Položaj lijepog ponašanja u islamu

  1. To je jedan od najbitnijih ciljeva poslanstva Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao.

Uzvišeni kaže: On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti. (El-Džumu’a, 2.). Allah, kao blagodat, ističe da je poslao Svog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, da ih poduči Kur’anu i da ih pročisti. Pročišćenje je u značenju čišćenja srca od širka i negativnih moralnih osobina; varanja i zavisti, čišćenja riječi i postupaka od svega što je negativno. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, jasno kazuje: “Poslan sam kako bih upotpunio plemenite moralne osobine.” (El-Bejheki, 21301). Jedan od najbitnijih uzroka poslanstva je uzdizanje i oplemenjivanje pojedinca i zajednice

  1. Ahlak je temeljni dio vjere i uvjerenja

Upotpunjenje ahlaka je jedan od najbitnijih ciljeva poslanstva Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas darovao.

Kada je Allahov Poslanik , Allah mu mir i spas darovao, bio upitan: “Koji je vjernik najboljeg vjerovanja?” Odgovorio je: “Onaj koji ima najljepši ahlak.” (Et-Tirmizi, 1162 i Ebu Davud, 4682).

Uzvišeni Allah vjeru-iman naziva čestitošću, pa kaže: Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike. (El-Bekara, 177.).

El-Birr – čestitost je jedinstveno ime za sve vrste dobra, bilo da se radi o ahlaku, riječima ili djelima. Stoga je Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Birr je lijep ahlak.” (Muslim, 2553).

Još je to očitije u riječima Poslanika, Allah mu mir i spas darovao: “Iman je šezdeset i nekoliko ogranaka; najbolji je riječi: la ilahe illellah – nema boga osim Allaha, a najmanji je ukloniti smetnju sa puta. A i stid je ogranak imana.” (Muslim, 35).

  1. Ahlak je vezan za sve vrste ibadeta – robovanja

Nećeš vidjeti da Allah naređuje neki ibadet a da ne ukazuje i na moralni plod tog ibadeta ili njegov uticaj na pojedinca i zajednicu. Primjeri ovome su mnogobrojni, od kojih su:

Namaz: …i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno. (El-Ankebut, 45.).

Zekat: Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. (Et-Tevba, 103.). I mada je suština zekata dobročinstvo ljudima i samilost prema njima, on isto tako pročišćava duh od svih negativnih moralnih osobina. Post: Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. (El-Bekara, 183.).

Cilj je takvaluk – svijest o Allahu kroz izvršavanje Njegovih naredbi i izbjegavanje Njegovih zabrana. Zbog toga Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Ko ne ostavi lažan govor i postupanje, Allah nema nikakve potrebe za tim da ostavi hranu i piće.” (El-Buhari, 1804).

Na koga post ne ostavi traga, na njegov duh i ponašanje sa ljudima, taj nije ostvario cilj posta.

  1. Velika nagrada i obilne blagodati koje je Allah pripravio za lijep ahlak

Dokazi o tome su mnogobrojni iz Kur’ana i Sunneta a od toga je:

  • To je najteže djelo na Sudnjem danu koje će se vagati

Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Nema ništa što će biti stavljeno na vagu a da će biti teže od lijepog ahlaka. Imaoc lijepog ahlaka će imati stepen stalnog postača i klanjača.” (Et-Tirmizi, 2003).

  • Lijep ahlak je jedan od najvećih uzroka ulaska u Džennet:

Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Ono zbog čega će najviše ljudi ući u Džennet je takvaluk i lijep ahlak.” (Et-Tirmizi, 2004 i Ibn Madže, 4246).

  • Imalac lijepog ahlaka će imati najbliže mjesto Allahovom Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, na Kijametskom danu:

Kao što kaže Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Najdraži i najbliži mjestom na Kijametskom danu, od vas, bit će mi onaj ko bude imao najljepši ahlak.” (Et-Tirmizi, 2018).

  • Imalac lijepog ahlaka će imati najbolji položaj u Džennetu, što garantuje Poslanik, Allah mu mir i spas darovao:

Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Tvrdim i garantujem kuću u okrajku Dženneta onom ko ostavi raspravu makar bio u pravu, kuću u centru Dženneta onom ko ostavi laž makar i u šali, i kuću u najboljem dijelu Dženneta onom ko bude imao lijep ahlak.” (Ebu Davud, 4800.).

Lijep ahlak je jedno od najcjenjenijih djela kod Allaha i čovjeku omogućava sreću i blagostanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Read more...

Kroz iskušenja do povratka u islam

Moja drugarica, koja je u islamu, posavjetuje da odem kod ispravnog šerijatskog učača na rukju. Prvo sam pomislila ko će to meni napraviti, ali eto mogu otići onako da vidim šta je to. I tako odemo muž i ja. Učač nas pita zašto smo došli, koji problem imamo, mi ispričamo, ustanemo, okrenemo se prema kibli, i u prvih deset sekundi odmah se javljaju reakcije…

Odrasla sam u porodici u kojoj je uvijek vladala svađa, neimaština…, ukratko u porodici koja nije znala ništa o islamu, pa čak ni Fatihu. Ne krivim svoje roditelje, ni njih niko nije učio, sada se ja trudim da mami, koliko-toliko, pokušam otvoriti oči, babi, nažalost, ne mogu jer je preselio prije deset godina.  Kao i svaka osoba koja je bila u zabludi, izlazila sam, pila alkohol, na mjestima gdje je muzika, gdje su šejtani, a ni ja se ništa bolje nisam ponašala od njih. Tada sam mislila da je to najbolje ponašanje, pa to svaka mlada osoba treba da radi u mladosti. Subhanallah! Nisam razmišljala da sutra mogu umrijeti i otići pred Gospodara bez namaza, sa brdom sramotnih djela.

Sa dvadeset godina sam se udala, hvala Allahu, i pored prazne pameti, odmah smo se vjenčali šerijatski. Muž, kao ni ja, tada nije praktikovao islam, nismo imali ni “n” od namaza. Prvih mjeseci sve je bilo prelijepo, nakon tri mjeseca saznamo da sam, hvala Allahu, trudna. Ali, tada se nijednom nisam sjetila da kažem: “Hvala Allahu, Gospodaru mom, na ovoj blagodati”, nego sam to smatrala tako normalnim, svako rodi dijete, pa ću i ja. U šestoj nedjelji imala sam spontani, prva pomisao, kao i svaka pomisao neznalice i osobe koja je u zabludi, bila mi je: “Zašto, od svih, da baš ja imam spontani?!” Subhanallah, pa mene je Gospodar i tada volio, kad nisam bila Njemu poslušna, kad nisam praktikovala ništa, kad nisam znala spomenuti svog Gospodara u toku jednog dana. (Zašto me je volio, razumjet ćete kroz ostatak teksta.)

Nakon tog spontanog, u braku dolazi do promjena: svađe svaki dan, ne male svađe, već neki bijes koji kroz tijelo stvara vatru (s moje strane). Toliko sam bila bijesna da nisam razmišljala šta pričam,pričala sam i da sam zbog njega izgubila dijete i išla sam toliko daleko da bih spominjala razvod. Jednostavno, kada bi bio u kući, ja sam kipjela od bijesa, a kada ga nije bilo, ja bih sjedila kraj prozora i čekala kad će doći, a kada dođe, mrak mi padne na oči. Sve je to trajalo tako nekoliko mjeseci da smo se na kraju rastali, kod svojih sam osjećala takvu tjeskobu, takvu bol, tugu što nisam s njim. Nije prošlo dugo i odlučimo da ponovo krenemo ispočetka i sve novo. Opet su tu bile svađe, da naglasim, pored neposlušnosti Gospodaru, u našoj kući je bio i alkohol. Odlučili smo pokušati da ostanem trudna i tako godinu i po, a u tih godinu i po svađe svaki dan.

Hvala Allahu, tada me moja drugarica, koja je u islamu, posavjetuje da odem kod ispravnog šerijatskog učača na rukju. Prvo sam pomislila ko će to meni napraviti, ali eto mogu otići onako da vidim šta je to. I tako odemo muž i ja. Učač nas pita zašto smo došli, koji problem imamo, mi ispričamo, ustanemo, okrenemo se prema kibli, i u prvih deset sekundi odmah se javljaju reakcije. Sjeli smo, i učač, Allah ga nagradio, kaže nam jednu rečenicu, koju ja i dan-danas pamtim i znači mi mnogo kad se sjetim: “Sihr koji imaš, to treba da ti bude najmanja briga, a najveća briga treba da ti bude namaz koji nemaš.”

Sve vrijeme u glavi mi je bilo kako ja i ne znam klanjati, dolazimo kući, jacija je nastupila. Nisam razmišljala o sihru uopće, samo o namazu. I pošla sam da klanjam, gledajući na internetu, i sam klanjala jaciju, sutra podne, pa uz podne ikindiju, pa na kraju sabah. Na rukji smo bili 18. novembra, nakon svakog namaza učila bih dovu: “Gospodaru moj, molim Te da nam podariš čestitog potomka jer se Ti zaista molbi odazivaš!”

Nedugo nakon toga, 13. decembra saznala sam da sam trudna, hvala Allahu. Svaki dan učila sam neke nove stvari na ovoj stranici, nije lahko i ne može se preko noći promijeniti, treba vremena i strpljenja. Neka niko ne odustaje kad mu postane naporno i teško, ja znam kako je kad se sam uči, od pomoći imala sam samo stranice Num i Minber, da Allah nagradi sve, inšallah, ali uz Allahovu volju i našu istrajnost, sve se može postići. Spontani sam opet imala, ali, hvala Allahu na svakom stanju, znam da je On dao ono što je najbolje za mene. U našoj kući nema više alkohola, islam se praktikuje onoliko koliko trenutno znamo.

Voljela bih da iz moje priče ljudi koji su sada poput mene shvate da Allah daje iskušenja s razlogom, iz mog primjera možete vidjeti da je sve imalo svoj razlog, da nije bilo spontanog, ja ne bih otišla na rukju, da nisam otišla na rukju, nikad se ne bih potrudila da počnem klanjati. Sve što se desi ima razlog, bez obzira i na sihr i na sve što vas zadesi, znajte da je Allah to odobrio, za nas i naše dobro. I sada u braku bude prepirka pokoja, ali hvala Allahu sve su i sitne i slatke, pa čak i kad nas zadesi finansijski problem ili neki skroz deseti, samo kažem, hvala Allahu, dat će Allah nafaku i, vjerujte, uvijek dadne, jer je On zaista milostiv.

Nadam se da će nekome ovo pomoći, a posebno vama, tj. stranici Num, želim se zahvaliti na ovom hairli djelu koje radite, moleći Allaha da vam ukabuli, jer prva ja sve znanje koje sam stekla, stekla sam zahvaljujući stranici Num.

Tekst poslala sestra S.

 

Read more...

Sanjao Ka'bu i prešao na islam

REPER koji je imao krivu sliku o islamu prešao na islam

Saudijske novine ”ALHAYAT” objavile su intervju sa mozambičkim reperom Arsenom Antisom, u kojem je on ispričao priču o tome kako je žrtvovao ogromne količine novca, bogatstva i slave, kako bi se upoznao sa islamom i postao musliman. Kao i mnogi drugi i Arsen Antis imao je posve krivu sliku o islamu. Ponajprije zbog nedostatka informacija o islamu, osim isključivo putem medija, koji islam redovno opisuju i predstavljaju kao religiju terorizma. No, Arsenu Antisu bilo je suđeno da, i pored silne antiislamske propagande, postane jedan od njegovih sljedbenika.

Na islam je prešao prije dvije godine, promjenio je ime u Jasin Hasan i ostavio je pjevanje, pisanje pjesama i sve što je vezano za tu vrstu muzike. Trenutno boravi u Mekki radi obavljanja hadža, a u svojstvu gosta kralja Selmana bin Abdul-Aziza. O svom putu u islam, Arsen Antis, sada Jasin Hasan, ispričao je: ”Bio sam reper više od 24 godine. Imao sam prijatelja koji se zove Bilal, a koji je također primio islam. Prije islama zvao se Lacoste i pod mojim utjecajem bavio se također rep-muzikom.

