Islamske teme

Želiš li da ti meleki budu najbolji prijatelji?

Svako od nas može da bude njihov prijatelj, samo se treba malo potruditi. Oni jednostavno traže prijetelje među nama, a kad ih nađu, uživaju u svakom trenutku provedenom sa nama, što zavisi od našeg stanja i situacije. Kako i na koji način, meleki da postanu tvoji najbolji ahbabi?…Evo nekoliko savjeta i primjera pomoću kojih možeš da pridobiješ najljepša stvorenja, meleke za svoje prijatelje

Nažalost, svjesno ili nesvjesno, izbjegavamo njihovo društvo. Da li je zbog toga što su oni duhovna nevidljiva bića, da li je zbog toga što ih se možda neko i boji, ili, jednostavno, nismo svjesni njihovog društva? Oni nisu samo tu da bi te štitili, čuvali i pratili, oni vole da budu u našem društvu, samo što im mi svojim postupcima to ne dozvoljavamo. A kome su meleki ahbabi, jarani ili prijatelji, blago njemu. Tu osobu prati smirenost, radost i trajno rasploženje. Na licima kod takvih ljudi možeš da vidiš samo osmijeh i riječi zahvale Allahu na svakom satnju. Njegovo društvo je odabrano, njegovi najbolji prijatelji su meleki, on je navikao na njih, a oni navikli na njega, jedva čekaju da se sa njim sretnu, a on zna, osjeća da su oni tu.

Svako od nas može da bude njihov prijatelj, samo se treba malo potruditi. Oni jednostavno traže prijetelje među nama, a kad ih nađu, uživaju u svakom trenutku provedenom sa nama, što zavisi od našeg stanja i situacije. Kako i na koji način, meleki da postanu tvoji najbolji ahbabi? Nećemo spominjati one meleke spomenute u časnom ajetu:“ “A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.” (Al-Infitar:10-12), oni su uvijek sa nama, oni su naši prijatelji, htjeli mi to ili ne, dakle naši pratioci.

Nas zanimaju meleki koji traže naše društvo. Evo nekoliko savjeta i primjera pomoću kojih možeš da pridobiješ najljepša stvorenja, meleke za svoje prijatelje. Način na koji postajemo ahbabi sa melekima, objasnio nam je u detalje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

1) Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah doista ima meleke koji hodaju putevima a čija je dužnost da prate halke zikra, pa kada naiđu na skupinu koja spominje Allaha poviču: „Dođite ovamo“ i natkriju ih svojim krilima sve do ovozemaljskog neba.” (Buharija i Muslim). Iz hadise se jasno vidi, da meleki TRAŽE mjesta, na kojima okupljeni vjernici uče Kur’an ili čine zikr, pa kad nađu takve skupine, zovnu druge meleke, zatim ih natkriju krilima i slušaju njihovo učenje. Ovo može da bude u tvojoj kući, sobi, džamiji, avliji, bilo gdje.

2) Drugi način da dobiješ meleke za ahbabe, jeste glasno učenje Kur’ana na noćnom namazu. Naime, jedne prilike je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo grupu ashaba kako glasno uče Kur’an na noćnom namazu, pa im je to odobrio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada neko od vas klanja noćni namaz, neka uči glasno, jer meleki i oni koji borave u kući slušaju njegovo učenje i klanjaju sa njim!” Zamisli koja blagodat i koje društvo! Dok u tmini noći uči skrušeno Kur’an, meleki se oko tebe okupljaju, slušaju i sa tobom klanjaju. Subhanallah, ovakvo prijateljstvo može i treba da potraje.

3) U vjerodostojnom hadisu se spominje predaja Usejda bin Hudajra, radijallahu anhu, koji je jedne noći učio suru El-Bekare, pa se njegov konj uznemirio i počeo se propinjati, on je prekinuo namaz jer se pobojao da će konj zgaziti njegovog sina. Kada se osvrnuo iznad sebe je ugledao bijeli oblak u kojem su bile kao svetiljke. Obavjestio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome, pa mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Zar si vidio? Usejd, radijallahu anhu, potvrdi da jeste, pa mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, meleki su se spustili da slušaju tvoje učenje Kur’ana, da si nastavio s učenjem Kur’ana do svanuća, ljudi bi ih vidjeli i oni se ne bi sakrivali od njih.” (Buharija i Muslim). Dakle, ako hoćeš da privućeš pažnju meleka, ako hoćeš da se spuste u tvoj dom, digni se na noćni namaz i uči, privuči ćeš pažnju onih koji vole to da slušaju, a ako tako nastaviš, imat ćeš njihovo stalno društvo.

4) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi ove riječi od Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako hoćeš prijatelje meleke koji će te svaki dan pohvaliti pred Gospodarem, budi na sabahu i ikindiji, jer njihovo svjedočenje pred Allahom je velika stvar a time dobijaš prijetelje koji će te zavoljeti u ime Allaha.” (Buharija i Muslim)

5) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Kada legneš u postelju, prije nego zaspeš prouči Ajetul-kursijju. Allah će ti odrediti čuvara da ti se šejtan ne približi tokom noći sve do sabaha.” (Sahihu-l-Buhari). Dakle, ako svaku noć proučiš pred spavanje časni ajet, Ajetul kursiju, Allah ti pošalje meleka kao čuvara koji te čuva sve do zore. Praktikovanjem ovog zikra, možeš da stekneš veliko prijateljstvo sa melekom koji će da bude svaku noć u tvojoj sobi i koji će da bude tvoj čuvar i zaštitnik.

 

Saudin Cokoja

Roditeljska dova

Vrlo, vrlo je važno da uz kontinuirano činjenje dove, dajemo od sebe najbolje što možemo da djecu odgojimo na najljepši mogući način. Koristimo princip: zaveži devu, pa se osloni na Allaha. Kad damo sve od sebe što možemo da svoju djecu ispravno, koliko je to u našoj mogućnosti, usmjerimo onda neka nam dova koju upućujemo Gospodaru svjetova bude ta sigurnost, to oslanjanje na Svemoćnog. Onda zaista možemo biti sigurni da smo svoj emanet ispunili i prepustili ono što nije do nas Svemoćnom Gospodaru koji čuva i nas i našu djecu.

U nastavku možete pročitati i isprintati sebi dovu za vašu djecu, koja je zaista sveobuhvatna i jako korisna.

U ime Allaha, Milostivog Samilosnog!

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i ashabe.

Allahu moj, o Ti Koji si stvorio ljubav i Koji nas voliš više nego što majka voli svoje dijete, i više nego što se može voljeti, hvala Ti na tom divnom osjećaju, hvala Ti na milosti kada Si dao da osjetimo i brige i tuge protkane ljubavlju, i noći neprospavane dovama ispunjene.

Odgoj djeteta je naš emanet i zahtjevan posao, zato Te ja Rabbi molim za mudrost i uputu, da nam daš prave riječi i savjete koje ćemo pružiti svojoj djeci, i da ih podučimo da se istrajnost, upornost i istina isplate, a da je potpuni oslonac Tebi i dova naš najjači adut.

Ja Rabbi, molim Te da moji evladi budu onakvi kakvim ćeš Ti biti zadovoljan, da ih se ne zastidimo nikada, i da se njima ponosimo na Oba Svjeta. Da budu od onih uvijek prvih koji će u društvu Resulullaha u Dženet – ul Firdevsu uživati. Hafizi i čuvari Kur’ana biti, a on njihova vodilja kroz život.

Podari im slast u vjeri, ustrajnost i uputu, i srce koje voli da samo Tebi pokorno bude.

Ne dozvoli da svoju kičmu savijaju i pred kim do pred Tobom Svevišnji Gospodaru, i da se samo Tebe boje u javnosti i tajnosti, i od Tebe zaštitu traže.

Allahu moj, Ti si onaj koji pružaš zaštitu, molim Te pod Svoje okrilje ih uzmi i ne prepusti same sebi ni koliko je treptaj oka. Neka njihovo srce, um, tijelo i emocije budu čisti i tebi pokorni. Zaštiti ih od svakog zla koje Si stvorio, od nepravde koju mogu sami sebi nanijeti, od drugih ljudi, životinja, džina i šejtana prokletih. Od nesreća, bolesti, povreda, ovisnosti i poroka i sve druge fizičke, mentalne i emocionalne nevolje i tegobe.

