Sitnice mnogo znače, posebno u braku!

Svakog jutra, moj muž odlazi na sabah u džemat, a potom se vraća kući, sprema se za posao. Prije nego napusti kuću, obavezno me zagrli za oproštaj. Taj nas zagrljaj oboje ispuni ljubavlju toga dana, i to je za nas veoma poseban trenutak…Otišao je dok sam još klanjala, i kad sam predala selam i proučila zikr, shvatila sam da je on već otišao i ponio svoj ručak. To je značilo da se tog jutra neće više vraćati, i da se nećemo zagrliti

Mnogi od nas slušaju samo negativne priče i bračna iskustva koja se dešavaju vjernicima i vjernicama. Konstantan priliv negativnih vijesti može dovesti do tog da se mnogi pribojavaju i plaše braka. Međutim, stvarnost je da unutar naše zajednice postoje mnoge nevjerovatne, prelijepe, romantične i saosjećajne ljubavne priče. Donosimo samo jednu takvu, o muslimanskom bračnom paru koji istinski cijene male romatične geste između njih, a koju su odlučili jedan detalj svog života podijele s nama.

Žena kazuje:

„Svakog jutra, moj muž odlazi na sabah u džemat, a potom se vraća kući, sprema se za posao. Prije nego napusti kuću, obavezno me zagrli za oproštaj. Taj nas zagrljaj oboje ispuni ljubavlju toga dana, i to je za nas veoma poseban trenutak. Jednog jutra sam zaboravila da je vrijeme klanjanja sabah-namaza u džematu promijenjeno i da je bilo kasnije nego obično. Klanjala sam namaz, a muž mi se spremao za posao, ali nisam se sjetila da se on neće vraćati kući nakon namaza, već će odmah otići na posao. Otišao je dok sam još klanjala, i kad sam predala selam i proučila zikr, shvatila sam da je on već otišao i ponio svoj ručak. To je značilo da se tog jutra neće više vraćati, i da se nećemo zagrliti.

Utopila sam se u tuzi; nedostajao mi je. U braku smo mnoge godine, ali mi i dalje nedostaje nakon samo sat vremena kad nismo zajedno…Možete samo zamisliti kako mi je teško kad smo razdvojeni po čitav dan! Odmah da kažem da ja ne sjedim po čitav dan i čekam njegov povratak, već imam veoma mnogo obaveza. Ali i pored posla, i dalje odbrojavam sate do kraja dana, kad ćemo ponovo biti zajedno.

Dok sam se podsjećala da bih trebala biti zahvalna što mi je muž živ i zdrav i dobro, kritikujući sebe kako sam razmaženo derište koje se samosažaljeva jer joj nedostaje zagrljaj, a toliko ljudi je izgubilo svoje voljene i nisu imali više priliku da ih vide, zazvonio je telefon. Bio je to moj muž. Znala sam da je klanjao namaz u džematu i jedva sam čekala da čujem njegov glas. Rekao mi je: „Znaš šta? Moram se vratiti kući, zaboravio sam nešto!“

Oduševila sam se, elhamdulillah! Milostivi je dao da muž nešto zaboravi, i sad ćemo imati još jednu priliku da zajedno podijelimo taj poseban jutarnji trenutak! Kada je stigao kući, zagrlili smo se tako jako kao nikad. Počela sam ga zadirkivati: „Da nisi možda zaboravio naš jutarni zagrljaj?“ On reče: „Jesam!“ Zastala sam na trenutak od šoka i jedva izustila: „To si zaboravio? Stvarno si samo to zaboravio? Samo si se radi zagrljaja vratio?“ Zagrlio me je ponovo i odgovorio: „Zaboravio sam naš zagrljaj! Bez njega nisam mogao započeti dan!“

_________

Ukoliko običan zagrljaj može biti toliko važan da se za njim tuguje, razmislite samo o značaju drugih dijelova bračne veze kada se oba supružnika trude da ispune svoje susrete s ljubavlju i saosjećanjem. Istinska ljubav postoji. Ona postoji u muslimanskim porodicama. To je možda i vaša priča danas, ili sutra. Vaša veza je možda teška, možda završena, ili još nije ni počela. Kada ste u problematičnim odnosima, možda je teško da se vratite kući samo radi zagrljaja, ili možda postoje mnoge prepreke između vas dvoje koje vas spriječavaju da provodite vrijeme zajedno.

Međutim, moguće da je dovoljno da pronađete jedan zajednički, mali gest ljubavi koji možete zajednički praktikovati (poput zagrljaja iz ove priče), a koji može pomoći obnavljanju vaše bračne ljubavi.

