravi stanja svih muslimana.

–          Brak je djelo koje Uzvišeni voli i s kojim je zadovoljan. Stoga supružnici moraju očistiti svoja srca i nijjete i uskladiti svoja djela s sunnetom Poslanika, s.a.v.s, kako bi Onaj Koji ih je spojio u bračnu zajednicu – bio zadovoljan s njima.

                      Savjet broj 2. – Supružnici  jedni druge savjetuju i podržavaju

Poslanik s.a.v.s., kaže: “‘Vjera je savjet!‘ Rekoše: ‘Savjet o kome, Božiji Poslaniče?’ Reče: ‘Savjet o Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana, i o ostalom muslimanskom puku!’” Hadis bilježi imam Muslim.

Neki savjeti koje možemo uzeti iz ovog hadisa su:

–          Ovaj hadis objašnjava stub porodičnog života. Na prvom mjestu, suprug i supruga moraju ŽIVJETI islam; dati prednost Allahu u svemu što rade. Supružnici su očistili nijjete i u brak stupili radi Milostivog; a nakon toga ŽIVE i trude se radi Njegovog zadovoljstva.

–          Supružnici čine „tim“; kroz život hode, trude se, planiraju. Oba supružnika iznose svoje prijedloge i mišljenja i rade radi zajedničkog dobra. Da bi sve funkcionisalo kako treba, potrebno je imati vođu koji sasluša sve prijedloge i nepristrasno donosi konačnu odluku.

–          Suprug nema apsolutan autoritet, već i supruga i djeca imaju pravo da ukažu na njegove greške i podstiču ga da bude bolji. Sličan tome je primjer o savjetovanju vladara muslimana koje i obični muslimani trebaju podsticati da budu bolji.

–          Prema supružnicima i djeci, kao i rodbini je potrebno biti ljubazan i iskren. Potrebno ih je savjetovati, kao što nas Poslanik, s.a.v.s. podučava. Moramo se međusobno podsticati na dobro i čuvati od zla.

–          Kao što moramo davati savjete, moramo naučiti da saslušamo i prihvatimo savjet drugih. Nemojmo gledati kao na slabost ako nekada pogriješimo i prihvatimo tuđe mišljenje.U tome leži snaga, a istinska slabost je okrenuti glavu.

–          Moramo željeti svojim supružnicima dobro. Nemojte se gledati kao neprijatelji. Nemojte jedni drugima štetu nanositi, bilo djelima ili riječima. Savjetujte se i podržavajte na putu dobra.

Samo zamislite kad bi svaki par samo primijenio pouke ovog hadisa na svoj život. Zar se ne bi drastično smanjio broj razvoda i popravio kvalitet ljudskih života?

Savjet 3. – „Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! „

Kur'an, Er-Rahman, ajet 60.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Zaista je Uzvišeni Allah čist i prima samo što je čisto. On je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima, rekavši: “O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!“ Također je rekao: „O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!“ Zatim je spomenuo čovjeka koji nakon dugog puta, prašnjav i raščupan, diže ruke i moli: „O, Gospodaru, o Gospodaru!“, a hrani se od harama, pije od harama, oblači se od harama, i odgojen je na haramu. Kako da mu se Allah odazove!?“ Hadis bilježi imam Muslim.

Savjeti iz hadisa:

–          Kako siješ, tako ćeš i požnjeti, kao što nas uči Poslanik, s.a.v.s., ukoliko u tijelo unosimo haram hranu i piće, ne možemo očekivati ni dobar ishod od naših dova. A šta ako u brak unosite zlobu i mržnju, kako možete očekivati rahatluk i mir?

–          Brak  se jača s dobrim i lijepim djelima, pokornošću Allahu i ispunjavanjem islamskih propisa. Razara se nepokornošću Stvoritelju, kršenjem rodbinskih veza i narušavanjem prava supružnika.

–          Za virus razvoda i bračnih problema, antibiotik su lijepa riječ i dobra djela. Zar ne znamo za savjet Milostivog iz sure Fussilet: Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.“ Ako je takav slučaj s neprijateljem našim, kako je tek s nama najbližima?

Savjet broj 4. – “Od ljepote islama čovjeka je ostavljanje onoga što ga se ne tiče.” Hadis bilježe Tirmizi i Ibn Madže.

Savjeti iz hadisa:

–          Preokupacija s drugima i tuđima je danas nažalost normalna pojava i među vjernicima i vjernicama. „Zašto je on ovo, kako je ona onakva izašla, šta li oni rade, od čega žive“ – samo su neka od brojnih pitanja i stvari koje s nama nemaju nikakve veze, a koja jednostavno „moramo znati“.

–          Koliko se je samo brakova i porodica razrušilo zbog priča drugih o njima, zbog priča njih o drugima, zbog „petljanja“ svakoga i sviju u intimne bračne probleme i stvari? A većina tih stvari spadaju u kategoriju stvari „koje nas se ne tiču“.

–          Zar mislite da razmišljanje i govor o stvarima koja vas se ne tiču ne djeluje loše na iman; da su vaša srca ostala čista; da zbog tih riječi neće i drugi o vama tako pričati? Ono što dajete drugima, to se i vama vraća, upamtite.

–          Spriječite bolest ogovaranja i širenja „praznih priča“ da otruje vaše brakove. Nemojte pričati o drugima ružno, pa ni kad ste nasamo. Inače, uskoro ćete se iznenaditi da i drugi o vama pričaju baš kao i vi o njima; iza leđa i potajno.

–          Ako se posvađate sa supružnikom, nemojte to širiti okolo po „mahali“. To su vaše privatne stvari koje se ne tiču drugih ljudi. Sjetite se poruke ovog hadisa.

Piše: Nedim Botić

Akos.ba

 
Read more...

Amel Tuka: Uzor mi je Muhammed a.s., vjera mi daje samopouzdanje

Amele, često ste, kada smo ranije razgovarali, govorili da ste sretna osoba. Šta Vas to, zaista, čini sretnim?

– Osjećam se, zaista, sretno, zadovoljan sam i ispunjen. Vjerovatno zato što se sve slaže, od porodice do treninga. Vodim normalan život, bez nekih veklikih trzavica. A radim one stvari koje su dobre za mene. Na treninzima se trudim da radim maksimalno, a na utrkama još više.

Osvojili ste u prošloj godini srca svih Bosanaca i Hercegovaca koji istinski vole BiH. Zanima nas postoji li jedna prostorija u Vašoj kući u Kaknju za sve ove silne trofeje koje ste dobili?

– Već su moji roditelji renonovirali tu moju sobu… Posebno su napravili prostor za ove trofeje, za koje se nadam da će ih u budućnosti biti još više. Ova priznanja koja dobivam, pa i od “Avaza” i “Sporta”, za mene su poseban motiv da radim još više.

Kako su prošle pripreme u Počestromu?

– Južna Afrika je bila sjajna. Prvi put sam rekao: “Da mi je ostati još mjesec”, jer sam ranije znao govoriti: “Da mi se što prije vratiti kući.” U Počestromu sam dao sve od sebe. U ovom periodu nikada ranije nisam ovako odlično trenirao. Meni je bitno da sam se zdrav vratio i da je trener Điovani Gidini zadovoljan. Koncentrirali smo se samo na treninge pa sam tek nedavno saznao da ću 17. februara nastupiti na mitingu u Štokholmu.

Ono što nas zanima, a vjerujem i sve Vaše navijače, jeste ima li kod Vas još prostora za napredak?

– Mislim da ima. U nekim stvarima osjetim na sebi da još mogu spustiti vrijeme prema svjetskom rekordu i mom ličnom najboljem rezultatu. To su pokazale i pripreme u Južnoj Africi.

Kada bi Vam sutra neko ponudio olimpijsko zlato ili svjetski rekord u Rio de Žaneiru, šta biste prije izabrali?

– Dilema postoji… Kada malo bolje razmislim, prije bih izabrao olimpijsko zlato iz Brazila nego obaranje svjetskog rekorda. Zlato, prema mome mišljenju, ima veću vrijednost od svjetskog rekorda.

S kim se od atletičara najviše družite izvan atletske staze?

– Najviše se družim s Hamzom Alićem. Kada smo u Zenici, prije treninga zajedno popijemo kafu ili čaj. Tu je i trener Elvir Krehmić i naš veliki prijatelj Nedžad Heco. Od konkurenata, rijetko viđam rivale. Na mene je fin utisak ostavio David Rudiša. U Južnoj Africi najbolji utisak na mene je ostavio Nijel Amos iz Bocvane. S njim sam razmijenio brojeve telefona, uzeo je mobitel i napravio zajednički selfi. I ostali su korektni.

U Počestromu je bio i Francuz Pjer-Ambrosija Bose (Pierre-Ambrossie Bosse), koji Vas je nakon utrke u Pekingu optužio za doping. Kako je protekao prvi susret?

– Moj je običaj da, kada dolazim za stol gdje sjede atletičari, sa svima se rukujem. Negdje na sredini stola sjedio je i Bose. I njemu sam pružio ruku. On je malo spustio pogled, ali su ostali aplaudirali. Valjda je svjestan da je pogriješio, a ja sam mu oprostio.

Poznato nam je da ste veliki vjernik. Koliko Vam vjera pomaže u sportu?

– Uzor mi je Muhammed, a. s. On je meni posebno, a trebao bi biti svim Bošnjacima. On je savršena osoba i pokušavam primjenjivati dosta toga. Vjera mi dosta pomaže, daje mi smirenost i samopouzdanje. Kada sam bio u žiži svih dešavanja, posebno nakon osvojene medalje u Pekingu, ostao sam čvrsto na zemlji, a sve zahvaljujući vjeri.

– Dosta su mi pomogli i savjeti iskusnijih ljudi, poput mog prijatelja Suada Kaknje te načelnika Kaknja i Zenice Nermina Mandre i Husejina Smajlovića. Tu je i vlasnik kompanije “Hifa” Hajrudin Ahmetlić, koji je sjajna osoba.

Hvalili su Vas mnogi velikani svjetske atletike, od Britanca Sebastijana Koua do Daneta Korice…

– Čuo sam i čitao sve te pohvale od renomiranih svjetskih imena iz svijeta atletike. Naravno, to mi sve godi i motivira me da radim više i kvalitetnije. Hvala svima onima koji smatraju da je odlično sve ovo što radim.

Koja Vam je, ako izuzmemo bronzu sa Svjetskog prvenstva, najdraža utrka u prošloj godini?

– Utrka Dijamantne lige u Monte Karlu za mene je nešto posebno što se dogodilo u 2015. godini. To je utrka koju ću zauvijek pamtiti zbog mnogo razloga. Najviše zbog toga što na mene niko nije obraćao pažnju pa sam na onako superioran način na cilj stigao kao prvi.

Najavili ste učešće na mitingu u Štokholmu, gdje ćemo Vas sve gledati u 2016. godine prije Olimpijade u Riju?

– Nakon Štokholma, nastupit ću krajem mjeseca na Balkanskim igrama u Istanbulu. Poslije toga, dvije sedmice u martu trebao bih provesti u BiH, a onda slijede nove utrke. Gdje će one biti, još ne znam. Bit će tu i utrka Dijamantne lige, ali bez nekog rezultatskog imperativa i ona bi mi mogla pomoći samo da tempiram formu tek da sve bude zagrijavanje za Olimpijadu u Riju.

Šta očekujete od nastupa u Riju?

– Zaista ništa. O Riju samo razmišljam kada me neko pita. Prvi cilj je finale. A poslije ćemo vidjeti… Teško je bilo šta obećati, a meni je najvažnije da izborim plasman među osam najboljih. Kada dođete u finale, onda je sve moguće.

Borba za zlato

Borba za zlato u Riju bit će paklena. Da li biste više voljeli da je samo jedna utrka u borbi za zlato ili da to ide kroz kvalifikacije?

– Volio bih da u Riju budu samo jedna ili, eventualno, dvije utrke, kao polufinale i finale. Bit će naporno, kao što je bilo u Pekingu kada sam učestvovao u kvalifikacijama pa već dan kasnije u polufinalu. No, spreman sam na sve.

Poruka Bosancima i Hercegovcima koji su uz Vas?

– Iskoristio bih priliku da svima zahvalim na podršci koju mi pružaju tokom svih utrka. Potrudit ću se da uvijek budu ponosni na mene. Omladinu molim da što više posjećuje sportske terene bez obzira na sport koji izaberu i da što manje vremena provode na ulicama, u kafićima, za kompujterima…

Za kraj, jeste li spremni za avgustovski šampionski doček ispred Vječne vatre?

– Za to sam uvijek spreman!

 

Dnevni avaz

Read more...

Zajednička iskušenja hazreti Fatime i Muhammeda, a.s.!

Četiri su najbolje žene na ovome svijetu: hazreti Merjema, majka Isa, a.s., Asija, žena Faraona, Hatidža, majka svih vjernika i Fatima, kći Muhammeda.“, rekao je Poslanik, a.s.

Hazreti Fatima bila je peto dijete h. Hatidže i Muhammeda, a.s. Rođena je u vrijeme kada se njezin otac počeo povlačiti u planine Mekke, razmišljajući o nepravdi i krivim vjerovanjima svoga naroda, dakle u Poslanikovim, a.s., četrdesetim godinama. Allah, dž.š., šalje mu Fatimu kao radost u teškim i kobnim trenutcima koji će da zadese Allahovog Poslanika, a.s., i njegovu porodicu.

Kada je imala pet godina, od svoje majke hazreti Hatidže čula je da joj je otac Božiji poslanik. Iako pretpostavljamo da mala Fatima nije znala ni šta to znači, ipak je to ojačalo njezinu vezu sa ocem, pa je postala jedna od prvih osoba koje su islam počele da ispoljavaju javno. U periodu djetinjstva, kada je napad na Muhammeda, a.s., i prve muslimane bio najteži i najbolniji, mala Fatima je dva puta dokazala na čijoj je strani i pokazala ljubav prema voljenom ocu.

Jedne prilike, dok je Muhammed, a.s.,  klanjao pred Kabom, Utba, Ukba, Ebu Džehl i Šejba baciše nečist na njega i počeše se smijati. Na to desetogodišnja djevojčica skoči, skinu nečist s oca i svojim malehnim i fizički slabašnim tijelom stade pred njih očekujući daljnji napad. Sva četvorica se posramiše i ušutiše. Već tada bila je spremna život položiti u odbranu dostojanstva svoga babe, kojega je voljela najviše na cijelom svijetu. Većina djece njezinih godina bi se uplašila i u plaču pobjegla, ali ona je već tada bila zrela. Znala je da mu mora pomoći. Kakvu čast je imala, biti kćer posljednjeg Božijeg poslanika!

Druge prilike, nekoliko Kurejšija staviše omču oko Poslanikovog, a.s., vrata dok on klanjaše pred Kabom, u nastojanju da ga udave. Tada hazreti Fatima pozva upomoć koliko je glasno mogla i dozva Ebu Bekra Es-Sidika. Uspio je osloboditi Poslanika, a.s., s tim da je i on sam bio pretučen. Ponovo je mala Fatima uspjela pomoći voljenoga oca, s tim da su ožiljci zbog pretrpljene boli Poslanikove, a.s., na njoj zauvijek ostavili traga. A kako i ne bi kad je cijelo svoje djetinjstvo provela u jednom nesigurnom, neprijateljskom okruženju, gdje niko od Mekkelija nije oklijevao da napadne, osramoti i učini štetu Muhammedu, a.s., i njegovoj porodici.

Većina naše Bošnjačke dječice koju je rat zatekao u tim dječijim, mladim godinama, do kraja života pamtit će bol svog teškog djetinjstva. Baš kao i hazreti Fatima, nosit će ožiljke teškog života, ispunjenog glađu, neimaštinom, nesigurnošću u svome domu ili van njega. Zasigurno nas nema što iznenaditi ukoliko ta dječica koja su sada odrasli ljudi, imaju negativan stav prema životu i svima onima koji im i danas priznaju svoje neprijateljstvo. Bolno djetinjstvo donosi bolan život, zato je potrebna velika snaga i hrabrost da se bol pretvori u iskušenje koje nas je ojačalo.

Sam Poslanik, a.s., mnogo ju je volio, što svjedoči sljedeća predaja:“Ko god izazove radost Fatime, Allah će njemu izazvati radost, a ko je naljuti, naljutio je i Allaha. Fatima je dio mene. Šta god nju veseli, veseli i mene, a šta god Fatimu ljuti, ljuti i mene.“ Bila je njegova radost i sjaj u oku. Sigurno je ovih nekoliko trenutaka u kojima je Fatima pokazala svoju hrabrost bilo ključno da Muhammedu, a.s, bude najvoljenije biće na svijetu. Hatidža mu je dala sve u trenutku Objave, Fatima ga je spasila i čuvala njegovu čast u najtežih 13 godina provedenih u Mekki. Dvije hrabre žene, dva dragulja u Poslanikovim očima!

Primjer u kojem Božiji Poslanik upozorava muslimane na važnost poštovanja Allahovog zakona, a u kojem spominje važnost svoje Fatime, jeste slučaj kada je jedna žena iz ugledne porodice plemena Kurejš, po imenu Fatima počinila krađu. Kada je Božiji Poslanik naredio da se nad njom provede Božiji propis, pripadnici plemena Benu Mahzum mnogo su se naljutili i nastojali su na svaki način da spriječe izvršenje Božijeg zakona. Tako su zamolili Usamu ibn Zejda, koji je bio blizak Božijem Poslaniku, da s njim razgovara o ovome i da ga zamoli da joj oprosti. Kada je Usama o ovome razgovarao sa Poslanikom,a.s., on se jako naljutio i tada je rekao: “Da li činiš zagovor u vezi s jednim od propisa Božijih?”

Zatim je ustao i održao govor u kojem je, između ostalog, rekao: “O ljudi! Ono zbog čega su narodi prije vas stradali je to da kada bi neki od njihovih uglednika počinio krađu, njega ne bi kažnjavali, ali ako bi neko od slabih, nemoćnih i nepoznatih počinio krađu ili neko drugo protivzakonito djelo, Božiji zakon bi nad njim provodili!” A zatim je još rekao: “Kunem se Bogom, ako bi moja kćerka Fatima počinila ovakvo djelo, i nad njom bih također izvršio Božiji zakon. Pred zakonom Božijim, Fatima Mahzumija jednaka je Fatimi Muhammedovoj. „

Zaista je Fatima bint Muhammed pred zakonom jednaka Fatimi Mahzumiji, ali u Poslanikovom, a.s., srcu je zauzimala prvo mjesto. Jer od svih kćeri i supruga, u ovom primjeru spomenuo je baš Fatimu, da bi ashabima pokazao ozbiljnost situacije, obzirom da su svi znali koliko je Fatima važna Muhammedu, a.s.

Hazreti Fatimi dat je nadimak Zehra, što znači sjajna. Kao da je njeno lice, kako se prenosi, zračilo svjetlom. Prenosi se da kada bi stala na namaz, mihrab (mjesto gdje stoji imam koji predvodi zajednički namaz) bi sav bio osvijetljen. Ovo je jedna od počasti direktno darovanih Fatimi od strane Uzvišenog Allaha, dž.š., kako bi se još na dunjaluku odredio njezin visoki stepen na nebesima.
Hazreti Fatima udala se za hazreti Aliju, kojega je Muhammed, a.s., nazvao kapijom grada znanja, s tim da je on sam grad znanja. Sa hazreti Alijom, dobila je dva predivna sina, hazreti Hasana i hazreti Husejina.

Hazreti Fatima je umrla u 29 godini života, 6 mjeseci nakon preseljenja Muhammeda, a.s., duboko žaleći za prekinutim životom njezinog oca kojega je voljela najviše na svijetu. Najteže momente poslanstva provela je s njim u Mekki, pod istim krovom, dijeleći radost i tugu. Njezino srce predalo se u potpunosti njegovoj dobroti, hrabrosti i snazi zbog silne pretrpljene boli. Zajedničke nevolje zaista približe ljudska srca, svežu ih željeznim okovima do Sudnjeg dana. Razlog više tomu bio je što su druge kćerke Muhammeda, a.s., već bile udate, imale su svoje porodice o kojima su se brinule, dok se Fatima brinula o sigurnosti svoga oca.

Neka nam Fatima bude pouka u teškim momentima koji su izvjesnost svačijeg života, a iskušenja njezinog oca koja je dijelila s njim, potvrda da i najbolji ljudi ikada stvoreni nisu spašeni iskušenja, emocionalne boli, neimaštine i gladi.

Nismo samo mi u nevolji, i nismo mi ništa Bogu skrivili pa nas prati loša sreća. Muhammed, a.s., je od svoga rođenja, pa sve do smrti prolazio kroz najteže nesreće i boli, a ipak imao cilj koji je postigao, zadržao samopouzdanje i hrabrost, ustajao i nakon najtežih momenata i išao u bitke, a sve to zahvaljujući svojoj vjeri u Uzvišenog Allaha, dž.š., u kojem je imao najveću utjehu i nadu.

Šejla Mujić Kevrić

Read more...
Subscribe to this RSS feed