Jednog dana odlučio je da postane musliman, nakon što ga je prijatelj pozvao u islam. Kada smo ja i moji prijatelji čuli da je Lacoste prešao na islam, mi smo se izrugivali i govorili smo da je Lacoste poludio, da će sada morat nositi haljinu i da je, što nam je posebno bilo smiješno, promijenio ime u Bilal, umjesto nekadašnjeg Lacoste.

Međutim, taj isti Bilal došao je u moju kuću 2009. godine i pozvao me u islam. Ja sam to na početku odbijao i rekao sam mu: ”Poštujem tvoj poziv u islam, ali ja imam svoju vjeru.” Ali, nakon nekog vremena počeo sam razmišljati o onome što mi je Bilal govorio o islamu, a pored toga, u to vrijeme sam imao i kontakt sa mnogim prijateljima muslimanima.

U 2012. godini preselio sam na sjever Mozambika i tamo sam sreo mnogu afričku braću iz Gvineje, Malija, Senegala, Nigerije, Kenije i Tanzanije, od kojih su većina muslimani. Iako tada nisam bio musliman osjetio sam da me većina njih voli i doživljavao sam ih kao braću. A onda sam, jedne noći, sanjao da se nalazim pored Kabe. Sanjao sam sebe u autobusu u kojem su se nalazili mahom stariji ljudi koji su imali duge brade.

Nakon tog sna, povećalo se moje razmišljanje o islamu. Vratio sam se u glavni grad Mozambika i više nisam imao motivacije za muziku. Nazvao sam prijatelja Bilala i rekao sam mu da sam nesretan i zatražio sam njegov savjet. On mi je sa potpunim ubjeđenjem, rekao: ‘Postoji samo jedno mjesto gdje možeš naći mir i sreću, a to je islam.’ Odgovorio sam mu: ”Dobro, slažem se. Želim da kušam iskustvo islama."Nakon toga, skinuo sam sa sebe sav nakit koji sam nosio, pozvao sam Bilala i otišli smo u džamiju ”El-Takva” u Maputo. U džamiji sam izgovorio šehadet i primio islam. Plakao sam od sreće, a zatim sam abdestio i klanjao moj prvi namaz. Bila je to ikindija-namaz.

Budući da sam nakon primanja islama molio Allaha da mi omogući da obavim umru i hadž, evo ove godine, Allah je uslišao moje dove i moj san o stajanju pored Ka'be se ostvario. Presretan sam u ovom trenutku. Mnogo učim dove za svoje roditelje i ostalu porodicu, jer sam ja jedini musliman u mojoj porodici.

Uistinu, najbolja stvar koja mi se dogodilo u životu je islam, jer sam u islamu pronašao istinski mir i zadovoljstvo. Sad znam da je najvažnija stvar to što me je Allah uputio na Pravi put, a ostalo će sve biti dobro. Naš život na ovom svijetu je provjera i test od Allaha dž.š., koji želi da uđemo u Džennet. Stoga, naša veza sa Allahom mora biti zasnovana na potpunoj iskrenosti i predanosti.

Smatram da je sada moja glavna zadača pozivanje ljudi u islam. I mi to i radimo u sklopu projekta ”Ulična da'va”, tako da svake nedjelje izlazimo na ulice kada ima najviše svijeta i pozivamo nemuslimane u islam.

Jako sam sretan što se nalazim u svetim mjestima i što imam mogućnost da svakodnevno klanjam namaz u Poslanikovoj džamiji u Medini i u Mesdždul-Haramu u Mekki. To je nevjerovatna stvar! Mnogi ljudi su rođeni u islamu i umru kao muslimani, a da nikada nisu posjetili Meku i Medinu. To znači da sam ja u Allahovoj milosti, jer mi je omogućio da boravim u svetim mjestima, u Meki i Medini, da boravim u mjestima odakle je sve počelo, gdje je rođen i gdje je djelovao posljednji Allahov poslanik, Muhammed, s.a.v.s., gdje su živjeli njegovi ashabi i odakle su širili svjetlo islama diljem zemaljske kugle.”

 

Saff

Read more...
Subscribe to this RSS feed