Poslanik. a.s., kao uzor u odgajanju

Pojavom islama na Arabijskom poluotoku i njegovim naglim širenjem na prostoru nekadašnjeg Bizantijskog, Perzijskog i Rimskog carstva došlo je do prekretnice u historiji čovječanstva. Razmotrimo li neke Kur'anske izvještaje o stanju arabljanskog društva u predislamskom periodu, a onda i Ibn Hišamovu znamenitu biografiju poslanika Muhameda, a.s., sa sigurnošću možemo konstatovati da je to društvo – zbog idolopokloničke religije i svijesti – bilo dovedeno na ivicu moralne katastrofe. U takvom robovlasničkom i nemoralnom društvu, okarakteritziranom pojmom džahilijeta – arogancije i neznanja, javio se poslanik Muhamed, a.s, koji od tih istih ljudi formira takve moralne veličine da će s njima udariti temelje novoj, svjetskoj kulturi i civilizaciji, kulturi s kultom pisma i riječi, pravde, saosjećajnosti, društvene solidarnosti, ravnopravnosti, slobode.

Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.“

Muhamed, a.s., svoju pedagogiju je crpio iz Allahove knjige, Kur'ana. U svom prenošenju islamske poruke, poslanik Muhamed, a.s., služio se pedagoškim sredstvima koja će, zasigurno, zapanjiti savremene teoretičare i istraživače u pedagoškoj naci. Učitelji su zasigurno jedni od najuticajnijih ličnosti u životima ljudi, oni koji su nas naučili prvim slovima, abecedi, računanju , crtanju i pravilima ponašanja. Ove vrijednosti koje biološki život uzdižu na nivo ljudskog života, bez religije bi ostale nepotpune. Mnogi su pedagozi i učitelji tokom historije, u svojim naučnim djelima raspravljali o metodama i osobinama odličnog odgajatelja, i dok oni ostaju nemoćni da teoretski i praktično odgovore na izazov postavljanja uzornog učitelja i odgajatelja, islam je definiciju savršenog odgajatelja dao kroz primjer posljednjeg Božijeg Poslanika, Muhamed, a.s. Bezbroj je primjera koji svjedoče da je Muhamed, a.s., bio i ostao najbolji i najsavršeniji primjer učitelja koga je čovječanstvo ikada zapamtilo. Časni Kur'an nam potvrđuje da je Poslanik, a.s., učitelj cijelom čovječanstvu.

Uzvišeni kaže: “On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.“

I historija potvrđuje da je Poslanik, a.s., bio učitelj. Ako se osvrnemo na čovječanstvo prije i čovječanstvo poslije Poslanika, doći ćemo do jasnih dokaza koji će nam potvrditi ovu historijsku činjenicu. Pred imenom Muhameda, a.s., marginalna su sva velika imena u povijesti pedagogije. Svaki ashab sam za sebe je očigledni dokaz koji govori o veličini ovog jedinstvenog učtelja. Jedan od stručnjaka je u svom govoru rekao: “Da Poslanik, a.s, nije imao ni jedne mu'džize osim što je imao ashabe, to bi bilo dovoljno da potvrdi njegovo poslanstvo.“

Dobra komunikacija je jedan od ključeva uspješnog odgajanja. Muhamed, a.s., je bio metodičan u svojim odgojnim nastupima i javnim govorima, nikada nije brzao u svom govoru. Također, prenosi se od ashaba da je imao običaj nekoliko puta ponoviti ono što je rekao, da bi slušalac što bolje čuo, shvatio i zapamtio ono što je rekao. Govorio je jasnim i razgovjetnim govorom, što je njegovom odgajanicima pomagalo da razumiju njegove riječi, te ih kasnije i primijene. Njegov uzorni život je svakako jedan od presudnih kvaliteta njegove ličnosti koje su ga delegirale u sami vrh ljestvice najboljih svjetskih odgajatelja u historiji čovječanstva. Sve o čemu je govorio svojim odgajanicima je primjenjivao i u vlastitom životu. Možda upravo u ovoj činjenici treba tražiti razlog neuspjeha današnjih odgajatelja. Nikada nije odustao, prekoravao, kao što je slučaj u današnjici.

Ako sa bilo kojeg aspekta analiziramo Poslanoikove, a.s., metode, uočit ćemo njihovu beskrajnu mudrost. Poslanik je svojim metodama odgajanja ostao najbolja paradigma do Sudnjeg dana.

 • Odgajajući ljude Poslanik a. s. prilagođavao se njihovim individualnim osobenostima, stepenu njihovih spoznajnih mogućnosti, jačini njihovog imana.
 • Posjedovao je izuzetnu sposobnost da procjeni u kojem momentu i kome šta reći.
 • Ponavljanje bitnih činjenica bila je Poslanikova, a.s., stalna metoda odgoja. Ova metoda posebnom je bila izražena kada je ponavljao neke velike grijehe, kako bi ljude što više od njih udaljio.
 • Pozivanje jedne osobe više puta, bila je jedna od Poslanikovih metoda. Ponovljeno pozivanje imalo je za cilj da istakne važnost onoga o čemu Poslanik govori i da zaokupi pažnju onoga kome se govori.
 • Postepenost u odgajanju Poslanik, a.s,. je preporučivao i drugima kao djelotvornu metodu. U odgajanju treba početi sa onim što je najbitnije.
 • Istina i iskrenost bili su prepoznatljivo oružje Allahovog Poslanika, a.s., na putu odgajanja ljudi. Njegova iskrenost plijenile je ljudska srca. Čak i u šali govorio je istinu.
 • Lijep odnos spram svih generacija, naročito prema mladim i prema iznemoglim doprinio je jačanju interesa za ideju koju je zastupao. Njegov bratski i očinski odnos prema mlađoj generaciji rezultirao je prelaskom velikog broja mladića na islam.
 • U svom odgojnom radu često je koristio metodu obećanja i nagrade i nikada nije nešto obećao, a da to nije i izvršio. Njegova obećanja često se odnose na onaj svijet i džennetske ljepote, što je još više motiviralo njegove odgajanike.
 • Kratko obraćanje ljudima , utemeljeno na čvrstim argumentima i njegovom lijepom odnosu prema svakome, rezultirali su briljantnim uspjesima. U svojim odgojnim nastupima ne ostavlja vjerniku prostor za razočarenje. Uvjek budi nadu zbog koje vjernik i iz poteškoća izlazi jači.
 • Jedna od prepoznatljivih Poslanikovih metoda koja je vezivala ljude za određenu ideju jeste stalno odazivanje na molbe onih koji nešto traže, samo ako je to u skladu s islamskim propisima, svejedno da li se radilo o davanju savjeta, materijalnom pomaganju ili pak, dovi Allahu za nekog od svojih sljedbenika
 • Velikodušnost i stalna praksa praštanja i onda kada je bio superioran i imao mogućnost druge kazniti, osvajala je srca ljudii mijenjala njihov život iz korjena.

Zbog svoje duboke mudosti i prefinjenih odgajateljskih vještina, Poslanik, a.s., je uspio pridobiti veliki broj sljedbenika i uspješno odgojiti generaciju koja će stoljećima nakon njegove smrti sijati visoko iznad svih ostalih zajednica. U današnjici nam preostaje samo da se ugledamo na tu generaciju i konstantno preispitujemo naše odgojne metode i postuke poučavanja.

Poslanik je jedne prilike rekao: „Čovjek će biti sa onim koga voli.“

Sa ovim hadisom nas je podstakao na ljubav prema njemu i ulaganje napora da se slijedi njegova odgojna praksa, a sada je na nama u kojoj mjeri ćemo izvršiti ovaj zadatak, i sačuvati preuzeti emanet.

Za Akos.ba piše: Rabija Arifović

 
Read more...

Kako je izgledala svadba Poslanika, a.s., i Hatidže, r.a.?

 Koje je bilo mjesto održavanja svadbenog veselja?

Kuća Hatidže, radijallahu anha.

Ko su bile zvanice?

Ebu Talib, Hamza ibn Abdul-Muttalib, Abbas, Ebu Bekr Es-Siddik, Wereka ibn Nevfel, ‘Amr ibn Esed, Amr Ibn Hazzam, njihove supruge i druge žene. (Izvor: El-Halebi, Insanu-l-ujun fi Sirati-l-emini-l-me’mun)

Ko je održao prigodan govor, a ko ih je vjenčao?

-Ebu Talib se zahvalio Allahu koji je učinio njega i njegovu porodicu od potomaka Ibrahima, alejhi-s-selam, i pohvalio je svog nećaka, Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem.

-Potom je Wereka ibn Newfel potvrdio počast i plemenitost Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i njegove loze, i vjenčao Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i Hatidžu, radijallahu anha. (Izvor: El-Ja’kubi, Tarih)

Koliki je bio iznos mehra?

-Mehr je bio 200 deva. (Izvor: Ibn Hišam, Sira)

-Ili 500 tadašnjih dirhema. (Izvor: Es-Salihi, Subulu-l-huda we-r-rešad)

Da li je bila gozba za zvanice i mladence?

Zaklana je kamila za goste i dio je podijeljen siromasima kao milostinja. (Izvor: El-Halebi, Insanu-l-ujun fi Sirati-l-emini-l-me’mun)

 

Priredio: Nedim Botić

Akos.ba

 
Read more...

Životne lekcije koje sam naučio iz Poslanikovog, a.s., života u Mekki

 Njegov život u Mekki

Njegov život 40 godina prije poslanstva.

Njegov život 12 godina nakon poslanstva.

Njegov život od 52 godine u Mekki.

Naučio sam da je u potpunosti živio u skladu sa svojim imenom Muhammed

On je osoba koja je najviše hvaljena/slavljena jučer, danas i sutra.

Njegovo ime nisu samo riječi, već ima i svoje značenje. Živio je prema njemu i zaslužio je da ga hvale svojim djelima. U kući, na bojnom polju, na poslu, sa starima, sa mladima, sa muslimanima i nemuslimanima njegova djela su bila vrijedna hvale.

Šta vaše ime znači? Po kome ste dobili ime? Da li živite shodno imenu?

Naučio sam da je bio siroče, ali nije bio sam

Teško je biti siroče… ali ako vaši voljeni i šira porodica pripomognu onda je mnogo lakše. Halima, Abdumutalib, Ebu Talib, Fatima bint Esed svi su pomogli i odigrali svoju ulogu. Ako želite da omekšate svoje srce, okružite se siročetom stavite svoju ruku na njegovu glavu s ljubavlju i milošću.

Naučio sam da je iskrenost najbolja politika…. i da sa sobom donosi samo dobro

Hatidža, r.a., je zaposlila Muhammeda, s.a.v.s., i bila je zadivljena njegovom iskrenošću. To što je dvaput udavana, starija i majka nije je spriječilo da predloži brak Muhammedu, s.a.v.s.. Bez sumnje da je Muhammed, s.a.v.s., bio zgodan i džentlmen, ali njegova iskrenost je ono što je nju zainteresovalo. Ta iskrenost mu je donijela poslovnu ženu kao suprugu, njezin dom kao njegov dom i 25 godina sreće.

Naučio sam ljubav

Brak Hatidže, r.a., i Muhammeda, s.a.v.s., je bio pun ljubavi… ali priča koja se isticala u pogledu ljubavi bila je Zejdova i Muhammedova. Zejd je prodat u roblje, a njegov otac i amidža su ga pratili i došli u Mekku. Zejd je izabrao da ostane s Muhammedom, s.a.v.s., umjesto da se vrati kući s porodociom. Ovo je bilo prije nego što je Objava o poslanstvu i počela…. Kolika li je Zejdova bila ljubav! Koje divljenje je morao imati! Ljudi su ga od tog dana zvali Zejd sin Muhammedov!

Naučio sam da je učenje zakon

Prva objava je počela s Uči!

Mi smo bili narod čitača koji je danas sveden na narod objavljivača. Idite kupite ili pozajmite knjigu, osjetite je i čitajte je!

Naučio sam da nam je potrebna i osama

Potrebno mi je vrijeme koje ću imati samo za sebe…. malo vremena za razmišljanje, introspekciju i promišljanje. Danas smo zauzetiji nego ikada ranije. Puno poruka, profila, računa, poslova, itd. Suludi ritam života nas pretvara u čudovišta.

On, s.a.v.s., je imao svoje vrijeme za razmišljanje i promišljanje, vjerovatno je to i radio na otvorenom kao pastir… dok je bio u pećini danima…dok je stajao u noćnom namazu… dok je sjedio nakon sabah-namaza do izlaska sunca.

Naučio sam da je porodica na prvom mjestu

On, s.a.v.s., je pozvao svoju porodicu na ručak i pozvao ih je u tevhid prije drugih. Prva koja je povjerovala u njega bila je njegova žena, Zejd odmah nakon nje, Ali koji je živo s njim bio je među prvima.

Svojim djelima on nas je podučio da je porodica na prvom mjestu .

Naučio sam da oni koji su intelekutalno prazni igraju prljavo

Budući da ne mogu svoje dokazati ili oprovrgnuti vas, pribjegavaju klevetama, optužbama, izrugivnju i fizičkom zlostavljanju. Nuhov narod mu je prijetio, Ibrahimov otac je uradio isto što su i Mekkanlije slijedile.

Klevete, optužbe, izrugivanje i fizičko zlostavljanje samo dodatno dokazuju slabost njihovog stava.

Naučio sam moć Kur’ana

Allahove riječi pokreću i utječu na ljude. Veliki broj ljudi je primio islam samo slušajući Kur’an, … Omer, Tufejl ibn Amr’ i drugi. Nemojte u davi zaboraviti moć Kur’ana.

Naučio sam da na kraju tunela uvijek postoji svjetlo. Uvijek postoji nada

Ebu Džehl je vrijeđao Muhammeda, s.a.v.s., … i neko je rekao to Hamzi, r.a., koji u to vrijeme nije bio musliman. Otrčao je do Ebu Džehla i udario ga je po licu: “Zar se smiješ rugati kad sam i ja njegove vjere.” Rekao mu je to, a zatim u potpunosti prihvatio islam.

Omer je uzeo svoju sablju i krenuo da ubije Muhammeda, s.a.v.s. Zastanite i razmislite o tome. Na kraju dana on je bio musliman.

Uvijek postoji nada. Bez obzira koliko ste se udaljili od Allaha uvijek postoji nada.

Naučio sam da islam zbližava srca

Dva medinska plemena Aus i Hazradž su generacijama bili u zavadi. Rat i sukobi su bili dio svakodnevnice, ali kada su primili islam njihova srca su se povezala i zbližila. Ako vaš islam lomi i dijeli više nego što zbližava srca, onda vam je hitno potrebna introspekcija.

Napisao: Bilal Ismail

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

 
Read more...
Subscribe to this RSS feed