Islamske teme

Zašto činimo sedždu dva puta?

Da li ste se nekada zapitali , vi koji namaz klanjate, zašto činimo sedždu dva puta , a ne jedanput kao što se pregibamo jedanput u toku jednog rekata? Isto to pitanje postavljeno je vođi pravovjernih, Aliji radijallahu anhu na što je on odgovorio: Kad je čovjek na sedždi, on je bez sumnje bliže Allahu, pa tada je i njegovo starhopoštovanje, veće i snažnije, nego kada je na ruku'u. Na sedždu se spušta lice – najcjenjeniji dio tijela, odnosno glava u kojoj se nalazi ljudski mozak (razum) koji čovjeka uzdiže iznad ostalih stvorenja. Najljepši dio tijela spuštamo na zemlju da bi osjetili poniznost pred Uzvišenim Stvoriteljem, Potom je Alija radijallahu anhu proučio kur'anski ajet:“ Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti.“ Kada prvi put učiniš sedždu i podigneš svoje lice posvjedočio si istinu da si od zemlje stvoren, a kada drugi put učiniš sedždu pa lice podigneš posvjedočio si da ćeš ponovo u zemlju biti vraćen i iz nje biti proživljen! Neka je hvaljen Onaj koji stvara, usmrćuje i koji će oživjeti robove svoje. Njemu se svi vraćamo!

 

Kako je Edhem Mulabdić 1903. godine pisao o potrebi za kvalitetnijom hutbom

Edhem Mulabdić se često osvrtao oko sebe i kad god je smatrao za potrebnim davao primjedbe i prijedloge na one stvari i pojave s kojima se nije slagao. Itekako je znao koliki je medij bio mimber, kao i kakav je moguće ostvariti utjecaj na narod s tog mjesta. Također, bio je svjestan značaja i uloge muallima, vjeroučitelja. Zato je u listu ‘Behar’ napravio kritički osvrt na vaz imama u džamiji za vrijeme hutbe, analizirajući ga sa različitih aspekata.

”Daje što više prilike da se narod pouči, u čemu je nauk, da se osvjesti da se dozove k sebi. Stoga je ta pouka od velike neprocjenjive zamašitosti po narod po njegov intelektualni, etični, narodni i religiozni razvitak…. Dobar vaz može učiniti više nego iko u pogledu razvoja narodnog. Vaiz se obraća svim uzrastima, djeci, ali i zrelim osobama. Naprotiv slab vaiz može štetno da djeluje na svoju okolinu a onda uvidi da je kriv, kriv je da se izreći ne može. Nije to svejedno kazivati vaiz da se kaže kad se već troši u to vrijeme i trud, a sami je predmet vaiz tako uzvišen iz džamije svak mora otići ganut i dirnut slatkom riječi vaizovom”

Izvor: Mulabdić E., Nešto o našem vazu, Behar, br. 13/14 Sarajevo, 1903/4: 213)

Za Akos.ba priredila: Elma Fetić-Čehajić

 

Kada ti Allah nešto uskrati, to je radi dobrote prema tebi

Jedna od vrsta Allahovog čuvanja roba u njegovoj vjeri jeste i ta da mu Allah onemogući nešto za čim rob žudi od dunjalučkih dobrota

Tabereani i drugi bilježe od Enesa, radijallahu anhu, hadis u kome Uzvišeni Allah kaže: “Ima Mojih robova kojima za njihov iman ne odgovara ništa osim siromaštvo, pa kada bih im dao bogatstvo, to bi ih pokvarilo. A ima Mojih robova kojima za njihov iman ne odgovara ništa osim bogatstvo, pa kada bi ih učinio siromašnima, to bi ih pokvarilo. Ima i Mojih robova kojima za njihov iman ne odgovara ništa osim zdravlje, pa kada bi ih učinio bolesnim, to bi ih pokvarilo. A ima i Mojih robova kojima za njihov iman ne odgovara ništa osim bolest, pa kada bi ih učinio zdravim, to bi ih pokvarilo. A ima i Mojih robova koji traže određenu vrstu ibadeta pa ih Ja u tome spriječim da ne bi zbog toga pali u samoljublje (udžb). Zaista Ja određujem za Svoje robove po Svom znanju onoga što je u njihovim srcima. Ja sam Onaj Koji sve zna i Koji je o svemu obaviješten.” (Ibn Ebid-Dun’ja i Bejheki)