Zaštiti našu djecu svih loših osobina, od oholosti, zavisti, sebičnosti, licemjerstva, zlobe i pohlepe i udalji ih od svakog grijeha. A podari im sposobnosti da donose dobre odluke i da uvijek teže prema onome što je dobro, plemenito i istinito i nadahni ih razboritošću, odlučnošću i korisnim znanjem, kod Tebe je sva moć.

Allahu, uputi naše kćeri da vole nositi hidžab, a naše sinove da se pristojno oblače, neka njihovo odijevanje predstavlja njihov iman, ljubav i poštovanje prema Tvojim naredbama, i uputi ih da biraju samo ono sa čim ćeš Ti biti zadovoljan.

Allahu moj, usadi između moje djece, i sve djece našeg ummeta milost i brigu jednih prema drugima. Podari međusobnu ljubav, poštovanje, cijenjenost i iskrenost.

Zaštiti ih od međusobnih nesporazuma, svađa, i prekidanja rodbinskih veza.

Neka budu u društvu pobožnih prijatelja, rođaka, članova proširene zajednice i nastavnika koji će biti inspirativni uzori za moju djecu i pomoći da postanu najbolji vjernici, prijatelji, supružnici i građani.

Allahu moj, iz Svoje Milosti podari mojoj djeci ovozemaljsku udobnost tako da mogu doći Tebi kroz vrata zahvalnosti, a da nisu prisiljeni da dođu Ti kroz vrata strpljenja.

Zaštiti moju djecu od dugova, od haram imetka, učini ih od onih koji uvijek daju i udjeljuju, a ne uzimaju.

Podari im ugledne profesije u kojima će sticati halal imetak, i biti korisni zajednici.

Molim Te neka uvijek daju najbolje od sebe u svemu što rade.

Ako im podariš iskušenje, daj im i sabur i pomoć od Sebe.

Allahu moj, ja Te molim za bliskost, ljubav, sretan i ispunjen odnos sa mojim djecom za sve dane našeg života. Neka ne zaborave naše dobročinstvo i neka nam uzvrate kada budemo stari i nemoćni. Milostivi Allahu dozvoli da i nakon naše smrti, naša djeca budu izvorom naših dobrih djela.

Molim Te da nas uzmeš Sebi onda kada Ti po pokornosti budemo najbliži, a najmanje potrebni na Dunjaluku, i molim Te da se ponovo sretnemo u najljepšim baščama Džennet-ul Furdeusa sa našim miljenikom Muhammedom s.a.v.s.

Amin!

Preveo i prilagodio Albabi tim sa: http://seekershub.org/blog/2015/06/the-powerful-dua-of-a-parent-2/

 

Između čovjeka i svijeta postoji jezik komunikacije: Kakvo je mjesto abdesta u njemu

KINESKA MEDICINA OTKRIVA TAJNE ZIVOTA l VEZU ČOVJEKA l SVIJETA

Ima već pet hiljada godina otkako Kinezi smatraju da je čovjek dio prirode, jedan mali djelić njene materije koja nosi u sebi nastajanje i nestajanje, negativno i pozitivno, muško i žensko, smrt i život, noć i dan, itd.

Poznato nam je da čovjekovo tijelo uvijek pokušava samo sebe da izliječi. Teorija kineske medicine koristi ovu činjenicu i mijenja čovjekovu nutrinu na način da podstiče čovjekovo tijelo da se liječi samo, prirodnim putem. Čovjekovo zdravlje odraz je onoga što se naziva vitalnom energijom ili skrivenom snagom koja se smatra normalnim životnim stanjem i ispunjava svaki organ u tijelu. Razlika između živog i mrtvog organizma ogleda se u postojanju, odnosno nepostojanju ove energije koja pokreće sve što je živo, bilo da se radi o čovjeku ili nečemu drugom. Poznato nam je i da je duhovna energija utjecajnija od materijalne. Da nije tako, čovjek ne bi nikada žrtvovao svoje tijelo za neki cilj u koji vjeruje. Vitalna energija je slična električnoj struji i magnetu, za koje ne znamo šta ih pokreće.

Ona nam daje snagu i sposobnost da se prilagodimo određenim situacijama. Njena reakcija na vanjske napade na tijelo se ponekad ispoljava u pojavi temperature ili povraćanja i drugim oblicima. Jedna od karakteristika te energije j este da ona ima kohezionu ulogu i održava organizam u njegovom obliku, a ima i obnavljačku ulogu. Ova energija vlada organizmom.

U njene funkcije spada i održavanje normalne temperature tijela i zaštita tijela od vanjskih napada kao i to da pomaže dijelovima tijela da izvršavaju svoju funkciju na zadovoljavajući način. Također je zadužena da transformiše hranu i kisik u vitalnu materiju koja kroz vitalnu energiju održava čovjeka.

Po kineskoj filozofiji ova energija je tajna života koja se nalazi u svemu na svijetu. Ona u svijetu teče po pravilu ravnoteže između negativnog (yin) i pozitivnog (yang) i regulira njihove međusobne odnose, Što znači da ne postoji ništa što je apsolutno yin, tj. negativno i da ne postoji ništa što je apsolutno yang, tj. pozitivno.

Ove dvije energije, pozitivna i negativna, ispoljavaju se u prirodnom obliku u pet osnovnih elemenata: drvetu, vatri, zemlji, mineralima i vodi. Svakom od ovih pet elementa pripada odgovarajuća klima, zvijezde, boja, osjećanja i organi. Tako i čovjek, kao i sve drugo u kosmosu, podliježe zakonu ravnoteže.

Ta sila ravnoteže neprekidno se kreće površinom tijela u linijama koje se zovu meridijani, uvijek u istom smjeru. Jačina kretanja te energije se razlikuje u ovisnosti o djelovanju različitih utjecaja, npr. napor, psihičko stanje, svakodnevni stresovi, ili u ovisnosti o prirodnim utjecajima, kao što su promjena godišnjih doba, mjesečeve faze, smjena dana i noći.

Na tijelu čovjeka nalazi se dvanaest meridijana koji se protežu kroz svaki dio tijela i svaki meridijan predstavlja jedan organ koji je odgovoran za određenu tjelesnu funkciju. Osim ovih dvanaest postoje još dva dodatna meridijana koji idu sredinom tijela, jedan ide duž prednje, a drugi duž leđne strane tijela (slika br. 19). Ovi meridijani se razlikuju od arterijskih, venskih i živčanih kanala.

Sto se tiče kretanja energije radi se o dinamičkom kretanju, ono je stalno, neusiljeno i skladno. To kretanje kao rezultat ima veliki broj vitalnih procesa koji se odvijaju u pojedinim organima. Ako na čovjeka utječe neki faktor doći će do rasipanja energije ili zatvaranja tih kanala a rezultat toga je gubitak ravnoteže, što stvara u čovjeku bolest.

Shodno sistemu meridijana u tijelu treba da znamo određene tačke na tim meridijanima koje se koriste za liječenje. Meridijani ne samo da služe kao kanali kojima teče energija, već služe i kao sredstvo unutrašnje komunikacije među organima tijela, te sredstvo putem kojeg tijelo komunicira sa okruženjem.

 

IZMEĐU ČOVJEKA l SVIJETA POSTOJI JEZIK… KAKVO JE MJESTO ABDESTA U NJEMU

To je jezik putem kojeg čovjek i svijet uspostavljaju odnos. Svaki vjernik koji se udaljava od harama i svega što je Alllah, dž.š., zabranio dobit će od Allaha nagradu i bit će voljen na nebesima i Zemlji.

Kao što kaže Poslanik, s.a.v.s.,: “Zaista Allah, dž.š., kada zavoli jednog roba pozove Džibrila i kaže mu: ‘O Džibrile, ja volim ovog roba pa voli ga i ti’, a onda Džibril zove na nebesima: ‘O meleki na nebesima, zaista Allah voli ovog roba pa volite ga i vi. .. ”’[1]

Između čovjeka i svijeta postoji jezik komplementarnosti i isprepletenosti. Na to upućuju i riječi Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji govoreći o obavljanju hadža kaže: “Koji god se musliman učeći telbijju odaziva Bogu, sa njim se odazivaju slijeva i zdesna svo kamenje, drveće i zemlja sve do kraja Zemlje, na sve četiri strane.”[2]

 

Kada se čovjek pokorava Allahovim naredbama i slijedi put koji je odredio Stvoritelj kosmosa, u njegovom srcu sija svjetlo vjere i biva zadovoljan sobom, svojom porodicom i čitavim kosmosom. Otuda dolazi sklad između čovjeka i svega što se klanja Allahu: bilja, životinja i mrtve prirode.

Sve stvoreno u svijetu slijedi put koji je Allah odredio. Čovjek je jedno od Allahovih stvorenja. Tako, ako se i on pridržava tih propisa, čitav svijet će biti jedna skladna cjelina koja slavi ime svoga Gospodara.

Neka se čovjek čisti svim sredstvima za pranje, ali ako ne uzima abdest neće postići harmoniju sa svijetom. Jer abdest ne predstavlja samo fizičko pranje nego se njime čovjekova duša okreće svome Stvoritelju i to se odražava na sve organe tijela.

 

U ČEMU JE TAJNA HARMONIJE IZMEĐU ČOVJEKA l SVIJETA?

To je duhovna energija vjere, energija ravnoteže u najprefinjenijem obliku. Plodovi te energije jasno se pokazuju u tijelu i duši čovjeka, kao što kaže Ibn Abbas, r.a.: “Zaista dobro djelo daje sjaj licu i svijetlost u srcu, povećanu nafaku, snagu u tijelu i djeluje da drugi vole onoga ko takvo djelo čini. A loše djelo, uistinu, stvara crninu i tamu na licima, slabi tijelo, umanjuje nafaku i prema onome ko učini takvo djelo budi mržnju u srcima drugih ljudi”.

Abdest zaista vraća snagu u tijelo čovjeka, čisti čovjeka od grijeha i loših djela, jer grijesi i loša djela utječu na fizičko i psihičko stanje čovjeka čime čovjek gubi snagu a lijek za to je abdest. Muslim u Sahihu bilježi hadis koji je prenio Amr ibn Abese; naime Amr ibn Abese je zamolio Poslanika, s.a.v.s., kazavši: “Božiji Poslaniče, pričaj mi o abdestu?” A Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Svaki od vas koji uzima abdest pa pri tome ispere usta i nos, niz bradu će mu zajedno sa vodom otići grijesi sa lica; kad opere ruke do iza laktova, niz prste će mu otići grijesi sa ruku; kad učini mesh, sa vodom će niz kosu otići grijesi njegove glave; kad opere noge do iza članaka, sa vodom će niz nožne prste otići grijesi njegovih nogu; kad ustane i klanja, zahvali se Allahu, dž.š., i veliča Ga onako kako Njemu dolikuje i preda srce Allahu, dž.š., poslije toga će biti lišen grijeha i bit će kao na dan kada ga je majka rodila”. (Bilježi Muslim)

Kada bi se čovjek oprao svim sredstvima za pranje a ne bi izvršio radnje koje su vezane za abdest, kao što su potiranje i pranje između prstiju i pranje dijelova tijela koje nam je naredio Mudri da peremo, ipak ne bi dosegao tu ravnotežu.

 


[1]Bilježe Buharija i Muslim.

[2]Bilježi Muslim, a Albani ocjenjuje da je ovaj hadis vjerodostojan, Sahih el- džami‘br.5770.

 

Nastavlja se, ako Bog da.