Autor: hafiza Mejrem Amiribrahimi –

Za Sebil.eu preveo: Nedim Botić

 

Read more...

Kako uljepšati brak savjetima Muhammeda a.s.?

Da li je moguće biti dobar suprug ili supruga bez praktične primjene onoga čemu nas je podučio Muhammed, s.a.v.s.? Složit ćete se svakako da nije.

Ovaj tekst je vezan upravo za nažalost zapostavljenu oblast, a to je uzimanje pouke i primjena savjeta Muhammeda, s.a.v.s., u bračnom životu vjernika i vjernica. Na kraju krajeva, brakom upotpunjujemo polovinu naše vjere i od njega u velikoj mjeri zavisi i naš položaj na budućem svijetu.

Savjet broj 1. – Neka vaš brak i djela budu samo radi Allahovog zadovoljstva

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Zaista se djela cijene samo prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti samo ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova hidžra je Allahu i Njegovu Poslaniku, a ko bude hidžru učinio radi materijalne dobiti, ili zbog žene da bi je oženio, njegova hidžra je za ono za šta ju je naumio.” Hadis bilježe imami Buhari i Muslim.

Ma koliko voljeli naše supružnike, ljubav prema Allahu i Poslaniku, s.a.v.s., ipak dolazi na prvom mjestu. Iz prethodno citiranog hadisa vezano za brak možemo uzeti slijedeće pouke:

–          U tekstu se spominje slučaj čovjeka koji je učinio hidžru iz Mekke u Medinu radi čega? Radi braka s ženom po imenu Ummu Kajs. Iz tog razloga je kasnije stekao i nadimak – Muhadžir Ummu Kajs. Kao što spominje Poslanik, s.a.v.s., čovjek dobije nagradu skladno onome što želi.

–          Čovjek ima nagradu SAMO za djela urađena iskreno u ime Allaha. Ukoliko želimo brak s nekom osobom, radi nje same ili radi bilo kojeg drugog ovozemaljskog razloga ili interesa, a ne radi Allaha, time lišavamo same sebe velikog dobra, slično čovjeku iz hadisa koji je učinio hidžru radi ženidbe.

–          Pogrešan nijjet već na početku braka može kasnije nagristi međusobnu vezu supružnika, jer sve što nije učinjeno u ime Allaha, ima „rok trajanja“.

–          Koliko puta pojedini muslimani i muslimanke prije braka kriju svoje pravo lice i predstavljaju se kao pobožna i čestita ljudska bića, da bi nakon stupanja u brak pokazali svoje pravo lice? Takvi i slični postupci ukazuje na pokvarenost njihovih nijjeta. Molimo Uzvišenog da popravi stanja svih muslimana.

–          Brak je djelo koje Uzvišeni voli i s kojim je zadovoljan. Stoga supružnici moraju očistiti svoja srca i nijjete i uskladiti svoja djela s sunnetom Poslanika, s.a.v.s, kako bi Onaj Koji ih je spojio u bračnu zajednicu – bio zadovoljan s njima.

                      Savjet broj 2. – Supružnici  jedni druge savjetuju i podržavaju

Poslanik s.a.v.s., kaže: “‘Vjera je savjet!‘ Rekoše: ‘Savjet o kome, Božiji Poslaniče?’ Reče: ‘Savjet o Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana, i o ostalom muslimanskom puku!’” Hadis bilježi imam Muslim.

Neki savjeti koje možemo uzeti iz ovog hadisa su:

–          Ovaj hadis objašnjava stub porodičnog života. Na prvom mjestu, suprug i supruga moraju ŽIVJETI islam; dati prednost Allahu u svemu što rade. Supružnici su očistili nijjete i u brak stupili radi Milostivog; a nakon toga ŽIVE i trude se radi Njegovog zadovoljstva.

–          Supružnici čine „tim“; kroz život hode, trude se, planiraju. Oba supružnika iznose svoje prijedloge i mišljenja i rade radi zajedničkog dobra. Da bi sve funkcionisalo kako treba, potrebno je imati vođu koji sasluša sve prijedloge i nepristrasno donosi konačnu odluku.

–          Suprug nema apsolutan autoritet, već i supruga i djeca imaju pravo da ukažu na njegove greške i podstiču ga da bude bolji. Sličan tome je primjer o savjetovanju vladara muslimana koje i obični muslimani trebaju podsticati da budu bolji.

–          Prema supružnicima i djeci, kao i rodbini je potrebno biti ljubazan i iskren. Potrebno ih je savjetovati, kao što nas Poslanik, s.a.v.s. podučava. Moramo se međusobno podsticati na dobro i čuvati od zla.

–          Kao što moramo davati savjete, moramo naučiti da saslušamo i prihvatimo savjet drugih. Nemojmo gledati kao na slabost ako nekada pogriješimo i prihvatimo tuđe mišljenje.U tome leži snaga, a istinska slabost je okrenuti glavu.

–          Moramo željeti svojim supružnicima dobro. Nemojte se gledati kao neprijatelji. Nemojte jedni drugima štetu nanositi, bilo djelima ili riječima. Savjetujte se i podržavajte na putu dobra.

Samo zamislite kad bi svaki par samo primijenio pouke ovog hadisa na svoj život. Zar se ne bi drastično smanjio broj razvoda i popravio kvalitet ljudskih života?

Savjet 3. – „Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! „

Kur'an, Er-Rahman, ajet 60.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Zaista je Uzvišeni Allah čist i prima samo što je čisto. On je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima, rekavši: “O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!“ Također je rekao: „O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!“ Zatim je spomenuo čovjeka koji nakon dugog puta, prašnjav i raščupan, diže ruke i moli: „O, Gospodaru, o Gospodaru!“, a hrani se od harama, pije od harama, oblači se od harama, i odgojen je na haramu. Kako da mu se Allah odazove!?“ Hadis bilježi imam Muslim.

Savjeti iz hadisa:

–          Kako siješ, tako ćeš i požnjeti, kao što nas uči Poslanik, s.a.v.s., ukoliko u tijelo unosimo haram hranu i piće, ne možemo očekivati ni dobar ishod od naših dova. A šta ako u brak unosite zlobu i mržnju, kako možete očekivati rahatluk i mir?

–          Brak  se jača s dobrim i lijepim djelima, pokornošću Allahu i ispunjavanjem islamskih propisa. Razara se nepokornošću Stvoritelju, kršenjem rodbinskih veza i narušavanjem prava supružnika.

–          Za virus razvoda i bračnih problema, antibiotik su lijepa riječ i dobra djela. Zar ne znamo za savjet Milostivog iz sure Fussilet: Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.“ Ako je takav slučaj s neprijateljem našim, kako je tek s nama najbližima?

Savjet broj 4. – “Od ljepote islama čovjeka je ostavljanje onoga što ga se ne tiče.” Hadis bilježe Tirmizi i Ibn Madže.

Savjeti iz hadisa:

–          Preokupacija s drugima i tuđima je danas nažalost normalna pojava i među vjernicima i vjernicama. „Zašto je on ovo, kako je ona onakva izašla, šta li oni rade, od čega žive“ – samo su neka od brojnih pitanja i stvari koje s nama nemaju nikakve veze, a koja jednostavno „moramo znati“.

–          Koliko se je samo brakova i porodica razrušilo zbog priča drugih o njima, zbog priča njih o drugima, zbog „petljanja“ svakoga i sviju u intimne bračne probleme i stvari? A većina tih stvari spadaju u kategoriju stvari „koje nas se ne tiču“.

–          Zar mislite da razmišljanje i govor o stvarima koja vas se ne tiču ne djeluje loše na iman; da su vaša srca ostala čista; da zbog tih riječi neće i drugi o vama tako pričati? Ono što dajete drugima, to se i vama vraća, upamtite.

–          Spriječite bolest ogovaranja i širenja „praznih priča“ da otruje vaše brakove. Nemojte pričati o drugima ružno, pa ni kad ste nasamo. Inače, uskoro ćete se iznenaditi da i drugi o vama pričaju baš kao i vi o njima; iza leđa i potajno.

–          Ako se posvađate sa supružnikom, nemojte to širiti okolo po „mahali“. To su vaše privatne stvari koje se ne tiču drugih ljudi. Sjetite se poruke ovog hadisa.

Piše: Nedim Botić

Akos.ba

 
Read more...

55 savjeta za uspješan brak u svjetlu Kur’ana i Sunneta

1. Imaj na umu da kratka odsustva od žene učvršćuju vašu bračnu vezu, dok duga odsustva (sedmica, mjesec) slabe i mogu štetiti vašoj bračnoj vezi.

2. Trebaš poznavati prirodu žene, kako bi skupa rješavali probleme bez poteškoća i stresa.

3. Ne dozvoli da se neriješene nesuglasice od danas prenesu na sutra.

4. Izbjegavajte priču o prijašnjim (prije vašeg braka) poznanstvima, zarukama ili brakovima.

5. Nemoj očekivati da je sve idealno, živi prirodno i ne očekuj da se čuda dogode.

6. Ispoljavaj svojoj ženi osjećaje i toplinu kad god možeš.

7. Ne prepuštaj se zabrinutosti i tuzi i budi optimista i uvijek pokazuj osmjeh na licu.

8. Čuvaj se rasprava i grubog kritikovanja bilo da se radi o bitnoj ili nebitnoj stvari.

9. Pokušaj nesuglasicu dovesti u jedan zatvoreni krug ne dopuštajući da se proširi, i imaj kontrolu nad njom prije nego izmakne van kontrole.

10. Bolesna ljubomora, sumnje i dvoumice su neprijatelji. Uvijek se drži stvarnosti, i kloni se sumnji i izmišljotina.

11. Usadi samopouzdanje u um tvoga partnera i imaj povjerenje u nju/njega, kako bi se podstakao osjećaj zadovoljstva i sreće.

12. Nije dovoljno samo da oženis tebi odgovarajuću osobu, već moraš i ti sebe prilagođavati.

13. Čistoća je bitna za iman i znak je ljubavi.

14. Žrtvuj neke tebi drage stvari, tako da imaš prostora da voliš osobine tvoga partnera.

15. Vodi brigu o tvom partneru onako kako vodiš brigu o sebi, i želi njemu/njoj isto što i sebi.

16. Prihvati princip davanja-uzvraćanja i ne budi sebičan/na pa da uzmeš više nego što uzvratiš, ili da uzmeš sve.

17. Muž očekuje idealnu ženu, koja će biti sposobna izlaziti na kraj sa svim problemima, a istovremeno da pruža bezuslovnu ljubav. Žena očekuje da njen muž posjeduje jak karakter, da udovolji svim njenim potrebama, i ona želi da bude sigurna da je ona ta zadnja žena u njegovom životu.

18. Ne svaljuj svu odgovornost na tvog partnera za neki ispad. Umjesto toga snesi barem pola odgovornosti na sebe i ne pokušavaj proreći nepoznato.

19. Živi danas i ne opterećuj se sutrašnjim brigama i radi prema tvojim mogućnostima.

20. Tvoja je obaveza da shvatiš važnost braka. Zastani i dobro razmisli o tvom slijedećem koraku, kako ne bi učinio nešto za šta kajanje neće koristiti.

21. Iako je ljubav veoma bitna i važna, ne oslanjaj se samo na nju kao na temelj tvoga braka.

22. Treba da budeš primjer svome partneru i pokazuj to tvojim dobrim djelima.

23. Ne dopusti da se vaša rodbina ili prijatelji upliću među vas, i rješavajte sve probleme samostalno koliko god možete.

24. Ne požuruj sa ispravljanjem pogreški kod partnera. Za ispravljanje nekih mahana i nedostataka potrebno je vreme. Ne pretjeruj u malim stvarima praveći od njih velike.

25. Moraš shvatiti bračne obaveze i snositi odgovornost.

26. Budi oprezan, izbjegavaj nesuglasice i ne omalovažavaj svoga partnera.

27. Radi skupa sa svojim mužem na ispunjavanju obaveza, jer to jača vašu vezu i stvara lijepa sjećanja za kasnije.

28. Dopusti da tvoj partner otvoreno i slobodno ispolji svoje mišljenje. Budi onaj/ona koji/koja će voliti i podržavati njene/njegove ambicije, a kloni se ironije.

29. Finansijska prava se moraju poštovati jer problemi oko njih su veoma često razlog nesuglasicama.

30. Ne opterećuj tvoga supružnika tvojim brigama, pokušaj da ih sam prevaziđeš i nezaboravi na nju (tvoju ženu) u sretnim trenucima.

31. Oh žene! Povedite računa o miješanju vaših prijateljica u vaš brak pa makar se radilo i o savjetu.

32. Učini da tvoj muž osjeti da je idealan za tebe, onakav kakvog si ga želila, da se ponosiš njime i da uživaš u njegovom karakteru.

33. Prisjeti se pozitivnih osobina koje posjeduje tvoj partner kad god se neka nesuglasica stvori između vas, i ne dopusti da njegova/njena mahana preokupira tvoje misli pa da zaboraviš na te njegove/njene pozitivne osobine.

34. Postavi sebi sljedeća pitanja kako bi spoznao/la dobrotu i unutarnju ljepotu tvoga partnera, kako bi to pomoglo u prevazilaženju svih nesuglasica: Šta je to što privlači jedno drugo? Koji su posebni trenutci koje ste skupa doživjeli? Koje aktivnosti volite skupa raditi? Na koji način pokazujete pažnju jedno drugom? Koji su vam zajednički ciljevi u životu?

35. Oh žene! Izbjegavajte pogrdne riječi tokom nesuglasica kako ne bi izgubile muža!

36. Obradujte jedno drugo skromnim poklonima u sretnim trenucima, kako bi zadobili međusobnu pažnju i ljubav.

37. Pametna žena pažljivo odabire trenutak kad će od svoga muža tražiti ispunjavanje njenih potreba i potreba djece i koja će odabrati pogodno vrijeme za ispoljavanje svojih misli a koje su vezane za ponašanje njenog muža. Ponekad vrijeme koje odaberete nije najpogodnije, zato razmislite dva puta prije nego nešto kažete.

38. ”Moj ponos i moja čast” su šejtanske riječi, koje on usadi u srca supružnika dok se svađaju, kako bi prekrili svoju odgovornost i kako bi ostali što duže u zavadi. Zašto bi supružnici trebali dopustiti da ih šejtan zavodi?

39. Ne ignoriši prisustvo tvoga supružnika! Obostrani dogovor (šura) je veoma bitan u braku – svaki supružnik mora osjećati da je bitan u braku.

40. Nemoj bježati od nesuglasica jer to nije efikasna metoda rješavanja. Mudro je sačekati koji trenutak, pa onda skupa pokušati riješiti nesuglasicu.

41. Nemoj zamarati tvoga muža sa pitanjima koja nisu od velike bitnosti i ne ispituj o tajnama tvoga muža koje on ne želi da podijeli sa tobom. Ovo može dovesti do toga da tvoj muž napusti kuću i ode da traži drugo društvo.

42. Ne ostavljaj tvoga muža samog i ne traži od njega da te ostavlja samu, pokušajte se zabaviti skupa kada god je to moguće.

43. Ako si zaposlena žena, imaj na umu da je domaćinstvo tvoja najpreča briga. Pokušaj obje obaveze ispuniti na najbolji mogući način.

44. Ne ispoljavaj srditost zbog posjete roditelja tvoga muža. Umjesto toga, pokaži srdačan doček i budi uvjerena da će ovaj tvoj postupak tvome mužu ukazati na tvoje pohvalne osobine.

45. Poštuj i cijeni tvoju svekrvu i zovi je imenima koja ona najviše voli. Nemoj se prepirati sa njom i o njenom sinu pred njom govori uvijek lijepo.

46. Lijepo se ponašaj prema svojim komšijama, pomaži ih i u radosti i u žalosti i podsjećaj ih na ibadet, jer to od nas zahtijeva naša prelijepa vjera.

47. Postojeća razlike u mišljenjima najčešće su rezultat razlika u vašim srcima, zato se nekada u nečemu složi  sa svojim mužem iako imaš različito mišljenje. Ali, imaj na umu da nema pokornosti koja je zasnovana na nepokornosti Allahu, subhanahu ve te’ala. Budi pokorna svome mužu po pitanju dobročinstva i savjeta.

48. Možes napraviti mirnu atmosferu u kući, koja će goditi tvome mužu, tako što ćeš zabaviti djecu sa aktivnostima koje će zabaviti njihov razum kao što je igra sa kockicama.

49. Tvoja djeca su tvoja blagodat i drag poklon, nemoj da ispaštaju zbog nedostatka tvoje pažnje koja je usmjerena na beskorisnu zabavu.

50. Izučavaj faze razvoja svoje djece kako bi najlakše znala udovoljiti njihovim potrebama. Izbjegavaj stvari koje bi mogle narušiti kako fizičko tako i psihičko zdravlje djece.

51. Budi jaka potpora svome mužu po pitanju i vjere i ibadeta i dovi (moli) za ahiret (budući svijet) isto kao što doviš i za ovaj život.

52. Raskoš kvari brak, izblijeđuje i otklanja Allahovu milost, a Allah ne voli one koji su razvratni. Mudro postupaj u svojim djelima i nikada ne očekuj pomoć od drugih.

53. Istinsko sretan brak ne znači da u njemu ne smije biti nesuglasica. Umjesto toga, on znači sposobnost za prevazilaženje i rješavanje istih i njihovo sprječavanje da negativno utječu na odnos između supružnika.

54. Čuvaj se od nesuglasica i podizanja glasa pred djecom. Prije svega, djeca uče iz primjera i slijepo imitiraju. Ove nesuglasice se urežu u dječiji razum i mogu dovesti do negativnih posljedica kasnije u životu.

55. Ne dozvoli nikome i ničemu da se upliće u tvoj brak. Izbjegavaj iznošenje događaja iz tvoje kuće tvojim prijateljima ili rodbini.

Autor: Omer Bekri Muhammed
Prevod za PV: Emetullah

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed