San u kojem su mi došla dva strašna meleka

U jednoj arapskoj zemlji, tokom televizijske emisije u kojoj je jedan islamski učenjak – šejh uživo odgovarao na pitanja gledatelja i davao savjete, javio se jedan mladić koji je ispričao sljedeće: “Jedne noći sanjao sam da sam doživio saobraćajnu nesreću i da sam poginuo. Dok sam ležao na putu, ljudi su se okupili oko mene i više se ničega nisam sjećao sve do trenutka kada me u bolnici moja porodica gasulila. Ležao sam i znao sam da me gasule, a nisam mogao reći da sam živ…

I opet se više ničega nisam sjećao sve dok me nisu donijeli pred mesdžid da mi klanjaju dženazu. Čuo sam jecaje i plač okupljenih ljudi, a nedugo poslije toga ponijeli su me na mezarje. Gledao sam kako me nose otac, brat, tetak…, a malo poslije toga stavili su me u kabur, pa su mi došla dva meleka, koji su mi postavili pitanje: ‘Ko ti je Gospodar?’, a ja sam odgovorio: ‘Ah, ah, ne znam!’ Opet su me upitali: ‘Koja ti je vjera?’, a ja sam odgovorio: ‘Ah, ah, ne znam!’ Tada su me udarili čekićem, a onda sam se probudio, zatražio oprost od Allaha i klanjao…”

Kada je šejh saslušao mladića, upitao ga je: “Kada si se probudio, kakav si osjećaj imao?!” “Osjećao sam strah”, odgovorio je mladić. Na to mu je šejh rekao: “Tvoj san ima sljedeću poruku: ‘Za ovaj se dan pripremi!’, pa ga je upitao: “Da li redovno klanjaš?”

Kada je mladić odgovorio odrično, šejh mu je rekao: “Kada Allah zavoli Svoga roba, pokaže mu šta će s njim biti ako ne promijeni svoje stanje. Stoga, razmisli: da ovo nije bio san, da je bila stvarnost i da si umro, i da ti se desilo to što si sanjao, za šta bi molio svoga Gospodara?” “Za milost”, odgovorio je mladić, a šejh je priupitao: “I da se vratiš na dunjaluk, kako bi uradio nešto dobro, je li tako?” Kada je mladić odgovorio potvrdno, šejh je rekao: “Ti si se sad vratio na dunjaluk i da se ne bi desilo ono što si vidio u snu, treba da kreneš Pravim putem i da ustraješ onako kako ti je naređeno. Kada Svemoćni Allah zavoli Svoga roba, pokaže mu snove, šta će se desiti ako ne promijeni svoje stanje.

Zamisli da si umro, a nisi klanjao i da te odnesu u kabur… Taj dan će neminovno doći, kao što je došao najboljim ljudima – vjerovjesnicima, a i najgorim ljudima. Jesi li razumio? Zato se pripremi za taj dan, dan u kojem ti, da ga posjeduješ, čitav dunjaluk ne bi vrijedio i niko ti od koristi ne bi bio. Stoga, razmisli i ne dozvoli da tvoja završnica na dunjaluku bude kao u snu!”

 

Read more...

Vjerovanje u meleke

Vjerovanje u meleke drugi je uvjet islamskog vjerovanja.

Svi smo u životu barem jednom osjetili zaštitu tih nevidljivih bića.Neko je doživio nesreću pa je prošao neozlijeđen, neko je opet pao sa velike visine pa ga Allahovom voljom melek zaštitio. Puno je primjera gdje za dobar ishod u teškoj situaciji ljudi kažu: "imao je sreće!" Jeste li nekada razmišljali koliko meleka prati čovjeka u toku dana i noći I koja su njihova zaduženja, osim što zapisuju ono što izgovorimo i uradimo? U jednom divnom hadisu Allahova Poslanika a.s. stoji da je jedne prilike Osman b Affan došao Allahovom Poslaniku a.s.i upitao ga o ovome, pa mu je Poslanik a.s. odgovorio: Dva meleka s tvoje desne i lijeve strane koji zapisuju tvoja djela. Melek s desne strane nadređen je meleku s lijeve strane. Kada čovjek uradi loše djelo melek s desne strane ne dozvoli mu da ga odmah zapiše nego mu naredi da sačeka ne bi li se čovjek pokajao. Dva meleka ispred tebe i iza tebe. Štite čovjeka od nesreće osim od onoga što mu je već Allah dž.š odredio. Dva meleka na očima štite čovjekov vid od raznih nezgoda, osim onoga što mu je ionako propisano. Dva meleka na usnama čije je jedino zaduženje da ZAPISUJU SALAVAT koji čovjek donese na Allahovog Poslanika Muhammeda alejhi selam. Melek ispred usta koji brani da u čovjeka ne uđe zmija ili nešto drugo od stvorenja što bi mu moglo nauditi. I melek na tvom čelu koji TE UZDIGNE u momentu tvoje poniznosti i skrušenosti prema Allahu i PONIZI TE kada se uzoholiš!!! Kada se završi dan smjenjuju se meleki dana i meleki noći.

Uz svakog čovjeka danonoćno bdije 20 meleka. Deset danju i deset noći. Jedina zadaća im je da čuvaju Allahove robove!

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed