Namaz je svjetlo, sadaka je dokaz i sabur je svjetlost

REKAO JE ALLAHOV POSLANIK, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM: “ČISTOĆA JE POLA VJERE. RIJEČ ELHAMDULILLAH PUNI MIZAN. RIJEČI SUBHANALLAH I ELHAMDULILLAH PUNE, ILI PUNI PROSTOR IZMEĐU NEBESA I ZEMLJE. NAMAZ JE SVJETLO. SADAKA JE DOKAZ. SABUR JE SVJETLOST. KUR’AN JE DOKAZ ZA TEBE ILI PROTIV TEBE. SVAKI ČOVJEK OSVANE I TRUDI SE, PA ILI ĆE SE OTKUPIT I OSLOBODIT ILI UNIŠTITI.”“ (MUSLIM, 233).

 • Namaz je svjetlo. Sve troje je opisano sa nečim što svijetli. Misli se da je namaz svjetlo muslimanu, na dunjaluku u njihovim srcima i pogledima je svjetlo. Najveći užitak je u namazu, a namaz proizvodi svjetlo u očima i srcu. A svjetlo je muminu u kaburu, i namaz je svjetlo u tminama na ahiretu, Sudnjem danu.
 • Sadak je dokaz.
  • Burhan je dokaz što u osnovi su zrake koje dolaze od sunca. A onaj koji da sadaku radi Allaha to ukazuje na zrake svjetlosti koja izlazi, tj. svjetlost njegovog imana, ili da nema svjetla u njegovom imanu on ne bi dao sadaku, te davanje sadake ukazuje na tu svjetlost. Također je dokaz imana u čovjeku.
 • Sabur je svjetlost. To je svjetlost u kojoj ima vrsta topline i izgaranja poput svjetlosti sunca. Čovjek kada sabura ima određenu vrstu sagaranja i toplote, jer ne može lahko saburati. Borba protiv svoga nefsa, sabur je držanje pod kontrolom nefs, tj. da se duša ne ponaša kako ona hoće.
  • Sabur se vraća na 3 stvari:
   • sabur u pokornosti Allahu
   • saburanje u ostavljanju grijeha tj. ostavljanje harama koji su vezani sa tjelesne strasti
   • saburanje u onome što je Allah odredio od kadera da će zadesiti na dunjaluku. Minimum je saburanje, a veći stepen je zadovoljstvo sa Allahovom odredbom.
  • Ibn Redžeb kaže da je sabur u pokornosti Allahu i ostavljanju grijeha vrijedniji od sabura nad sudbinom/kaderom. 
   Najbolja vrsta sabura je post (misli se kroz ibadete koji se rade, jer se u postu sažimaju sve tri ove vrste sabura)
 • Kur’an će se zauzimati za svoga učača. Dokaz za tebe je ako ga izučavaš i radiš po njemu, a dokaz protiv tebe, ako radiš suprotno, okreneš leđa Kur’anu… Ili oboje, naučiš Kur’an ali ne radiš po njemu i okreneš mu leđa.
 • Zadnji dio hadisa: Svi ljudi porane od rane zore, i prodaju sami sebe, jedni se oslobode,tj. oslobode svoj nefs a drugi upropaste sebe samog.
  • Oni koji se oslobode, učine to sa pokornošću Allahu i oni se otkupe na taj način, a oni koji upropaste sebe, to su oni koji slijede harame i rade ono što Allah nije zadovoljan.
 • Zaista je Allah učinio cijenu za Džennet, i nemojte kupovati Džennet sa nečim drugim, Allah džellešanuhu učinio je cijenu Dženneta vas samim, i nemojte prodavati sebe same za nešto mimo Dženneta, tj. radi sve što radiš za šta si se aktivirao, da sebe prodaš za Džennet.
Read more...

Namaz je vjernikov svakodnevni mi'radž

Uzvišeni Allah je punoljetnim muslimanima propisao pet dnevnih molitvi (namaza) putem kojih će se približavati svome Stvoritelju i putem kojih će iskazivati svoj najsavršeniji vid zahvalnosti na svim blagodatima koje su im date.

Namaz kao najljepši vid skrušenosti, pokornosti i zahvalnosti dat je ljudima kao mi'radžski dar sa neba, ali je i sam, u jednoj hadiskoj predaji, nazvan ”vjernikovim (svakodnevnim) mi'radžom”. Iz tog razloga pravi vjernik nikada neće odbiti ovaj posebni dar i zapostaviti svoj mi'radž odnosno svoje duhovno uzdignuće.

Vjernik putem namaza ima priliku da se misaono i duhovno svakodnevno uznese iznad svih ovodunjalučkih briga, problema i preokupacija i da na par minuta zaplovi okeanima neizmjene Allahove milosti i zadovoljstva.

To posebno duhovno stanje u kojem se muslimani vjernici nalaze dok obavljaju ovaj vid ibadeta ne može se platiti ničim niti se to doživljeno stanje može opisati riječima.

Stoga te, cijenjeni čitaoče, pozivam da ne oklijevaš i da i ti čim prije zaploviš ovim neiscrpnim okeanima Božije milosti i zadovoljstva kako ne bi ostao uskraćen svih silnih nagrada koje očekuju redovne klanjače.

Božija vjera je lahka i ona od čovjeka ne traži puno. Traži onoliko koliko je samom čovjeku potrebno da razgali svoju dušu i namazom se odmori od svih ovodunjalučkih briga i preokupacija.

Nakon što uzme abdest i okrene se prema kibli, nijeteći početak svog namaza, vjernik u ovaj obred ulazi skrušeno i s ljubavlju.

Namaz je ibadet koji počinje tekbirom, a završava selamom. Ukoliko ga klanjamo u džematu (kolektivno) za imamom, onda sve pokrete činimo nakon imama.

Kad nastupi zora pa do pred sami početak izlaska sunca vjerniku je propisan namaz koji ima dva pregibanja (rekata) (sabah).

U podnevnom periodu dužan je klanjati četiri rekata, popodne (ikindija) četiri, početkom večeri (akšam) tri, i kad nastupi noć (jacija) četiri rekata.

To je ukupno 17 propisanih rekata koji su Allahova milost za tebe, pa zato nemoj biti ravnodušan prema toj milosti. Onaj ko bude vodio računa o ovim namazima Uzvišeni Allah će voditi računa o njemu. O tome nam kazuje mnoštvo hadisa. Iz tih hadisa saznajemo također da će onome ko bude čuvao ovih pet propisanih namaza biti oprošteni grijesi ukoliko se, živeći kao vjernik, bude suzdržavao onih velikih.

Ovaj ibadet će čovjeka praktičara vremenom udaljiti od svih grijeha i učiniće ga iskrenim i čestitim insanom koji će uvijek biti od koristi svima. Od njega društvo neće imati nikakvu štetu, jer vjernika namaz postepeno čeliči i udaljava ga od svega što je ružno i loše.

Onaj ko poželi da poveća svoj ibadet svome Gospodaru, pa bude htio dobrovoljno u toku dana da ibadeti u svojoj kući ili džamiji, on svakako za to ima mogućnost i naravno za to i dodatnu nagradu (sevap).

Ti dobrovoljni namazi (nafile), poznati kod nas kao dnevni sunneti, popratni su vid ibadeta s kojim vjernik želi što više vremena u toku dana da provede obraćajući se svome Gospodaru. Ove dobrovoljne namaze nam je i sam Muhammed, a.s., preporučio, ali o njima, ako Bog da, nekom drugom prilikom.

Za Akos.ba piše: Admir Iković

Read more...

Psihologija namaza: Ako želite da namaz ostavi pozitivni trag obavljajte ga u prvo vrijeme

Psihologija namaza: Prevencija od loših djela

Moralni aspekt namaza

Dalje, kako nam Kur’an kaže, namaz onemogućava radnju (i čuva od) loših djela.. Na koji način? Ukoliko se u vrijeme velikih promjena okrenemo Uzvišenom Gospodaru i na taj način ćemo izbjeći okrenutost vanjskom svijetu za koji smo nespremni i živčano labilni i napeti u toku tih promjena. Klanjanjem se ta eventualna labilnost i osjetljivost brišu i nestaju, čime čovjek nije predisponiran za sukobe, time što nije razdražljiv. Neurotičnom i frustriranom čovjeku “malo fali”, što bi narodski rekli. Eto kako namaz čuva od loših djela i događanja. Čovjek nije svjestan, ali u njemu zaista postoji potreba za datim namazom. I to u svakom čovjeku, bez razlike, ali je ljudi (tu potrebu) ne uviđaju. Zbog te dubine ili visine, odnosno duboko nesvjesnog, a za čovjeka korisnog, Kur’an i jeste posljednja Riječ, vrhunac u Objavljivanju. Kur’an i jeste došao da bi čovjeka usavršio u svim pitanjima, i da bi ga razvio.

Dakle, obavljajte namaz! Ako vi ne znate zbog čega vam je NAMAZ potreban Allah, dž.š., sigurno zna. Da vi ne biste radili nešto što za vas nema suvislosti, onda razmišljajte i pronađite taj duboki smisao namaza i odgovor na pitanje zašto u određeno vrijeme. Koliko dobronamjernosti u jednoj naredbi? Znajući za te koristi stoga nam je Milostivi i preporučio NAMAZ. Nema ništa korisnije nego namaz u svoje vrijeme. U to vrijeme on je najfunkcionalniji i svako dalje odlaganje slabi njegovu efikasnost i snagu, a za čovjeka predstavlja poteškoću. Stoga, nije nevažno hoćemo li klanjati podne na vrijeme ili ćemo čekati tek pred ikindiju da ga klanjamo.

Kudikamo djelotvorniji namaz je u tačno određeno vrijeme i o tome vjernik treba povesti računa, ukoliko nije u nekim neodloživim poslovima, da prvo klanja namaz, pa tek onda da nastavi. Neklanjanje namaza u njegovo određeno vrijeme, svodi malo po malo ovakvu jednu predivnu i korisnu vjersku aktivnost na formalnost. Ovoga se čuvajte braćo u vjeri.

Ako želite da namaz ostavi traga na vama, da ostavi svoj zapis na vašim licima i vašim srcima, onda ga obavljajte u njegovo određeno, pravo vrijeme. Obavljanjem namaza u pravo vrijeme zadovoljavate i sebe, tj. omogućavate njegov pozitivan odraz na sebe, a i Allaha, dž.š, Kome je zadovoljstvo vidjeti vas kako se u vrijeme velikih dnevnih promjena utječete Njemu.

Klanjanjem namaza poslije, obavljate samo dužnost prema Allahu dž.š., dok kod samoga sebe ne proizvodite navedene pozitivne pojave. Uključenost u namaz je od velikog značaja. Potpuno apliciranje namaza, ostavlja pozitivne efekte na datu osobu, dok onaj ko u njemu uzima formalno učešće, iz njega ne može izaći bolji. Ko iz njega ne izađe bolji, kao da ga nije ni klanjao, rekao je Muhammed, a.s. Stajanjem na namaz, čovjek zaista treba da se oslobodi vanjskih utjecaja i da se okrene samo Uzvišenom Stvoritelju.

Učešće u namazu (forma i suština)

Samo takav namaz će biti valjan. Ukoliko vjernik obavi jedan takav namaz, ranije navedene pozitivnosti će ga prožeti, dok će navedene negativne promjene proći kroz nas, ne ostavljajući nikakvog lošeg traga. Nakon takvog učešća u namazu, čovjek je ponovo pun energije, osjeća se kao da je veliki teret pao s njega i udešen je za nove životne zgode i nezgode, probleme i nedaće. I ovaj proces je cikličan tj. ponavlja se u vidu punjenja i pražnjenja, štednje i potrošnje, nedostatka (potrebe) i zadovoljenja, napetosti i smirenosti, nezadovoljstva i zadovoljstva, što je adekvatno samom životu i njegovim zakonitostima. Obzirom, da taj nepisani životni zakon i tempo to nameće, upravo je i ovo ponavljanje potrebno, jer se ova cikličnost pojavljuje i dešava u tom istom životu.

U ovome se sastoji odgovor na pitanje: “Zašto nam je namaz potreban i zašto ne završava, zašto se stalno ponavlja?” Svi gore navedni procesi se takođe smjenjuju i dok je čovjek živ ne prestaju.. Ako je namaz stub vjere, a vjera stub života, kao što smo već rekli na početku, onda zaključujemo, da je i namaz stub života. Ako smo došli do toga i ako je to tako, onda je u tom istom životu do samog njegovog kraja potreban namaz.

Podsjećamo da je upravo tako i Allah, dž.š., odredio i naredio. Od sedme godine života pa sve do smrti. Redovno i obavezno klanjanje namaza u njegovo tačno određeno vrijeme. Prvenstveno zbog nas samih.

Preuzeto iz knjige: Psihologija namaza

Autor: Elharun Selimović

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed