Najbolji lijek za brigu

Savremeni uvjeti i tempo života doveli su do pojave mnogih oboljenja, kako psihičke tako i fizičke prirode. Depresija, anksioznost, razni psihički poremećaji sve su zastupljeniji i zahtijevaju ozbiljan pristup i adekvatno liječenje. U liječenju ovih ‘’tihih ubica’’ savremenog društva primjenjuju se razne metode i sredstva, a i islam je preporučio liječenje svim dozvoljenim medikamentima i lijekovima koji neće prouzrokovati štetnije i opasnije nuspojave. U islamu je poznato medicinsko liječenje, ali kada ova vrsta liječenja ne poluči pozitivne rezultate, onda se preporučuje liječenje islamskom rukjom – učenjem kur’anskih ajeta. Ova vrsta liječenja bila je poznata još u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i primjenjuje se kako za liječenje psihičkih oboljenja, kao što su briga, tuga, depresija, tako i fizičkih.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poučio je svoj ummet i korištenju raznih prirodnih lijekova, koje je Uzvišeni Allah dao u vidu meda i raznih ljekovitih biljaka, a čije korištenje ne uzrokuje nikakve nuspojave.  Kako je u današnjem društvu izražena duhovna i moralna kriza, tako su i psihičke bolesti postale sve zastupljenije kod savremene populacije. Najčešći lijekovi koji se koriste za liječenje ovih bolesti su sedativi i antidepresivi koji ne mogu izliječiti ni tugu ni brigu ni depresiju, nego samo ublažavaju simptome i izazivaju ovisnost.

Imansko-duhovna terapija

S obzirom da su psihička oboljenja prije svega duševna oboljenja, tako treba i da se tretiraju i liječe – imansko-duhovnom terapijom. Prva terapija kojoj se podvrgava svaki psihički bolesnik i osoba koju se obuzele briga, tuga ili depresija jeste povećanje imana i povjerenja i oslonca na svoga Gospodara, mnoštvo upućivanja dove i naravno redovno i ustrajno obavljanje namaza. Na ovaj način čovjek će otkloniti brigu koja je pritiskala njegova prsa, a izlječenje će biti efikasnije ako svemu tome pridoda i činjenje dobrih i bogougodnih djela.

U liječenju psihičkih oboljenja veliku ulogu ima i odlazak psihijatru, odnosno psihoterapija. Međutim, treba naglasiti da je neophodno izbjegavati odlazak psihijatru čije je vjerovanje neispravno, a naročito nevjerniku. Dakle, ukoliko psihoterapija bude neophodna u liječenju, potrebno je izabrati psihijatra vjernika i samo takav liječnik  bit će koristan za bolesnika i njegovo izlječenje, kao što kaže Uzvišeni: ”Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.”(En-Nahl, 97.) Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čudno je stanje vjernika, njemu je uvijek dobro i u takvom stanju nije niko osim kod vjernika: ako ga zadesi dobro, on zahvaljuje Allahu i dobro mu je, a ako ga zadesi kakva nedaća, on se strpi i opet mu je dobro.” (Hadis bilježi imam Muslim)

Jedan od osnovnih razloga psihičkih oboljenja jeste i briga u pogledu dunjaluka i stjecanja opskrbe.  Čovjek se treba truditi, ali dunjaluk ne treba da mu bude najveća briga i ne smije dozvoliti da briga za opskrbom ovlada njegovim srcem i razumom i da mu na taj način uveća bolest. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kome ahiret bude najveća briga – Allah, dž.š., će mu dati bogatstvo u srcu, bit će miran i spokojan, a dunjaluk će mu silom doći, a kome dunjaluk bude najveća briga – Allah će mu siromaštvo pred oči posaditi, neće biti miran i spokojan, a od dunjaluka će mu doći samo ono što mu je određeno.” (Hadis bilježi Tirmizi, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim, vidjeti Sahihu Džamiu, br. hadisa 6510)

Uvaženi islamski učenjak Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Ukoliko Allahov rob osvane i omrkne, a njegova briga bude jedino Allah, On će na sebe preuzeti sve njegove potrebe i sve ono što ga dovodi u brigu, i učinit će da se njegovo srce u potpunosti posveti Njegovoj ljubavi, njegov jezik Njegovom zikru, a njegovi udove pokoravanju Njemu. A ukoliko Allahov rob osvane i omrkne a njegova briga bude dunjaluk, On će ga natovariti sa njegovim brigama i prepustit će ga samom sebi, i učinit će da njegovo srce bude zauzeto ljubavlju prema stvorenjima u odnosu na Njegovu ljubav, da njegov jezik bude zauzet  spominjanjem stvorenja u odnosu na zikr – spominjanje Njega, a njegovi udovi usluživanjem stvorenja, a ne pokornošću Njemu. Tako će se umarati kao što se umaraju životinje u služenju ljudi. Ko god se okrene od Allahovog obožavanja, Njegove pokornosti  i ljubavi, bit će iskušan obožavanjem stvorenja, ljubavlju prema njima i njihovom služenju. Uzvišeni Allah rekao je: ”Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.’’ (Ez-Zuhruf, 36.) (Knjiga Fevaid)

Kada je šejh Usejmin upitan da li mu`min može da psihički oboli i ako može, koji je šerijatom preporučeni lijek za tu bolest, on je, uz napomenu da savremena medicina liječi ta oboljenja samo primjenom savremenih lijekova, odgovorio: ”Nema sumnje da osobu pogađaju psihička oboljenja, izazvana najčešće brigom za budućnošću i tugom za prošlosti. Psihička oboljenja više utječu na tijelo nego fizička oboljenja. Kao što je poznato, liječenje ovih oboljenja šerijatskom terapijom – rukjom, efikasnije je od njihovog liječenja medikamentima. Na imanski, duhovni lijek za brigu ukazao nam je Poslanik u vjerodostojnom hadisu koji prenosi Abdullah ibn Mes’ud, Allah bio zadovoljan njime: “Nijednu osobu neće pogoditi briga i tuga, i potom kaže: ‘Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin roba Tvoga i sin ropkinje Tvoje, moja kika u Tvojim je Rukama, Tvoja zapovijed vezana za mene već je izvršena, a Tvoja odredba o meni pravedna je. Molim Te svakim imenom Tvojim koje Ti pripada, kojim si sam Sebe nazvao, ili koje si objavio u Knjizi Svojoj, ili kojem si poučio nekoga od Svojih stvorenja, ili kojega si sačuvao u znanju o skrivenome koje se nalazi kod Tebe, da učiniš Kur’an proljećem moga srca, svjetlošću mojih grudi, udaljavanjem moje tuge i brige’, a da mu Allah neće dati izlaz.

Isto tako treba osoba reći: ”Nema istinskog božanstva mimo Tebe, uzvišen si Ti, zaista sam ja od nepravednika.’’ Onaj koji želi više upoznati šerijatsko liječenje, neka se vrati na djela učenjaka u kojima su načini liječenja ovih oboljenja zabilježeni u poglavljima o zikru , kao što je knjiga “Vabil Sejjib”, od Ibn Kajjima, “Kelimu tajib”, od Ibn Tejmijje, “Ezkar’’, od Nevevija i “Zadul-me‘ad”, od Ibn Kajjima.

Kada iman oslabi, tada oslabi i prihvatanje šerijatskog lijeka i opće je poznato da se sada ljudi više oslanjaju na medikamente nego na šerijatsko liječenje, a kada je iman bio jači, šerijatsko liječenje u potpunosti je djelovalo, čak staviše imalo je brže djelovanje od liječenja medicinskim preparatima.

Nije nam nepoznata priča o ashabima koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao u vojni pohod: Grupa ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, otišla je u vojni pohod. Na putu su došli do jednog logora beduina i tražili su njihovo gostoprimstvo. Beduini su ih odbili primiti, pa su ashabi odsjeli u blizini  i krenuli na počinak. U međuvremenu, zapovjednik beduina se razbolio od uboda škorpiona. Njegovi su prijatelji pokušali sve što su znali (da ga izliječe), ali bez uspjeha. Napokon, otišli su i upitali ashabe da li imaju išta što bi izliječilo njihovog vođu. Jedan od ashaba je odgovorio: “Uistinu, slavljen neka je Allah, ja znam koje se djelotvorne dove uče kao lijek za otrovan ujed. Ipak, mi smo vas upitali da nas primite, a vi ste odbili da ponudite gostoprimstvo, i ja neću proučiti ove dove dok se ne nagodimo.” Beduini su ih obradovali i obećali nagraditi s nekoliko ovaca ako uspiju u liječenju njihovog vođe. Odmah zatim je ashab otišao u vođin šator i učio mu suru Fatiha, pljuckajući po njemu. Najednom, zapovjednik je povratio snagu kao da je čvrsta otpuštena vrpca.

Sura Fatiha djelovala je na ovog čovjeka jer je učena iz srca ispunjenog imanom. Kada su se ashabi vratili u Medinu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Kako ste znali da je Fatiha rukja? Uistinu, bili ste u pravu…’’

U današnjem vremenu kada su vjera i iman na veoma niskom stupnju, ljudi se oslanjaju na vidljive stvari, kojima su poslije iskušani. S druge strane, postoje sljedbenici izmišljotina koji se poigravaju sa razumom i imecima ljudi, predstavljajući se kao čestiti učači rukje, iskorištavaju tuđu nedaću za prevare i bespravno uzimanje tuđih imetaka. U pogledu islamskog načina liječenje, tj. rukje, ljudi najčešće odlaze u dvije krajnosti: jedni smatraju da rukje uopće ne djeluju, a drugi iskorištavaju tuđe nevolje i priskrbljuju sebi korist učenjem lažnih i izmišljenih rukji. Pored ove dvije kategorije, postoje i umjerena grupa onih koji rukju smatraju ispravnih načinom izlječenja i pribjegavaju joj u neophodnim situacijama. (Fetava islamijje, 4/ 465, 466)

Izvor www.islamqa.info/ar
Priredio: mr. Osman Smajlović

 

Read more...

Šest načina kako otkloniti brige

Kako bih ti pomogao u čišćenju srca, a Allaha molim da pomogne tebi i meni, navest ću ti nekoliko načina njegova čišćenja:

1. Donošenje salavata na Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem

Kada je jedan čovjek rekao Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem. “Onda ću čitavu dovu pretvoriti u salavat na tebe”, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, mu tada reče: “Onda će te Allah poštedeti tvojih briga.”

U drugom rivajetu stoji: “Biće ti oprošteni grijesi i bit češ pošteđen briga”

Jednom našem šejhu je došao čovjek i požalio mu se da mu je ukradeno auto.

Šejh mu reče da ide u mesdžid i uči salavat:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodicu Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni. Allahu, podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni).

I neka je slavljen Uzvišeni Allah, nije se uzdiglo sunce nakon sabah namaza, a auto mu je bilo vraćeno nazad. Ovo nije sufijska priča, već čvrsto ubijeđenje u hadis Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Sufija je novotar koji smisli priču, a ja ti govorim o sunnetu. Ovo su riječi Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Stoga ako imaš brigu donosi salavat na Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kako bi ti briga bila otklonjena.

2. Učenje sure El-Ihlas i El-Felek

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: ”Ko prouči: Kul huvallahu ehad, i kul euzu bi rabbil felek, kada osvane i zamrkne, Allah će ga poštedeti onoga što ga brine.”

Međutim, omladino, nemojte zaboraviti da postoji uvjet, a to je da budeš čvrsto ubijeđenje u ove riječi, i da učiš ove sure sa nijetom da te Allah poštedi briga. Da ih učiš sa potpunim ubijeđenjem da je Allah kadar da te poštedi briga, i da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao istinu. Uči ih iskrene i pouzdaj se u Allaha, da bi te Allah poštedio briga.

3. Učenje hasbijellahu

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Onaj ko sedam puta kaže kada osvane i zamrkne:

حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم

HasbijAllahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul aršil azim.

(Dovoljan mi je Allah…On je moj pomagač…nema drugog boga mimo Njega, na Njega se oslanjam, On je Gospodar Arša Veličanstvenog).

Predstavi sebi kabur kako bi te Allah sačuvao kaburske brige.

Predstavi sirat ćupriju kako bi te Allah sačuvao njene poteškoće. Predstavi podjeljivanje knjige kako bi te poštedeo te brige. Predstavi sebi mizan i stajanje pred Uzvišenim Allahom kako bi bio pošteđen briga u tim momentima.

4. Istigfar (traženje oprosta od Allaha)

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Ko se drži istigfara, Allah će mu iz svake poteškoće dati izlaz, otkloniti mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada”

5. Svođenje svih briga na jednu brigu

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Kome jedina briga bude Ahiret, Allah će ga zaštititi od dunjalučke brige”. Hadis bilježi Madže, a šejh Albani ga je ocijenio dobrim u ‘Sahihuh džami’ “6065.

Neka tvoja danonoćna briga bude: Da mi je znati, da li je Allah zadovoljan sa mnom? Ako bi sada preselio, da li bih ušao u Džennet ili u Džehennem? Da mi je znati hoću li proći sirat ćupriju ili posrnuti na njoj?

Koji će tas moje vage biti lakši? Kada listovi i knjige budu podijeljeni,hoće li mi biti dati u desnu ili lijevu ruku? Neka tvoja glavna briga bude Ahiret, a što se tiče dunjalučkih briga, one su mnogobrojne, pa ko se rastrgne na tim brigama živjet će kao nesretnik i umrijeće kao nesretnik.

6. Dova

Dova je tvoje oružje, stoga dovi Allahu da ti olakša posao i sačuva onoga što te tišti. Dovi ponizno i reci: ”Gospodaru moj ispuni moje srce ljubavlju prema Tebi, tako da me ništa ne udalji od Tebe.”

Gospodaru moj, učini moju brigu jednom, brigu za Tobom, učini moju misao jednom, misao o Tebi. Smiluj mi se o Gospodaru, i sačuvaj me mojih briga i svega što me tišti. Gospodaru moj, tebi se utječem od brige i tuge moje…

Dovi Allahu jer Allah je blizu, uslišava dove unesrećenih i nevoljnih.

Dragi brate koji putuješ Allahu kakva treba biti tvoja briga.

Očisti svoje srce od dunjalučkih briga i budi iskren. Ne spletkari svome Gospodaru pa da tebi budu pravljenje spletke i da budeš od onih koji su propali. Neka tvoja briga sa kojom živiš i zbog koje živiš bude samo briga Ahireta i Allahovo zadovoljstvo. Ne spletkari, u suprotnom, nikada nećeš stići do svoga Gospodara!

 

Autor: Šejh Muhammed Husejn Jakub
Iz knjige: Put ka oprostu milostivog Gospodara
Napomena PV: Naslov teksta je od Puta vjernika. Originalan naslov teksta je “Metode čišćenja srca od briga”

Read more...

Liječenje žalosti, briga, boli i obeshrabrenja

Načini i dove koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sam koristio kod žalosti, briga, boli i obeshrabrenja, ili je drugima preporučivao da to rade:…

• Ebu-Sa’id el-Hudri prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom vidio čovjeka po imenu Ebu Umame kako sjedi sam u džamiji mimo vremena predviđenog za namaz i kako izgleda zabrinuto. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je: “Zašto sjediš sam u ovo doba, o Ebu-Umame?” On je odgovorio: “Neki stari dugovi koje je teško vratiti i neprestane brige, o Allahov Poslaniče.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je potom rekao: “Da li bi želio da te naučim nekoliko riječi? Kada ih izgovoriš, Allah će raspršiti tvoje brige i pomoći ti da isplatiš tvoje dugove.” Ebu-Umame je odgovorio: “Da, o Allahov Poslaniče.” Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim rekao: “Uči svako jutro i večer: ‘Gospodaru, tražim utočište kod Tebe od žalosti i tuge, od slabosti i lijenosti; i tražim utočište kod Tebe od kukavičluka i škrtosti; tražim utočište kod Tebe od zaduženosti i od podložnosti ljudskoj nepravičnosti.”‘ Ebu-Umame je dodao: “Uradio sam tako, a Allah je raspršio sve moje brige i pomogao mi da isplatim moje dugove.”(1)

• Ibn Abas, r.a., prenio je da je za vrijeme nedaća Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uobičavao moliti: “Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog, Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Veličanstvenog prijestolja. Nema boga osim Allaha, Gospodara sedam nebesa i Gospodara Zemlje i Gospodara Plemenitog prijestolja.” (2)

• Također je izvješteno u Džami’u imama Tirmizija da je Enes, r.a., prenio hadis u kojem se kaže da kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio suočen sa zabrinutošću, on bi uobičavao moliti: “O Živi, o Upravitelju univerzuma, prizivam Tvoju sveobuhvatnu milost da mi dodijeli izlaz iz ove nametnute tegobe.” (3)

• Ebu Hurejre, r.a., izvjestio je da kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio suočen sa iskušenjima, on bi uobičavao podići ruke ka nebu i moliti: “Slavljen neka je Allah, Veličanstveni Gospodar”, a kada bi završio sa ovom dovom, dodao bi: “O Živi, o Upravitelju univerzuma.” (4)

• Ebu Bekr, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naučio osobu u žalosti da moli: “Gospodaru, molim Tvoju Milost. Ne prepusti me samome sebi ni jedan tren. Gospodaru, nadoknadi moje stanje onim boljim. Uistinu, nema boga osim Tebe.“(5)

• Također je preneseno u Ebu Davudovom sunenu da je Esma bint ‘Umejs prenijela da joj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da da te naučim nekoliko riječi koje možeš izgovoriti kada si jako uzbuđena ili napadnuta brigama ili kada ih očekuješ? Reci: ‘Allah je moj Gospodar i ja Njemu ne pripisujem druga.” (6) U drugom predanju rečeno je da ova dova može biti ponovljena sedam puta. (7)

• Sa’d bin Ebi Vekas prenio je daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom izvjestio o poniznoj molitvi Allahovog poslanika Junusa, alejhi selam, kada je on bio u utrobi kita (ribe), a koja glasi: “Nema boga osim Tebe. Slavljen neka si Ti. Uistinu ja sam zgriješio.” Nijedan musliman neće moliti ovom dovom radi nečega a da mu neće biti uslišano. (8)

• lbn-Mesud, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema roba kojeg će pogoditi i zadesiti tuga ili briga, a on kaže: “Gospodaru, ja sam Tvoj rob, čiji su otac i majka Tvoji robovi; moja sudbina je u Tvojoj ruci, moja sudba kreće se u skladu sa Tvojom odredbom. Ti si uistinu pravedan u Tvojoj presudi. Prizivam Tvoja sveta imena i svaki sveti Atribut kojim si Ti nazvao Sebe ili si ga objavio u Tvojoj Knjizi ili si poučio bilo kom Svome stvorenju ili onome koga držiš kao Tvoju isključivu tajnu. Gospodaru, načini veličanstveni Kur’an snagom mog srca, svjetlom moje duše i jasnim milosrđem koje raspršava moju tugu i zabrinutost.” Ko god moli ovako, Allah će ukloniti njegove brige, raspršiti njegove žalosti i zamijeniti ih radošću.” (9)

(Allahumme inni ‘abduke, ibn ‘abdike, ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kadauke, eseluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste’serte bihi fil-‘ilmil-gajbi indeke, en tedž ‘alel-Kur’ane rebi’a kalbi ve nure sadri ve dželae huzni ve zehabe hemmi!)

• Ibn-Abbas, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah će raspršiti brige onoga koji redovno moli za oprost. On će ga voditi izvan pokušaja i dodijeliti mu opskrbu iz izvora kog on ne očekuje.” (10)

• Također je preneseno u “Musnedu” da kad god je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskusio poteškoće, on bi požurivao ka namazu napominjući da je Allah Svemogući rekao: “Pomozite sebi strpljenjem i molitvom.” (Kur’an, 2:45)(11)

• Ibn-Abbas prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada je pojedinac preopterećen sa brigama i bezvoljnošću, trebao bi često učiti: “Ne postoji snaga ili moć izvan one u Allaha. (La havle ve la kuvvete ila billah).”

Ova dova je također potvrđena u dvjema zbirkama sahih hadisa i da je to jedno od skrivenih blaga Dženneta.(12)
_________

Ako ove dove ne predstavljaju lijek za nečije brige, bol i bezvoljnost, to znači da je njegovo stanje ozbiljno i zahtijeva temeljito čišćenje njegovog sistema kroz potpunu purgaciju ili detoksifikaciju popraćenu s istinskim zikrom i ustrajnom pobožnošću.

Izvor: ´Poslanikova medicina´ – Ibn Kajjim El-Dževzijje
____________________________________________________

Bilješke

(1)Ebu-Davud, 1518; u senedu je jedan nepoznat prenosilac.
(2) Buharija, 11/122 i 123, u poglavlju o dovama; Muslim, 2730, u poglavlju o ukru i dovama.
(3)Tirmizi, u poglavlju o dovama, 3522; hadis je daif.
(4)Ttrmiz.i, 3432; hadis je mekruh.
(5)Ebu-Davud, 5090, u poglavlju “Šta se kaže kada osvane”; Ahmed, 5/42; Buharija u “Edebul-mufredu”,
70 sened je hasen.
(5) Ebu-Davud, 1525; lbn-Madždže, 3882; lbn-Hibban, 2369; hadis je hasen.
(6)Nemamo izvora za ovaj hadis, ali Taberani u “Eddu’u” spominje da se ovo uči tri puta.
(7)Ttrmizi, 3500; Ahmed, 1/170; Ha.kim kaže da je sahih, 1/505; s njim se slaže Zehebi.
(8) Ebu-Davud, 1555; u senedu ima jedan prenosilac koji nije potpuno pouzdan.
(9) Ahmed u “Musnedu”, 1/394 i 452; sened je sahih, a Ibn-Hiban proglasio ge je takoder sahihom. 2372.

 

(10)Ahmed, 5/388; u senedu je jadan prenosilac koga samo lbn-Hibban smatra potpuno vjerodostojnim.
(11)Buharija, 11/180; Muslim, 2704.

Read more...
Subscribe to this RSS feed