Jednostavni načini da djecu oplemenite vjerom (dio 1)

Univerzalna želja svih brižnih roditelja je da svoju djecu “izvedu na pravi put” – da im pruže sve što im je potrebno da bi izrasli u sposobne, samostalne i savjesne individue. Za vjernike, roditeljska misija je oblikovana vrijednostima i idealima vjere, čije održavanje i afirmisanje zna biti vrlo izazovno. Roditelji koji žele da im djeca odrastaju u duhu islama često moraju biti kreativni i promišljeni u svojim naporima. Kako bi doprinijeli fondu dobrih ideja, u prvom dijelu ovog serijala vam donosimo tri načina na koje živote djece možete oplemeniti vjerom:

Povezivanje sa džamijom

Za djecu, džamija je naprosto magično mjesto – akustika je neobična, plafon je visok, tepisi mekani, sve je puno ukrasa, boja i nesvakidašnjih predmeta. Djeca su prirodni istraživači i ako ih dovedete u džamiju očekujte da će htjeti istražiti svaki njen ćošak. Zbog toga posjetite džamiju u periodu kada djeca nesmetano i nesputano mogu da zadovolje svoju radoznalost i koriste džamijski prostor na način na koji oni to žele i koliko dugo žele.

Da bismo se povezali sa nekim prostorom potrebno je da osjetimo da nam je taj prostor pristupačan i da imamo svoje mjesto tu. Većina djece koju se dovede u kratkom periodu namaza je prisiljena da bude tiha i sjedi na jednom mjestu. Da li bismo se mi osjetili dobrodošli negdje gdje smo samo ušutkivani i gdje se od nas očekuje da pasivno sjedimo na mjestu koje nam drugi odrede? Naravno da bi ne bismo imali pozitivne emocije prema takvom mjestu! Učenje adekvatnog ponašanja u toku namaza je bitno, ali još je bitnije omogućiti djeci vrijeme da razviju ljubav prema džamiji i da osjete radost kada ulaze u taj prostor.

Bonus prijedlog: od posjete džamiji možete napraviti pravu malu avanturu ako se zaputite pješice prema udaljenoj džamiji!

Otkrivanje moći dove

Jedan od najboljih životnih alata koji roditelj može dati svom djetetu je dova. Dijete koje je naučeno da dovi će izrasti u odraslu osobu koja shvata da je sve u Allahovim rukama i da sve što mu treba može od Allaha direktno tražiti. Potičite dijete da Allahu dovi za stvari koje su mu bitne. Nestala mačka? Dovite Allahu da je zaštiti i da se bezbijedno vrati kući. Želi da mu rođaci dođu u posjetu? Dovite Allahu da dođu uskoro. Ima visoku temperaturu? Dovite Allahu da bolest brzo prođe. Djeca na taj način usvajaju obrasce i razvijaju refleksne radnje na pojedine situacije. Dova trenira srce da svaki put kad se javi želja ili potreba, prva adresa kojoj se obraća jeste Allah.

Bitno je napomenuti da djecu također treba podučiti da dove nisu magična lista želja koje se ispunjavaju dizanjem ruku prema nebu. Prema hadisu, primljena dova ne znači uvijek da ćemo dobiti ono za što smo dovili, jer je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Nema muslimana koji uputi dovu, kojom se ne traži grijeh niti prekidanje rodbinskih veza, a da mu Allah neće dati jedno od troje: ili će mu uslišati njegovu dovu, ili će mu nagradu za nju ostaviti na ahiretu, ili će od njega otkloniti neko zlo, veliko poput onoga za što moli.” Dova je odlična prilika da djeci približimo koncept Allahove mudrosti i sveznanja – da nam On daje i uskraćuje stvari radi našeg dobra, što često nije vidljivo na prvu.

Planiranje dobrih djela

Radna etika je visoko na listi prioriteta većine modernih roditeljskih filozofija. Stalno se afirmiše poruka: dijete treba biti naučeno na rad u školi, treba se organizovati za rad, odvajati posebno vrijeme i planirati unaprijed. Međutim, kada su u pitanju dobra djela, ona su često prepuštena slučajnosti ili sudbini – ako se desi prilika ili je neka neizbježna situacija, onda se zabavimo radom za dobro.

Zabavan način da djecu (i sebe) odgajamo da dobra djela shvatimo kao naviku i nešto što namjerno stavljamo u svoj dnevni raspored jeste pravljenje sedmičnih ili dnevnih zadataka. Svaki dan ili odabran dan u sedmici (npr. poslije džume) uzima se jedan zadatak sa spiska. Zatim slijedi dogovor kako taj zadatak sprovesti i planovi za realizaciju. Zanimljive prijedloge za dnevne/sedmične zadatke možete definisati koristeći Albabijeve kartice koje na lijep način ilustruju jednostavna dobra djela koja možete implementirati u svom svakodnevnom životu.

albabi.com

Read more...