Abdullah bin Mes’ud, radijallahu anhu, kaže: “Nekada rob poželi trgovinu ili upravu da bi sebi olakšao, pa ga Allah pogleda i kaže melekima: “Otklonite to od njega. Jer ako mu Ja to olakšam, to će ga uvesti u vatru!” Pa mu Allah to otkloni. To rob shvati lošim znakom pa počne govoriti: “Prestigao me je taj i taj, prevario me je taj i taj.’ A to je u suštini samo dobrota Uzvišenog Allaha.

Prenosi se da je Ibn Abbas, radijallahu anhu, riječu Uzvišenog: “I neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova.” (El-Enfal, 24) prokomentarisao i rekao: “Upliće se između vjernika i grijeha koji ga vuče u vatru.” (Taberi)

Iz knjige: Poslanikov savjet Ibn Abbasu
Autora: Ibn Redžeb el-Hanbeli

 

Je li vaš dom – islamski dom?

Pitanje iz naslova se može učiniti neobičnim i čudnim i odgovor većine nas, vjerovatno, glasio bi: “Naravno, moja kuća je islamska kuća! Moja porodica je muslimanska, zar to ne čini našu kuću muslimanskom!?” Pažljivo pročitaj sljedeći test i preispitaj se da li će tvoj odgovor zaista biti pozitivan:

1. Izabrao/la sam dobrog supružnika – Postoji veliki broj hadisa koji ističu važnost izabira pravednog i pobožnog supružnika. Mudrost koja se krije u tome je očigledna, pobožna osoba ima velike mogućnosti da donese sreću i zadovoljstvo svom sudrugu, te će takav par zajedno uspjeti izgraditi zdravu porodicu i porodični život. To je temelj uspjeha svake porodice.

2. Pomažem svog supruga/suprugu – Ovaj stepen počinje osjećajem svakog od supružnika za izvršavanjem obaveza i dužnosti uz osjećaj međusobne ljubavi i poštovanja. Također, to uključuje potpomaganje u vjerskim stvarima, kao što je težnja za učvršćenjem svoga imana, povećanje pobožnosti kroz učenje Kur’ana, obavljanjem noćnih namaza, davanjem sadake, čitanjem islamskih knjiga. Iman se povećava i smanjuje, stoga je neophodno usredsrediti se na povećanje sopstvenog imana, a zatim i imana svog sudruga.

3. Naša kuća je mjesto stalnog spominjanja Allaha, s.v.t. – Spominjanje Allaha, s.v.t., može biti srcem, jezikom, kroz namaz, kroz učenje Kur’ana, učenjem jutarnjeg i večernjeg zikra, razgovorom o islamskim temama ili kroz čitanje islamske literature. Sve ovo pretstavlja jedinstvenu predpostavku prema kojoj bi meleki bili prisutni u našoj kući i tako donijeli Allahov blagoslov i milost. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Primjer kuće u kojoj se spominje Allah i kuće u kojoj se ne spominje Allah, jeste kao primjer živog i mrtvog.” (Muslim)

4. Naša kuća je mjesto pobožnosti i ibadeta – To znači da se unutar kuće čuva i obavlja namaz i da njeni članovi, kada ih je dovoljno, klanjaju u džematu. U kući također može postojati prostor namijenjen isključivo za obavljanje namaza. Poznato je da je za ženu bolje da klanja u kući, dok je za muškarca preporučeno da dobrovoljne namaze klanja u kući, a obavezne u džamiji. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Dobrovoljni namaz obavljen u kući bolji je od dobrovoljnog namaza obavljenog u džamiji, kao što je farz – namaz obavljen u džem’atu bolji nego farz – namaz obavljen kod kuće.” (Sahihul-džamij)

5. U kući redovno učimo suru Bekare i Ajetul-kursijj – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Učite suru El-Bekare u vašim kućama, jer šejtan ne ulazi u kuće u kojima se uči sura El-Bekare.” (Sahihul-džami’) Također je rekao: “Kada krenete u postelju, proučite Ajetel-kursijj, tada ćete imati zaštitu od Allaha i šejtan vam neće moći prići sve do jutra.” (Buhari)

6. Učenje i podučavanje su stalne aktivnosti u našoj kući – Ovo je primarna odgovornost i obaveza glave kuće, koji mora osigurati vođenje svoje porodice u ispravnom smjeru, naređujući im dobro, a zabranjujući im zlo. Sticanje znanja obaveza je svakog člana porodice, a ujedno i osnova za povećanje imana. Područje sticanja znanja u porodici treba da obuhvata različita područja Islama od čega će na kraju svi članovi imati koristi. U tom pogledu posebno treba podsticati i bodriti djecu, kako bi taj isti put slijedili u sopstvenom životu.

7. U kući imamo islamsku biblioteku – Ona uključuje knjige, audio i videokasete i CD-ove. Veoma je važno izabrati pouzdan i poučan materijal u cilju ostvarivanja koristi za cijelu porodicu. Potrebno je da biblioteka obiluje različitim sadržajima pogodnim za različite uzraste, kao što treba da postoji literatura na stranim jezicima, naravno za one članove porodice koji se njome mogu koristiti. Knjige različitih tema treba pažljivo klasificirati kako bi se olakšalo njihovo korištenje. Audio kasete i CD-ovi mogu sadržati učenje Kur’ana, hutbe, priče za djecu islamskog karaktera i ilahije. Članovi porodice međusobno se trebaju pomagati i podsticati na korištenje ovih materijala, te razmjenjivati ga sa porodicama koje su u potrebi za istim.

8. Trudimo se da sljedimo moral i ponašanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada Allah želi dobro jednoj porodici, On spusti ljubaznost (samilost) medu njih.” (Ahmed) Također je rekao: “Allah voli dobrotu i ljubaznost, i za nju nagrađuje onako kako ne nagrađuje za grubost ili nešto drugo.” (Muslim) Mnogo je primjera Poslanikove dobrote i lijepih postupaka prema svojoj porodici koje trebamo sljediti. Bio je nježan i srdačan prema svojim ženama, pomagao im je u kućnim poslovima i na taj način olakšavao breme njihovih obaveza. Slijedeći njegov primjer osigurat ćemo mir u kući i doista je učiniti mjestom odmora.

9. Pridržavamo se islamskih propisa vezanih za kuću – Kao što je čuvanje kućne tajne, traženje dozvole za ulazak u kuću, negledanje u kuće drugih ljudi, zabrana ulaska u sobu roditelja u određena doba dana. Niko od ukućana ne noćiva sam u kući, što je veoma interesantno za muževe čiji posao uključuje česta putovanja. Ibn Omer, r.a., prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da čovjek ne treba ostajati sam niti putovati sam noću. (Ahmed) I ne samo da on ne putuje sam, nego da ženu i djecu ne ostavlja same u kući bez zaštite i odgovarajućeg društva.

10. Pozivamo dobre i učene ljude u posjetu – “Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u moj dom uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj.” (Prijevod značenja – Nuh, 28.) Dobri ljudi tokom boravka u vašoj kući kroz druženje i razgovor donijeće vam mnoge koristi. Sa njima je moguće razgovarati o korisnim temama i, takvi ljudi mogu biti izvrsni izvori informacija i znanja. Trebamo uvijek upućivati dovu Allahu, s.v.t., da nas počasti dobrim prijateljima koji će imati pozitivan uticaj na nas. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Družite se samo sa vjernicima, i jedite samo sa dobrima.” (Ebu Davud, Tirmizi)

11. Klonimo se zabranjenih i pokuđenih stvari – Našoj kući su strani televizijski programi koji nude razvrat i kršenje Allahovih, s.v.t., propisa, kao i muzika sa istim predznakom. Unutrašnjost nije ukrašena slikama živih bića niti statuama, a zabranjeno je pušenje i držanje psa u kući. Kada organizujemo posjete, muškarci i žene sjede odvojeno. Uticaj svih ovih, danas ne rijetko prisutnih, zala na pobožnost u kući je očigledan, a kao primjer može poslužiti izreka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Meleki ne ulaze u kuću u kojoj je pas ili slika.” (Buhari)
__________________

Napomena: Svaka tačka nosi jedan bod. Sada je vrijeme da dobijete odgovor na postavljeno pitanje i vidite rezultate vašeg dosadašnjeg rada:

10-11 bodova: Čestitamo! Imate zdrav islamski dom i na dobrom ste putu.

7-9 bodova: Bliže dobrom. Potrebno je još rada, ali uz Allahovu pomoć biti će lahko.

4-6 bodova: Slabo. Vi i vaša porodica zaista se trebate usredsrediti na promjenu mnogih stvari u vašoj kući, kako biste se što više približili Allahu, s.v.t., i zadobili Njegovo zadovoljstvo i nagradu.

0-3 bodova: Veoma loše. Definitivno je došlo vrijeme za generalno spremanje kuće.

 

Šest podsjetnika za snahe muslimanke: Ti si odjeća svog supruga i njegove porodice!

Kada se djevojka uda, sve se promijeni.
Ona napušta dom u kojem je odrasla da bi živjela sa muškarcem kojeg vjerovatno ranije nije poznavala; da bi živjela sa njegovim roditeljima u potpuno novoj kući za koju je sada isključivo odgovorna. Ona također ima novu porodicu- roditelje njenog muža, njegovu braću i sestre i rodbinu čija srca mora pridobiti.

Bez sumnje, islam nije dao kontrolu muževim roditeljima nad njegovom suprugom. Ne postoje izričita prava koja su vjerom propisana muževim roditeljima i snahe nisu prisiljene da se povinuju njihovim zahtjevima koji se tiču njene rutine, aktivnosti, ili njenog domaćinstva, itd. Međutim, roditelji njenog muža su osobe koje njen muž voli. A najbolji način da uklopi u život njenog muža jeste da prihvati njegovu porodicu s ljubavlju i pažnjom.

Ovdje je nabrojano šest stvari koje svaka snaha muslimanka mora imati na umu kada dođe vrijeme da počne svoj novi život i podstigne srdačna odnos sa muževom porodicom:

1. Upoznaj svoja prava i njihova prava

Nemoj da ulaziš u novu fazu života bez toga da poznaješ prava koja ti tvoj muž mora pružiti i prava koja njegova porodica ima nad njim. Pokušaj da pročitaš kakav je odnos imao Poslanik, s.a.v.s., sa svojim suprugama. Ne samo kako bi tražila ono što je s pravom tvoje, već kako bi bila sigurna da ne ugrožavaš prava drugih. Jednom kada saznaš šta je Allah odredio njima i tebi, onda možeš razgovarati o situaciji sa svojim mužem ukoliko si nezadovoljna po bilo čemu i, inšaAllah, možete se dogovoriti sporazumno i u okviru islama.

2. Roditelji tvoga muža imaju znatno više prava nego što misliš

Čak iako porodica tvog muža nema definisana prava što se tiče tebe, roditelji tvoga muža imaju određena prava nad tobom. Ako, naprimjer, živiš u istoj kući kao i porodica tvog muža, ili ukoliko su vaše kuće/stanovi u neposrednoj blizini, porodica tvoga muža ima vrlo važno mjesto u tvom životu kao tvoji susjedi. Islam je dao toliko prava susjedima, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao da mislio da će im se dati pravo nasljedstva. (Savjetovao mi je Džibril, a.s., da pazim na svoga susjeda tako često da sam očekivao da će mi reći da ima pravo nasljedstva.) Prema porodici svoga muža ponašaj se lijepo kao prema susjedima. Podijeli svoju hranu s njima, pozovi ih u svoju kuću, posjećuj ih često, poklanjaj im darove ukoliko je to moguće, jer pokloni povećavaju ljubav između ljudi. (Dijelite poklone međusobno – voljet ćete se!)
Čak i ukoliko vam nisu susjedi, oni su muslimani. Svaki musliman ima određena prava kod drugog muslimana, a osnova je nazivanje selama. Poslanik, s.a.v.s., je kazao da nismo vjernici ukoliko svome bratu ne želimo isto kao sebi. Želi im najbolje a znaj da ukoliko ti ne uzvrate, da će te Allah nagraditi što si bila poslušna Njemu.

3. Upoznaj domaćicu koja ti je prethodila

Nemoj zaboraviti da je tvoja svekrva ona koja je brinula o tvom mužu prije nego što si ti ušla u njegov život. On je navikao na načine na koje ona radi stvari, i što je najvažnije, on je navikao na hranu koju je ona kuhala. Dok ovladavaš kulinarskim vještinama u svojoj novoj kuhinji, uključi i svoju svekrvu i pitaj je da ti pomogne. Njoj će biti drago što je pitaš za savjet i osjetit će da nije potpuno izolovana ili zamijenjena tvojim dolaskom u porodicu. Također na ovaj način posijat ćeš sjeme dugog i plodnog odnosa sa majkom svog muža i nanom svoje djece. Svako dijete je privrženo svojoj majci, a tvoj suprug će nesumnjivo biti zadovoljan što mu pomažeš u brizi i ljubavi prema njegovoj majci koja je provela puno teških godina brinući se za njega i odgajajući ga da postane muškarac kakav je sada.

4. Nemoj biti defanzivna

Ponekad, muževa porodica u svojoj dobronamjernosti prelazi granice nudeći savjete i insistirajući na usvajanju njihovog iskustva u nekim stvarima. Konkretno, njihov savjet u održavanju kući i podizanju djece dovodi do mnogih loših osjećaja između srca svekrve i snahe. Najbolja stvar koju trebamo imati na umu u ovom trenutku jeste da ne treba biti defanzivan. Zaista, iskustvo je ime greški koje su drugi napravili i dobra je ideja poslušati šta imaju da kažu bez propratnih reakcija i defanzivnog stava. Poslušaj šta imaju da kažu i ukoliko postoji neka pouka ili lekcija koju možete naučiti- uradi tako, nema smisla da se u istoj porodici jedna greška ponavlja dva puta. Nisi obavezna da usvojiš ono što kažu, ali nekada samo poslušaj njihove riječi savjeta kako bi bili zadovoljni, a ti onda uradi šta sama želiš.

5. Ti si odjeća svog supruga i njegove šire porodice

Allah kaže u Kur’anu da su suprug i supruga jedno drugom odjeća. (El- Bekara, 187) Odjeća ne ukrašava samo osobu, već također štiti osobu i prikriva njene nedostatke i greške. Porodica tvoga muža je dio njega. Nemoj govoriti o njima svojoj porodici ili prijateljima, nemoj ih ogovarati. Nemoj pričati tajne porodice tvoga supruga svojoj porodici i nemoj uništiti povjerenje koje ti je muž ukazao prihvatajući te u svom životu i otvarajući ti vrata svoje porodice. Svaka porodica ima tajne koje krije, moraš ispuniti ulogu člana svoje nove porodice nastojeći da te tajne ostaju unutar porodice u kojoj si sada.

6. Upotpuni vjeru svoga supruga

U braku muž i žena upotpunjuju vjeru jednog drugog, i ti možeš pomoći svom suprugu da ispuni svoje obaveze prema njegovim roditeljima olakšavajući mu, a ne ometajući ga. To ne znači da si dužna da brineš o njegovim roditeljima, to je njegova obaveza. Ali mu ti definitivno možeš pomoći svojim lijepim ponašanjem prema njima i ne stvaranjem neugodne atmosfere u kući. Pokušaj da im dadneš dobrovoljno više prava nego što imaju, očekujući nagradu samo od Allaha i radujući se činjenici da pomažeš svome suprugu da zaradi svoj Džennet uz tvoju pomoć.

Povezano:

Šest podsjetnika za svekrve muslimanke

Napisala: Ruhejfa Adil

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Kada se Allah smiluje Svome robu

Ovo je kratka priča o mom životu od kako sam stupila u brak. To je bilo prije osam godina. Smatrala sam da će mi prve godine braka biti najslađi period mog života, ali, prve tri godine braka su mi bile gorče od cijelog života. Naime, odgojena sam u vjerskoj porodici, klanjali smo, postili, ali ja nisam bila pokrivena i kao takva sam se udala. Muž mi i nije bio neki vjernik, a da ne govorim za njegovu porodicu, što mi je još više otežalo da se pokrijem. Malo po malo počela sam muža okretati vjeri i pokušavala mu objasniti da se ja moram pokriti. Tada nije htjeo ni da čuje o tome. Ali hvala Allahu pa nas je iskušao nečim što je najvrjednije na dunjaluku “DJECOM”, jer nas je to iskušenje dovelo do sadašnjeg stanja. Kako je vrijeme prolazilo ja nisam mogla da zatrudnim, i taman kada sam nakon deset mjeseci braka zatrudnila u trećem mjesecu trudnoće desi mi se spontani pobačaj. Tad mi je bilo teško, stalno sam plakala, ali, hvala Allahu, imam brata koji je vjernik i koji je tada nalazio prave rječi za mene.

Jedino me je učenje Kur’ana smirivalo. Prošle su dvije godine od tog spontanog kada mi se ponovo desila ista stvar. Ali tada je i rodbina počela da daje svoje komentare i djeli svoje glupe savjete: idi salij strahu, idi onom hodži itd. U dubini duše sam znala šta trebam uraditi, ali se tada nisam imala kome obratiti, jer moj dragi braco ne živi u Bosni. Ali sam molila Allaha da me sačuva da posegnem u traženju ljeka na haram način.

Napokon kad je došlo ljeto i moj brat je došao, i zamolila sam ga da odvede mene i muža da nam se prouči rukja. Zatim me je brat upitao: “Sestro zašto se ne pokriješ?”, a ja i muž smo govorili ne mogu sada, nego kada mi muž dobije posao, i ja rodim djecu, tada će mi biti lakše, a on je rekao da prvo uradim ono što je Allah naredio, pa da se onda nadamo da će nas Allah obradovati, a ne da mi postavljamo uslov Allahu. Dugo sam se borila sa šejtanom i napokon odlučila da se pokrijem. I moj muž se složio. Subhanallah, nakon samo nekoliko dana moje odluke saznala sam da sam trudna i da nosim dvojke. A nije prošao ni mjesec dana od toga, a muž mi je dobio posao.

Drage sestre koje se niste pokrile, požurite, ne trošite svoje vrijeme u nesreći, kada nam je Allah tim činom pružio ogromnu sreću. Nisam znala šta je prava sreća dok se nisam pokrila. Otkrijte i vi šta je SREĆA?

Sestra Sanela

Subscribe to this RSS feed