Odlomak iz knjige: 

DR. MADŽIDA AMIR “MUDŽIZE U STVARANJU ČOVJEKA – ALTERNATIVNA MEDICINA I ABDEST”

Preveli: Al-Ali Adelito i Nihad Omanović

Izdavac: Bookline, Sarajevo, 2008.
Tvrdi uvez; 80 strana; 20 cm 

 

Sa vjerom u Allaha sva iskušenja se mogu prevazići

“Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!” (Kur'an, 2:286)

To je Allahovo obećanje koje bi trebalo da nas obdrži jakim u teškim vremenima. Shvati da, ako ti je Allah dao iskušenje u životu, to je zbog toga što imaš mogućnosti da se nosiš s tim i prođeš kroz to. Allah ti neće dati neko iskušenje ako ti nisi sposoban da se s tim nosiš i prebrodiš ga. Sjeti se ovih ajeta svaki put kada budeš u nekom škripcu. Nema iskušenja koje čovjek ne može prebroditi i svakom čovjeku je data mogućnost da ostvari uspjeh na oba svijeta. Reflektirajući se na ove ajete, trebali bi imati povjerenje u našu mogućnost prevazilaženja trenutnih neprilika. Allah je to odabrao za tebe, zbog toga što treba da se suočiš s tim, čak i ako ti to još nisi spoznao. Ovakvo uvjerenje treba da nas osposobi da kopamom dublje i dajem sve od sebe u svakoj situaciji.

Win Win formula

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., kaže: „Čudno je stanje vjernika,zaista je za njega uvijek dobro,a to nema niko osim vjernik.Ako ga zadesi nešto lijepo,zahvali se Allahu pa bude dobro,a ako ga zadesi nekakva nedaća,on se strpi pa mu opet bude dobro.“ (Muslim, 2999)

Ovo je vrlo moćan hadis koji nam pomaže da prihvatimo ovaj svijet sa svim njegovim nedostacima. Kao vjernici mi moramo na sve što nam se događa gledati na način da se to događa zbog nečeg što je dobro. Kada stvari krenu kako smo zamislili, to je dar od Allaha i trebali bi Mu na tome biti zahvalni i to je dobro za nas na oba svijeta. Kada stvari ne idu onako kako bismo željeli, moramo biti strpljivi, fokusirani na rješenje i spremni da učimo neke životne lekcije kroz to iskustvo, a također je to što se dešava dobro za nas na oba svijeta. To znači da sve što nam se u životu događa je dobro za nas, pa zašto da se plašimo živjeti. Izađi vani i učini svaki dan vrijednim. Budi najbolji što možeš biti. Dovrši šta god da si počeo i budi spreman da se suočiš iskušenjima i preprekama tokom cijelog tog puta. Nemate razlog da sjedite u kući i živite u strahu. Radeći to nećete spriječiti iskušenja, nego će ona vas spriječiti da završite nešto vrijednije.

Izvor: Ismail Kamdar „Best of Creation – An islamic guide to self-confidence“

Za Akos.ba preveo Mr. Fahrudin Vojić

 

Moj put ka namazu

Prekretnica u mom životu dogodila se 2013. godine kad sam imao saobraćajnu nesreću. Tog dana Allah je uklonio koprenu sa mojih očiju i shvatio sam kako život u trenu može da se promijeni i da svaki dan može biti zadnji na dunjaluku. Shvatio sam i osjetio u sebi da je to bio znak od Allaha da moram nešto mijenjati u životu. Tijelom su mi prolazili trnci na pomisao da je tu mogao biti i moj kraj, a šta sam pripremio za ahiret… Od te pomisli hvatao me strah…. Čovjek jednostavno progleda drugim očima i počne drugačije razmišljati…

Poslije toga sve sam dublje počeo da istražujem i razmišljam o vjeri. Preslušao sam stotine i stotine predavanja i čitao knjige, i svaki put sam iznova shvatao koliko sam malo znao o ovoj našoj lijepoj vjeri i bilo me je sve više strah i stid moje nepokornosti Allahu. Molio sam Allaha da mi olakša da što prije počnem redovno klanjati. Još dok sam bio mali, u mektebu sam naučio klanjati i znao sam dosta sura, ali s godinama se to sve pogubilo iz moje memorije. Počeo sam sve da ponavljam i iznova učim, ali mi nešto nije dalo da klanjam.

Jednog dana dok sam bio na poslu, cijelog dana neki je glasić u mojoj podsvjesti govorio da nema više odgađanja i da moram klanjati. Tog dana, čim sam došao kući, bilo je vrijeme ikindija-namaza, uzeo sam abdest i pomoću telefona i YouTubea obavio sam namaz. U narednim danima bio sam preplavljen velikim emocijama svaki put kada bih obavljao namaz, svaki sam namaz znao preplakati. Ne mogu vam opisati koje je to olakšanje bilo za moju dušu, kao da pustite pticu iz kaveza i ona se slobodno vine u nebo. Čovjek nije ni svjestan koju štetu čini svojoj duši udaljavajući se od vjere i radeći sve ono što nam je Allah zabranio.

Kao što čovjek ovdje na dunjaluku radi i svakog dana odlazi na posao da bi sebi i svojoj porodici obezbijedio egzistenciju na ovom svijetu, tako treba da radi i za ahiret. Allah nam daje upute u Kur’anu i sunnetu, životu našeg voljenog poslanika Muhammeda, alejhis-selam, i slijedeći njegov primjer naučit ćemo kako da obezbijedimo svoju egzistenciju i na ahiretu. Allahu ne treba naš namaz niti naša dobra djela, već to treba nama samima. Iskreno se nadam da će ovo nekome biti od koristi.

 

 

San u kojem su mi došla dva strašna meleka

U jednoj arapskoj zemlji, tokom televizijske emisije u kojoj je jedan islamski učenjak – šejh uživo odgovarao na pitanja gledatelja i davao savjete, javio se jedan mladić koji je ispričao sljedeće: “Jedne noći sanjao sam da sam doživio saobraćajnu nesreću i da sam poginuo. Dok sam ležao na putu, ljudi su se okupili oko mene i više se ničega nisam sjećao sve do trenutka kada me u bolnici moja porodica gasulila. Ležao sam i znao sam da me gasule, a nisam mogao reći da sam živ…

I opet se više ničega nisam sjećao sve dok me nisu donijeli pred mesdžid da mi klanjaju dženazu. Čuo sam jecaje i plač okupljenih ljudi, a nedugo poslije toga ponijeli su me na mezarje. Gledao sam kako me nose otac, brat, tetak…, a malo poslije toga stavili su me u kabur, pa su mi došla dva meleka, koji su mi postavili pitanje: ‘Ko ti je Gospodar?’, a ja sam odgovorio: ‘Ah, ah, ne znam!’ Opet su me upitali: ‘Koja ti je vjera?’, a ja sam odgovorio: ‘Ah, ah, ne znam!’ Tada su me udarili čekićem, a onda sam se probudio, zatražio oprost od Allaha i klanjao…”

Kada je šejh saslušao mladića, upitao ga je: “Kada si se probudio, kakav si osjećaj imao?!” “Osjećao sam strah”, odgovorio je mladić. Na to mu je šejh rekao: “Tvoj san ima sljedeću poruku: ‘Za ovaj se dan pripremi!’, pa ga je upitao: “Da li redovno klanjaš?”

Kada je mladić odgovorio odrično, šejh mu je rekao: “Kada Allah zavoli Svoga roba, pokaže mu šta će s njim biti ako ne promijeni svoje stanje. Stoga, razmisli: da ovo nije bio san, da je bila stvarnost i da si umro, i da ti se desilo to što si sanjao, za šta bi molio svoga Gospodara?” “Za milost”, odgovorio je mladić, a šejh je priupitao: “I da se vratiš na dunjaluk, kako bi uradio nešto dobro, je li tako?” Kada je mladić odgovorio potvrdno, šejh je rekao: “Ti si se sad vratio na dunjaluk i da se ne bi desilo ono što si vidio u snu, treba da kreneš Pravim putem i da ustraješ onako kako ti je naređeno. Kada Svemoćni Allah zavoli Svoga roba, pokaže mu snove, šta će se desiti ako ne promijeni svoje stanje.

Zamisli da si umro, a nisi klanjao i da te odnesu u kabur… Taj dan će neminovno doći, kao što je došao najboljim ljudima – vjerovjesnicima, a i najgorim ljudima. Jesi li razumio? Zato se pripremi za taj dan, dan u kojem ti, da ga posjeduješ, čitav dunjaluk ne bi vrijedio i niko ti od koristi ne bi bio. Stoga, razmisli i ne dozvoli da tvoja završnica na dunjaluku bude kao u snu!”

 

Subscribe to this RSS feed