Važnost davanja lijepih imena djeci

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Allah je uistinu lijep i voli ljepotu.” (Muslim: Iman, 147-149) On, s.a.v.s., je želio da njegov ummet, u svjetlu te istine, u svakom pogledu nastoji tražiti i manifestovati ljepotu. Lijep li je naš Poslanik, s.a.v.s., koji je milost svim svjetovima, lijepo li je i njegovo časno ime. Pjesnik je tu ljepotu divno opisao stihom: “Ime lijepo, i sam lijep je Muhammed”. On, s.a.v.s., je želio da pripadnici njegovog ummeta nose lijepa imena. Zbog toga je jedna od bitnih dužnosti roditelja da novorođenome djetetu daju lijepo ime.

Trend davanja modernih imena

Ponos svjetova, naš Poslanik, s.a.v.s., jednog dana, svojim plemenitim ashabima, r.anhum, reče: “Na Sudnjem danu ćete biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva. Stoga, dajite vašoj djeci lijepa imena.” (Sunen-i Ebu Davud, Edeb, 5/236) U ovom vremenu kada je davanje modernih imena veoma popularno, trebamo dobro promisliti o značenju spomenutog hadisa. Sutra ćemo, na Mahšeru, pred cijelim čovječanstvom biti prozvani našim imenom. Prozvat će nas naš Gospodar, Koji je lijep i voli ljepotu. A na čelu ummeta bit će Poslanik, s.a.v.s., koji je naredio da dajemo lijepa imena našoj djeci. Želja svakog mu’mina jeste da na Mahšeru bude prozvan lijepim imenom i da ne bude osramoćen. Stoga, otvorimo srce za riječi našeg Poslanika, s.a.v.s. Budimo podstrek našim bližnjima i našim prijateljima da i oni svojoj djeci daju lijepa imena. Pomozimo im da ne budu žrtve moderne kulture. Sudnji dan, doista je dan ispunjen strahotama. Tog Dana, zbog žestine stajanja na Mahšeru, čak i drugi vjerovjesnici, a.s., upućivat će svoje ummete na našeg Poslanika, s.a.v.s. Ako tada izađemo pred njega, s.a.v.s., i zatražimo njegov šefaat, možda će nas pitati za naše ime. Zar nije neizmjerno bitno, u tom trenutku, izgovoriti ime koje će se svidjeti Nadi naših duša, našem Poslaniku, s.a.v.s.

Imena koja Poslanik, s.a.v.s., nije volio

Allahov Poslanik, s.a.v.s., svom starijem unuku dao je ime Hasan (lijep), a mlađem Husejn (ljepuškast). Budući da oba imena u svom korijenu imaju „husun” (ljepotu), to nam jasno govori o stavu našeg Poslanika, s.a.v.s., po pitanju davanja imena djeci. Allahov Miljenik, s.a.v.s., pridavao je veliku pažnju davanju lijepih imena, tokom cijelog svog života. Iskazivao je negodovanje kada bi čuo neko ružno ime. Jedan od najočitijih primjera takvog postupanja je sljedeći: Jedne prilike, Allahov Poslanik, s.a.v.s., zatražio je da neko od ashaba pomuze devu. Ustade nekoliko njih, a Poslanik, s.a.v.s., prvog među njima upita kako se zove. On reče da se zove Murre. Ta riječ u arapskom jeziku nosi značenje “ljut, gorak”. Poslanik, s.a.v.s., mu ne dozvoli da pomuze devu već mu reče da sjedne. Ustade drugi ashab, r.a., a Poslanik, s.a.v.s., i njega upita kako se zove. On reče da se zove Harb. “Harb” u arapskom jeziku znači “rat”. Poslanik, s.a.v.s., i njemu reče da sjedne. Niko od ashaba, r.anhum, više se nije usuđivao da ustane, na što Poslanik, s.a.v.s., ponovi pitanje: “Ko će nam pomusiti devu?” Ustade jedan od ashaba, a Poslanik, s.a.v.s., i njega upita za ime. Nakon što reče da se zove Jā’iš, što znači “onaj koji živi”, Poslanik, s.a.v.s., mu kaza: “Ti pomuzi.” (Muvetta’, Isti’zan, 24)

