Komentar hadisa: tri puta majka, a zatim otac

Pažnja prema majci

”Čini dobro svojoj majci, zatim majci, zatim majci, zatim ocu pa bližem i bližem rodu” (1-448)

Porijeklo hadisa

Prenose ga Ahmed, Tirmizi i Ibn Madže od Muavije b. Hajdeta. Tirmizi kaže za ovaj hadis da je dobar – Hasen.

Povod nastanka

Prenosilac ovog hadisa Muavija b. Hajdeh kaže da je neki čovjek došao Poslaniku i pitao ga prema kome treba najviše usmjeriti svoju pažnju, a on je rekao: ”Prema majci.” Čovjek je ponovo pitao: ”A prema kome poslije majke”, a Poslanik je odgovorio isto drugi i treći put, pa tek četvrti rekao prema ocu i ostaloj rodbini po rodbinskoj bliskosti.

Biografija prenosioca

Puno ime ovoga prenosioca je Muavija b. Hajdete b. Muavija b. Kušejr b. Kab b. Rebia, b. Amir el-Kušejri. Živio je u Basri. Hadise je prenosio od Poslanika a od njega njegov sin Hakim i Urve b. Ruvejm. Umro je u Horasanu. (”Tehzib” 10:306)

Komentar

Pažnja prema roditeljima, a posebno prema majci u islamskom odgoju predstavlja vrhunac odgoja i lijepog ponašanja. Biti pažljiv prema roditeljima je vjerska dužnost i obaveza zbog koje čovjek može zaslužiti Božiju milost i džennet s jedne i Njegovu srdžbu i džehennem s druge strane. Allah subhanehu ve teala kaže:

”Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh! I ne povikni na njih i obračaj im se riječima poštovanja punim.” (El-Isra, 23)

Što se tiče prednosti majke u navedenom hadisu mislim da nema potrebe pojašnjavati.

Izvor: ”POVODI NASTANKA NEKIH HADISA”

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Adisa Omerbašić

 
Read more...

Hutba: Majka Bošnjakinja

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Majka Bošnjakinja.

Kroz ovu hutbu inša-Allah govorim o ulozi majke, sa posebnim osvrtom na moralnu, plemenitu, vrijednu i skromnu majku Bošnjakinju, koja je kroz sve nedaće i iskušenja u našoj lijepoj Domovini Bosni i Hercegovini prošla kao simbol svih moralnih vrijednosti i svaka naša majka i nena su institucija za sebe i one zaslužuju da se o njima pišu studije i knjige, snimaju filmovi, da se njima i njihovim moralnim životima bave instituti i da one budu uzori i inspiracija generacijama Bošnjakinja koje dolaze.

Braćo i sestre, kako je samo topla ta riječ majka ili još bolje mama, kako je mi žepljaci i istočnjaci zovemo, riječ koju prvu tečno izgovaramo svojim dječijim jezicima koji još uvijek zapliću dok izgovaraju sve druge riječi, riječ kojom je dozivamo kada smo gladni, žedni, promrzli i nesigurni, kada nas je strah i kada nam je teško i uvijek smo sigurni da će nam se naše majke odazvati, zaboraviti na sebe i svoje potrebe i želje i za nas se bez imalo dilema žrtvovati.

Majka ima nezamjenjivu ulogu u izgradnji porodice i društva i što je majka bolja i požrtvovanija u podizanju svoje djece, time je porodica snažnija i samim time društvo je jače i sigurnije. Nema braćo i sestre pravih mu'mina, istinskih lidera i pravih boraca, naučnika i radnika bez dobrih majki, koje ih rađaju i odgajaju na izvorima islama. Naše majke na nas ostavljaju najsnažnije osobine i putem mlijeka kojim nas hrane, toplih zagrljaja u kojima nalazimo utočište i islamskog odgoja kojim nas uče da budemo istinski Allahovi, dželle še'nuhu, robovi i korisni članovi društva.

Kaže, Allah, subhanehu ve te'ala, u dijelu 15. ajeta Sure Al-Ahkaf:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا 

Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova s’ mukom ga nosi i u mukama ga rađa i nosi ga i doji trideset mjeseci…

Braćo i sestre, svaka majka koja u svojoj utrobi nosi na halal način začeto dijete je borac na Allahovu, dželle še'nuhu, putu i njene dove se primaju tokom njene trudnoće, jer ona svo vrijeme kako Kur'an kaže „trpi“. Ako žena dok u svojoj utrobi nosi dijete umre, ona je po sahih predaji šehid:

 وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ (النسائي)

„…I žena koja u trudnoći umre je šehid.“ (En-Nesai)

Majka je prema tome u džihadu dok nas nosi i doji, tako da su naše majke bile u džihadu mnogo duže od nas, jer za svako dijete su bile u džihadu po trideset i više mjeseci.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam ibn Madždže:الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ  „Džennet je pod majčinim stopalima“.

U islamu je bez imalo sumnje žena najviše poštovana kao majka.

 Imam Zejnu-l-Abidin je bio izuzetno nježan i pažljiv prema svojoj majci. Nikada nije jeo sa svojom majkom, pa su ga pitali o tome, na šta je odgovorio: „Bojim se da ne uzmem nešto što su oči moje majke već vidjele i što je ona htjela uzeti, pa da tako budem nepažljiv prema njoj.“ A drugom je prilikom on rekao: „Pravo tvoje majke je da znaš da te je ona nosila gdje niko nije nosio nikoga, davala ti plod svog srca koji niko nikom ne daje i štitila te svim svojim djelovima tijela. Nije se brinula ima li šta jesti sve dok ti jedeš, ima li šta piti sve dok ti piješ, ima li šta obući sve dok si ti obučen i što je ona na Suncu sve dok si ti u hladu, Ostavljala je san radi tebe, štitila te od vrućine i studeni i to sve da bi te imala.“

Neki je čovjek je svaki dan ljubio stopala svoje majke: Jednoga dana je zakasnio na dogovoreni sastanak, pa bi upitan: „Zašto si zakasnio?“ Reče: „Ljubio sam stopala moje majke, pod kojima je moj Džennet, pa sam zbog toga zakasnio!“

Majka je izvor sreće i ono što majka pruža djetetu ničim se ne može platiti. Samo uz Allahovu, dželle še'nuhu, pomoć dijete svojim lijepim ophođenjem prema njoj i pružanjem pažnje i pomoći može se djelimično zahvaliti majci, ali nikada u potpunosti odužiti.

Kuća će braćo i sestre uvijek biti ženino najvažnije radno mjesto gdje se od nje očekuje da uloži napor i žrtvu, a to žrtvovanje je pravo investiranje koje će joj poslije donijeti mnoge koristi.

Kako onda opisati majku Bošnjakinju? Majka Bošnjakinja ima najjači iman i sabur. Ona ne propušta ni jedan vakat i ne pravi razliku između farza, sunneta i mustehaba u želji da postigne Allahovo, dželle še'nuhu, zadovoljstvo. Ona ne pravi razliku između harama i mekruha iz straha da ne pogriješi. Ona je najbolja kćerka, unuka, supruga, snaha, zaova, jetrva, nena i pranena. Ona nas je nosila krijući stomak od svijeta i rađala nas usput. Ona nas je rađala i podizala bez straha za nafakom. Ona nas je dojila dvije i više godina i svoju majčinsku toplinu prenosila na nas. Ona od bešike do kabura nikada nije besposlena. Ona radi i muške i ženske poslove. Ona je poslušna svome  mužu i poštuje svoje i muževe roditelje. Ona se najmanje odmara. Ona posljednja liježe, a prva ustaje i nikada ne kasni, pa i kada joj stari sahat prestane hoditi. Ona stalno na usnama ima Šehadet i salavat. Ona na sebi cijeloga života nosi dimije, bluze i mirišljive šamije. Ona ne da nikome da joj vidi uredno spletene pletenice.

Ona nosi jedne opanke ili zepe po nekoliko godina, a raduje se da djeca imaju novu obuću. Ona pravi najukusniju hranu, koju začinjava ljubavlju i zikrom. Ona se sikira za svakoga, samo ne za sebe. Ona se nikome ne žali, a svome srcu prima svačiju bol. Ona se od tereta povila, a nikada nije kazala da joj je teško. Ona nas hajir dovama ispraća u školu, vojsku, fakultete, borbu i posao i nigdje nam ne da otići dok se ne nahranimo. Ona nas dočekuje sa majčinskim osmijehom i toplom hranom i najsretnija je kada sve pojedemo. Ona se raduje našim ženidbama i udajama, snahama i zetovima, a posebno unučadima i praunučadima. Ona sve što dobije od para podijeli drugima. Ona nikada nije smrknuta i ne zna za pakost. Ona se raduje musafirima i pravi im gušću kahvu i jači domaći himber, a ona pije doljevušu i običnu vodu. Ona je džomet i musafirima i rodbini iznosi najbolje voće i još im spakuje da ponesu. Ona se brine da joj nisu gladne kokoši, janjad, telad, goveda, mačak i golubovi.

Ona mravinjake ne razgoni, da je sikluk ne snađe. Ona i pored mnogobrojnih obaveza oko kuće sadi starinsko mirišljivo cvijeće. Ona uvijek ima čistu kuću, avliju i put. Ona nema neopranih suda. Ona špara struju i vodu. Ona ne baca njimet. Ona tke najljepše i najukrašenije ćilime i ponjave. Ona prede vunu i plete pape i čarape. Ona nema ni dana škole, sem nekoliko godina mejtefa, a mudrija je i pametnija od svih svojih ženskih potomaka zajedno, bez obzira na njihove diplome i stručne spreme. Ona se ne zna potpisati, ali joj je otisak prsta vrijedniji od sultanskog muhura. Ona do smrti može bez đozluka uvući konac u iglu, jer joj oči nikada nisu gledale harama. Ona i svojom šutnjom dovoljno govori. Ona dovom i suzom čuva i brani našu Domovinu. Ona za života ušpara da joj se dženaza od njenih para može obaviti i ona nurli lica umire s’ osmijehom. I šta sve nije moja i tvoja majka brate i sestro, pa joj sve to vratimo lijepim osmijesima, zagrljajima, pažnjom, poklonima i dovama, a one zaslužuju mnogo više od toga!

Neka naše majke i nene budu najljepši uzori našim sestrama, suprugama, kćerima i unukama i onda će inša-Allah biti više i Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, a i Ummet će inša-Allah biti jači i sigurniji!

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nas učvrsti na putu islama! Da pomogne našoj ugroženoj braći i sestrama, a posebno onima u Palestini, Siriji, Iraku, Kašmiru, Burmi, Kini, Jemenu, Libiji, Egiptu i Manjem entitetu, gdje su našim povratnicima uskraćena osnovna ljudska prava! Da nas ne iskuša sa nasiljem nasilnih vladara i sa onim što ne možemo podnijeti! Da se smiluje našim roditeljima i dobrim precima, koji su na nas prenije svjetlo Dina! Da našu djecu učini radostima naših očiju i srca i prvacima Ummeta! Da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u džennetu počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ!

Hatib Nezim ef Halilović Muderris

Džamija Kralj Fahd Sarajevo

08.03.2019.

Akos.ba

 
Read more...

Majko, oče, zašto ste me gurnuli u džehennemsku vatru?

Nakon toga dođe vakat kada se sinovi “zamomče”, a kćerke “zacure”, ona najgora i najkritičnija vremena, puberteta i tinejdžerskih godina. Eh, u tom vremenu djeca najmanje svoje roditelje pitaju za mišljenje i udaljavaju se od njih, a tada su mnogi roditelji najviše zabrinuti za svoju djecu, i onda bi neke odgojne mjere upotrebljavali. Tad su djeca u nekom svome svijetu, stalno zaljubljeni, zaneseni, pa razočarani zbog neuzvraćenih ljubavi, loših prijateljstava, ocjena u školi, neprihvaćenosti u društvu itd

Zamisli da ti neko uzme tvoje voljeno dijete, pa ga pred tvojim očima muči na najgore načine, zatim ga u vatru baci, a ti to moraš gledati, slušati njegove vriske i plač i ništa ne možeš učiniti osim posmatrati slomljenog srca. Gledaš kako tvoje voljeno dijete, koje si s toliko ljubavi odgajao, trudio se da mu ispuniš njegove želje, učiniš ga sretnim, sada vrišteći od bolova nestaje u rasplamsaloj vatri. Teško, zar ne? Duša ti se kida pri samoj pomisli na takvo što.