Savjet velikana

Plemeniti ashabi, r.anhum, tražili su od Poslanika, s.a.v.s., da daje imena njihovoj djeci. Tako bi dijete imalo priliku da vidi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., on bi za njega učinio dovu, potrljao bi hurmom njegova usta i dao bi mu ime. Nakon što je jedan od cijenjenih ashaba, Ebu Musa el-Eš’ari, r.a., dobio prvo dijete, uzeo ga je i sav uzbuđen odnio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. On, s.a.v.s., uze bebu, učini dovu za nju, ubaci u njena usta mrvicu omekšane hurme i dade joj ime Ibrahim. (Buhari, Akika, 17) Poslanik, s.a.v.s., smatrao je lijepim davanje djeci imena robova, posjednika znanja i bogobojaznosti. Allahovi, dž.š., dobri robovi, već vijekovima slijede sunnet našeg Poslanika, s.a.v.s., te svojoj djeci daju imena pejgamberā, a.s., spomenutih u Časnom Kur’anu ili druga lijepa imena koja su u skladu sa sunnetom. Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju jeste odabir imena koje u sebi sadrži neko od Allahovih, dž.š., lijepih imena. Neka od tih imena i svojstava pripadaju samo Uzvišenom Gospodaru. Naprimjer djeci ne bi trebalo davati ime “Samed“ (Onaj Koji je Utočište svakom). Ispravno je ispred imena “Samed” dodati “abd”, tako bi nastalo ime Abdussamed, što znači “rob Onog koji je Utočište svakom.” Jedne prilike Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Allahu najdraža imena su Abdullah i Abdurrahman.” (Muslim, Edeb, 3/1682)

Imena koja je Poslanik, s.a.v.s., promijenio

Poslanik, s.a.v.s., mijenjao je imena koja nisu u skladu sa akaidom ili su u suprotnosti sa osobinama roba. Ime ashaba koji se zvao Abdulka’be (rob Kabe – Bejtullaha) promijenio je u ime Abdurrahman. Ime Omerove, r.a., supruge koja se zvala ’Asija ( –nepokorna žena) promijenio je u ime Džemila (lijepa žena). Jedno od čestih imena u našoj zemlji jeste i ime naše majke Asije ( ), jedne od odabranih žena. To nije isto ime kao ono koje je naš Poslanik, s.a.v.s., promijenio jer ono u sebi ne sadrži harfove “’ajn, sad, ja” i “okruglo – zatvoreno te”, ( ) već sadrži “elif, sin, ja” i zatvoreno “te” ( ).

U vremenu kada je, čak i u muslimanskim porodicama, rasprostranjeno davanje imena koja nisu u skladu sa sunnetom i našim običajima; naša djeca imaju pravo da dobiju lijepo ime, u skladu sa sunnetom. To je jedno od njihovih prava kod roditelja. Naš Poslanik, s.a.v.s., koji je čovječanstvu poslan kao učitelj, tokom cijelog života, mnogo je obraćao pažnju na to. Svi roditelji trebaju paziti na to da prilikom davanja imena, svojoj djeci ne daju imena u čijim je značenjima sadržano nasilje ili strast, te da imena ne budu ružna. Roditelji mogu, uz savjet starijih, djetetu dati ime nekog velikana ili bilo koje ime koje je u skladu sa sunnetom. Nakon što se beba rodi, u toku prve sedmice, na desno uho joj treba proučiti ezan, a na lijevo ikamet. Zatim je tri puta treba osloviti željenim imenom.

Naravno da je bitno djetetu dati lijepo ime, ali to nije jedina roditeljska obaveza. Roditelji trebaju pokazati trud da odgoje dijete u skladu sa lijepim imenom koje su mu dali. A svaki uspjeh je od Allaha, dž.š.

Izvor: Časopis Semerkand

Read more...

Livno: Besplatni školski sendviči za 15 djece u Livnu

Medžlis IZ Livno: besplatni školski sendviči za 15 djece u Livnu

Medžlis Islamske zajednice Livno pokreće još jedan u nizu humanitarnih projekata, a riječ je o projektu prikupljanja sredstava kako bi se osigurao što veći broj besplatnih školskih sendviča za socijalno ugroženu djecu u Livnu. Sa sigurnošću možemo reći da je Medžlis Livno trenutno vodeća, ako ne i jedina organizacija koja se brine za potrebe Bošnjaka u Livnu, čemu svjedoče brojni projekti koji se realiziraju u saradnji sa partnerima širom svijeta.

Medžlis Livno se pridružio projektu školskih sendviča, a pokretač projekta je humanitarac iz Zenice, Aldin Kajmaković, koji je umnogome podržao širenje projekta u Livnu, kako moralno, tako i finansijski. Zahvala ide i humanitarki iz Mostara Selmi Terzić, koja je bila posrednik ove saradnje.

Trenutno su omogućena sredstva za 15 djece iz Livna, a svaka nova donacija značit će uključivanje više djece.

Projekat su pomogli vlasnici pekare u Livnu, koji su od sebe dnorali polovicu cijene sendviča.

Koordinatorica projekta školskih sendviča ispred Medžlisa Livno je muallima Šejla Mujić Kevrić, koja je ujedno i kontakt osoba za sve one koji bi željeli podržati projekat.

Šejla Mujić Kevrić

Read more...
Subscribe to this RSS feed