Tvoj Gospodar te obraduje djetetom. Podari ti da osjetiš blagodat i ljepotu roditeljstva. Kad je maleno, obasipaš ga pažnjom, igraš se i zabavljaš s njim, “podjetiniš” i sam, sve radi ljubavi prema njemu. Kako odrasta, raste i tvoja ljubav iz dana u dan.
Svoje dijete odmalena trebaš odgajati u islamu, upućivati na dobro i odvraćati od zla. Uzmi primjer od našeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je s djecom postupao mudro, s puno milosti i ljubavi, ali u ranom dobu odvraćao ih je od loših stvari.

Jednom je Hasan ili Husein, radijallahu anhu, htio pojesti datulu koju je neko dao da se podijeli kao milostinja, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odmah ju je uzeo iz njegove ruke i rekao: “Sve što je dato za milostinju nama je zabranjeno.” (Ibn Hanbel, Muslim)

Kako počinju greške u odgoju

Kada dijete odraste do vremena kada bi se trebalo učiti da obavlja namaz, i upućivati na lijep način na to, tebi  bude žao da ga opterećavaš time, pravdajući to kako ima vremena i da mu nije obaveza, ili budeš nemaran prema tome misleći da je još premalen za to. Tvoje dijete vidi da ti obavljaš namaz, pa i ono poželi da to čini s tobom, jer dječica uvijek vole da svoje roditelje imitiraju u onome što oni rade, ali ti želiš da namaz obaviš sam, u miru, i počneš da izbjegavaš da klanjaš u prostoriji gdje se tvoje dijete nalazi.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa svojom unukom Umamom često je obavljao namaz tako što ju je stavljao na svoja leđa.  Kada bi pao na sedždu, spustio bi je, a kad bi završio, stavio bi je ponovo na leđa. (Muslim)

Zatim dođe vrijeme kada dijete ima obavezu da obavlja namaz, međutim, kako nije steklo naviku i nije mu usađena ljubav prema tome, niti ga je ko upućivao na to toliko, teško ga je sada primorati da tek tako počne da obavlja namaz. Neki od roditelja će se ljutiti na djecu, iako se do tada nisu posebno trudili da im namaz omile, pa će djecu i udariti radi toga, jer sad kad je dijete obavezno da obavlja namaz, velika odgovornost pada na roditelja.

Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika,  sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado: vođa je pastir i on je odgovoran za svoje stado, čovjek je pastir u svojoj porodici i on je odgovoran za svoje stado, žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado, sluga je pastir u imetku svoga gazde i on je odgovoran za svoje stado; svi ste vi pastiri i svi ste vi odgovorni za svoje stado.’” Drugi roditelji će opet biti nemarni, pravdajući se da ima vremena, da su to još uvijek samo djeca. Neki će opet reći da Allah upućuje i da ništa silom ne valja itd.

Tvoje dijete sada živi u modernom dobu. Djevojčice idu u školu u kratkim suknjicama, minicama, gola leđa, stomak, prost rječnik koji je naučila u kući i komšiluku. Zidovi njene sobe prekriveni su slikama razgolišenih pjevačica i pjevača u kojima ona vidi svoje uzore. Dječaci su preokupirani video igricama i nogometnim utakmicama, te su slavni nogometaši njihovi najveći uzori. Igrače svake reprezenacije već zna da nabroji, ali ne zna nabrojati imena trojice plemenitih ashaba. A tebi žao da se tvoje dijete osjeća manje vrijednim među njima, pa svojoj kćerki od 12 godina kupuješ kratke haljinice i majičice, jer ona tako želi, da bi izgledala kao i njene ostale vršnjakinje.

Imam Ibn En-Nuhas, Allah mu se smilovao, rekao je: “Kako čovjek koji je saznao da će ga Uzvišeni Allah na Sudnjem danu pitati za njegovo stado, može zapostaviti djecu i sluge i njihov odgoj, i pustiti ih kao stoku s lanca, bez ikakvog obuzdavanja uzdama šerijata i sunneta!? Kako može dozvoliti da odrastaju bez potrebnog znanja i kako može zanemariti njihov intelektualni razvoj!? Nekima je važnije da im sin zaradi koju marku nego da na vrijeme obavlja namaze, a ako bi zbog obavljanja nekog farza zakasnio da udovolji njihovoj potrebi, tada bi tek nastao haos. Takvi postupci su daleko od vjere. Zato neka svako preispita sebe i svoje postupke, jer mnogo je onih koji su upropašteni zbog svoga nemara prema grijesima drugih a da to i ne osjećaju.”

Nakon toga dođe vakat kada se sinovi “zamomče”, a kćerke “zacure”, ona najgora i najkritičnija vremena, puberteta i tinejdžerskih godina. Eh, u tom vremenu djeca najmanje svoje roditelje pitaju za mišljenje i udaljavaju se od njih, a tada su mnogi roditelji najviše zabrinuti za svoju djecu, i onda bi neke odgojne mjere upotrebljavali. Tad su djeca u nekom svome svijetu, stalno zaljubljeni, zaneseni, pa razočarani zbog neuzvraćenih ljubavi, loših prijateljstava, ocjena u školi, neprihvaćenosti u društvu itd.

Čitava zbrka se dešava u njihovim glavama i životima, a nemaju ništa što bi tu zbrku smirilo, jer na namaz koji bi trebao biti njihov bijeg od surove stvarnosti nisu naviknuti. Umjesto časnog Kur’ana, lijek za dušu traže u muzici, plesanju i igranju uz razgolišene pjevačice. Neki od momaka počnu da konzumiraju razna opojna sredstva, kao i djevojke. Roditelje doživljavaju kao strance koji ih sputavaju da budu sretni, ako im ne dozvoljavaju da izlaze s društvom, provode se i sl. Roditelji koji svoju djecu žele sačuvati od harama, poroka, ulice, pa im zabranjuju neke stvari, čine da ih djeca u tom dobu gledaju s prezirom, jer oni sad ne žele biti “izrodi” od ostatka društva i omladine, to im je sad iz poniženja.

I dođe to vrijeme da se svaki od roditelja upita – GDJE SAM TO POGRIJEŠIO SA SVOJIM DJETETOM, te počinje film premotavati unazad, tješeći sebe da nije kasno da se greške isprave i da se njegovo dijete popravi i odvoji od loših navika i društva, ali za mnoge već bude kasno, pogotovo kada dijete već ima godine i mogućnost da se osamostali od roditelja. Ali nada zadnja umire… Ako si i pogriješio tako u životu, sjeti se da još uvijek imaš uz sebe najjače oružje i počni ga upotrebljavati odmah. Imaš roditeljsku dovu, koja se kod tvoga Gospodara ne odbija.

A ti, majko, oče, sestro moja, brate, koji imate još uvijek šansu da svoje dijete usmjerite na Pravi put, ne čekajte više nijedan tren. Svoje dijete uzmite za ručicu i uputite se ka Allahovoj kući. Zajedno, u džematu, u jednome safu, svome Gospodaru padajte na sedždu. Svojoj miloj kćerkici kupite lijepe haljine, hidžabe da joj bude milije, jer to je ono što djevojčice vole. Ne zaboravite, vi ste najbolji primjer svojoj dječici, pa popravljajte svakodnevno sebe u svakome smislu, a samim tim ćete i svoju djecu.

I ne zaboravite da ćete pred svojim Gospodarom račun polagati za ono na što ste svoje dijete navodili i kako ste ga odgajali. Vi imate veliki teret na sebi. Teret da jednog insana izvedete na Pravi put, uz Allahovu pomoć. Ne budite nemarni, da vas vaše vlastito dijete ne bi na onome svijetu, ne dao Allah, krivilo da ste ga upropastili i svojim lošim odgojem u Vatru gurnuli.

Kada vam šejtan donese misli da je vašoj kćerkici od 12 godina teško, naporno da nosi hidžab u školi, u kojoj se njeni vršnjaci ismijavaju njenom hidžabu, sjetite se te užarene Vatre, pa pomislite na lijepa džennetska prostranstva u kojem ćete za pokornost vašem Gospodaru vaša kćerka i vi vječno uživati, inšallah, a život na dunjaluku je treptaj oka u odnosu na to, pa zar ne vrijedi da se malo i napatimo za njega? Budite joj najveća podrška, da kad dođe kući, nakon što su joj rekli nešto loše zbog njenog hidžaba, utjehu pronađe u vašem toplom krilu, zagrljaju i lijepoj riječi.

I na kraju: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Et-Tahrim, 6)

Ummu Sara Žužić

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed