Islamske teme

Ramazan: oslobađanje od iluzije

Ramazan je stigao i s njegovim dolaskom muslimani će ući u jednu od najboljih i najljepših škola života. Mjesec posta je škola vjere, duhovnosti, svijesti, davanja, solidarnosti, pravde, dostojanstva, jedinstva i zajedništva. Ni manje ni više. To je mjesec kada samoispitivanje muslimana treba biti najdublje, mjesec njihovog najvećeg doprinosa čovječanstvu.

27/05/2017

Kako napraviti dobar ramazanski plan

Ramazan, koji je pred nama, može biti prekretnica poslije koje ćemo zakoračiti u život potpune osvještenosti, sigurnosti, ljubavi, radosti i, u svakom segmentu, izvrsnosti. Zato, pripremimo se da bismo u potpunosti iskoristili mjesec bremenit blagodatima.

Podijelit ću vlastito iskustvo iz predramazanske pripreme, čiji je rezultat bio da poslije svakog ramazana ostvarim nove, do tada nevjerovatne, ciljeve na putu ličnog uspjeha.

Najbolja priprema za ramazan je planska priprema uz zapisivanje postavljenih ciljeva. Ciljevi koji se ne zapišu ostaju samo želje.

Allah, dž.š., se kune perom: “Nun. Tako mi pera i onoga što ona pišu u redove.” (Al-Qalam, 1). Mnogi mufessiri zakletve u Kur’anu razumijevaju, kao i Ebu Kasim el-Kušejri, koji kaže: “Zakletva nečim je iz dva razloga: zbog vrline (vrijednosti) određene stvari ili njene koristi.”

Pošto se Allah, dž.š., kune perom ukazuje nam na vrlinu i korist zapisivanja, kako u svrhu pamćenja prilikom učenja tako i u svrhu podsjećanja zarad ustrajnosti na putu do cilja.

Da bismo došli do vlastitih ciljeva, koji su samo naši, ne prepisani od nekog drugog ili nečija očekivanja od nas, neophodno je proći nekoliko faza.

Klanjati istihara-namaz (namaz za odluku) radi sigurnosti u ispravan izbor misije.
Napisati izjavu o misiji, odnosno o svrsi svoga postojanja na ovome Svijetu.
U skladu sa misijom odgovoriti na pitanje: Koja je moja uloga i koji su mi zadaci na ovom Svijetu, ovdje i sada?
Prateći misiju i u skladu sa definisanom ulogom i zadacima postaviti sebi dugoročne ciljeve: ciljeve koje ćemo ostvariti za 5 godina i sl.
Postaviti konkretne ciljeve koje ćemo realizirati do sljedećeg ramazana (za godinu dana).
U skladu sa godišnjim ciiljevima odrediti ramazanske ciljeve, imajući na umu, da u ramazanu obavljamo najveći dio posla. Naprimjer, ako postavljamo za cilj da za godinu dana naučimo Kur’an napamet tada u ramazanu planiramo ostvariti jednu četvrtinu posla do realizacije cilja. Neophopdno je napraviti skalu mjerljivosti ostvarenja godišnjieg cilja da bismo odredili četvrtinu ili više, koju ćemo realizirati u ramazanu.
Nije rijetka pojava da su hafizi Kur’ana godinu ili dvije učili pola Kur’ana napamet, a drugu polovicu bi prelazili u toku jednog ramazana.

Kada su nam jasni ramazanski ciljevi, prelazimo na “to do” listu ili spisak neophodnih priprema za uspješnu realizaciju ciljeva. Lista će obuhvatati sve ciljeve i datume do kojih se određene pripreme trebaju obaviti. Ove pripreme se obavljaju u periodu prije ramazana.
Jako je bitno imati na umu da u ramazanu već realiziramo ciljeve kojima je vremenski rok 21. ili posljednji dan ramazana. Prema tome izrađujemo ramazanske “to do” liste, gdje su pri vrhu zapisani dnevni ciljevi, za svaki dan ramazana, a ispod cilja spisak neophodnih svakodnevnih postupaka za njegovu realizaciju.
Prilikom pripreme i prilikom realizacije imajmo na umu posebne trenutke za dovu, u kojima tražimo Allahovu, dž.š., podršku u radu i trudu.

Iskoristimo ovaj ramazan da ostvarimo izvrsnost u svemu čime se bavimo, jer – vjerniku ne dolikuje drugačije osim izvrsnosti!

Za Akos.ba piše: hfz. Hidajeta Mahalbašić

Veza sa Stvoriteljem

Istinsko samopouzdanje proizilazi iz smisla našeg života i našeg odnosa sa Allahom. Za vjernika, kao i svaki drugi koncept, izvor samopouzdanja dolazi iz njegove veze sa Allahom, dž.š., i iz tevhida koji označava vjerovanje u Jednog Boga, Koji upravlja cijelim kosmosom (Rububije), koji je jedinstven u svojim imenima i atributima (esma ve sifaat) i da On jedini zaslužuje da bude obožavan i da mu se pokoravamo. Samopouzdanje kod vjernika proizilazi iz njegovog ubjeđenja u to da će mu Stvoritelj pomoći u teškim situacijama. U ovom poglavlju diskutirat ćemo o nekim primarnim vjerovanjima koja su usko vezana za naše samopouzdanje.

Smisao života

Život bez svrhe nema smisla, dosadan je i depresivan. Mnogi ljudi širom svijeta, tragaju za svrhom života i mnogo sati je potrošeno na filozofske rasprave o tome. Ljepota islama je ta što nam svrha života nije skrivena. Ona je jasno navedena u Kur'anu i pokazana nam je kroz život poslanika i pravednih prethodnika.
Allah kaže: „I nisam stvorio ljude i džine osim da mi ‘ibadet čine”(Ez-Zarijat 51:56)
On nas također poziva da razmislimo o sljedećem pitanju: “Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?” (El-Mu'minun, 115)

Svrha života koja je jasno navedena je: “da obožavamo Allaha” ali to se ne prevodi uvijek ispravno u današnjem vremenu. Ono što se podrazumijeva pod obožavanjem i kako da ispunim tu svrhu je nešto što mnogim ljudima treba objasniti.

Obožavanje (Ubudije) u arapskom jeziku znači pokornost i robovanje. Ono nije ograničeno na obredoslovlje, već podrazumijeva da svaki dio našeg života bude u skladu sa pokornosti Allahu. Brak, posao, odmor i slobodno vrijeme, svi ti akti mogu biti obožavanje kada su učinjeni na način koji zadovoljava Allaha i sa ispravnom namjerom. Svrha života jeste da živimo život tako da udovoljimo Allahu, a čineći to, obezbjedit ćemo sebi još bolji život na budućem svijetu. Iako je temelj obožavanja jasan i specifičan, izvan toga ima mnogo prostora za izbor vlastitog puta koji je u skladu sa Šerijatom. Moramo ispuniti osnovne odgovornosti promatrajući pet islamskih šarta, izbjegavajući velike grijehe i živeći život u skladu sa Allahovim naredbama. Izvan toga možeš izabrati da robuješ Allahu na različite načine, pa tako i kroz obrazovanje, islamske studije, medicinsku praksu, filantropiju ili bilo šta drugo što je dobro. Ti znaš vlastite sposobnosti, darove i strasti najbolje od svih. Pronađi nešto za čim si strastven a čime je Allah zadovoljan i posveti život tome. Razumijeti ovo je ključno za samopouzdanje. Visina samopouzdanja ovisi od toga kako smo uskladili naš život sa našom svrhom. Ljudi koji žive za veću svrhu nastoje ostvariti balans između samopouzdanja i skromnosti, jer su njihovi životi vrijedni življenja i jer su prepoznali veličinu njihovog Stvoritelja nad njima samima. Prepoznavanje svrhe života i svakodnevni rad na tome, čini čuda u pogledu našeg samopouzdanja. Svaki dan se budite energični i spremni da radite na ostvarenju vaših dnevnih ciljeva, jer radite za veći cilj sa Allahom na vašoj strani.

Izvor: Ismail Kamdar „Best of Creation – An islamic guide to self-confidence“

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Ramazanom do izvrsnosti

Svjedoci smo velike izgubljenosti i dezorijentiranosti, koja vlada, nažalost, sve češće i među religioznim osobama. Takvo stanje uzrokuje kako različite psihosomatske poremećaje kod pojedinaca tako i mnoge društvene anomalije.

Danas u svijetu postoje stotine različitih tehnika ličnog razvoja, unapređenja i uspostavljanja balansa u privatnom i poslovnom životu. Različite tehnike odgovaraju različitim ljudskim prirodama i nude različite modele za rješavanje životnih izazova i ostvarenje ciljeva. Život u stalnom ibadetu Allahu, dž.š., je model koji odgovara svakom temperamentu i svakog praktikanta dovodi do savršenih rezultata.

Svaki ibadet ima svoje djelovanje u službi izgradnje i održavanja zdrave ljudske ličnosti, a u posebnim blagoslovljenim vremenima efektivnost ibadeta je veća. Iz ogromne svoje milosti Gospodar svjetova nam je dao mjesec ramazan u kojem svaki ibadet ima višestruku vrijednost i efektivnost na kvalitet života.

Allah, dž.š., nam je o vrijednosti mjeseca ramazana rekao sve u jednom ajetu: “Mjesec ramazan je taj u kojem je spušten Kur'an kao uputa ljudima i jasni dokazi Upute i razlikovanja između dobra i zla..” 2:185

Ovom prilikom izvlačim nekoliko poruka iz ajeta.

Objava je toliko počašćenje ljudima da je Allah,dž.š., odredio poseban mjesec koji bi bio dostojan da se u njemu spusti Božija riječ ljudima. Samo jedna noć (noć Lejletul kadr) u ovom mjesecu je vrjednija od hiljadu drugih mjeseci. Prema tome, efektivnost svakog djela je utoliko veća u odnosu na drugo vrijeme.

Kur’an je uputsvo ljudima za skladan i uspješan život i na ovom i Drugom svijetu. Prema hadisu: “U Kur’anu je sve što je bilo i što će se desiti” razumijemo da je u njemu uputstvo za izvrsnost u svakom poslu ili stanju, kao i uputstvo za rješenje svih izazova, s kojima se pojedinac može susresti.

U Kur’anu su dokazi i potvrda uputstva za ispravno djelovanje kako bi čovjek ostvario svoj puni potencijal. Nerijetko se čovjek, usljed mnogo ponuđenih rješenja, povede za pogrešnim, iako prvobitno ima dobru namjeru. Kako bi izbjegli pogrešnu tehniku na putu ličnog razvoja i traganja za izvrsnosti Kur’an nam daje jasne dokaze uputstva za ljude. Ta, Kur’an je uputstvo ljudima za upoznavanje sebe darovano od strane Tvorca.

U Knjizi su dokazi razlikovanja dobra i zla. To razlikovanje postoji u svakom čovjeku u vidu intuicije. Neki su je manje svjesni, a neki više. Svi mogu naći ocjenu istinitosti svoje sposobnosti razlikovanja dobra i zla u Kur’anu.

Ovaj mjesec, bremenit blagodatima, je jedinstvena prilika za okretanje nove stranice u životu, donošenje važnih odluka i sumiranje dosadašnji rezultata i načina života. Stoga je za najbolje rezultate neophodna predramazanska priprema.

Predramazansko mubarek vrijeme je idealna prilika za samoobračunavanje. Prilika da upoznamo i detektujemo prepreke svome potencijalu, koji nam je Gospodar dao. Da prepoznamo prilike i mogućnosti za uspješnu realizaciju svrhe svoga postojanja.

Nakon samoobračunavanja slijedi pravo i ciljano djelovanje. Djelovanje usmjereno na ispravan cilj dovest će do izvrsnih rezultata. Za uspješnu ralizaciju ciljeva postavimo ih od krajnjeg cilje ka prvom koraku. Tako dobijamo jasnu sliku šta treba da uradimo u kojem vremenu. Pogledajmo sljedći primjer za jednu uspješnu i motivirajuću šemu, kroz koju se mogu postaviti bilo koji ciljevi , u skladu sa svrhom postojanja.

Krajnji cilj (društvo onih kojima Allah, dž.š., uči Kur’an, kao posebna nagrada)
dugoročni cilj (život u skladu s Kur’anom)
srednjeročni cilj (izučavanje i podučavanje drugih Kur’anu)
kratkoročni cilj (naučiti Kur’an napamet)
ramazanski cilj (naučiti 5 džuzeva Kur’ana napamet);
Svaki od ovih ciljeva može imati po nekoliko svojih podciljeva, naravno. Berićetno ramazansko vrijeme je jedinstvena prilika da insan ostvari velike rezultate na samom početku puta do cilja. Posebnost ovog mjeseca koja je od velikog značaja za uspjeh i ustrajnost jeste odsustvo šejtana i prilika da čovjek upozna šta je njegov unutarnji glas, a šta šejtansko došaptavanje.

Iskoristimo ovo vrijeme da izradimo planove unapređenja u duhovnom, emotivnom, fizičkom i društvenom segmentu našega života. Planirajmo svaki trenutak predstojećeg nam mjeseca u svrhu izvrsnosti u svakom dijelu života.

Pritom ne zanemarimo višestruku težinu svakog dobrog djela u njemu.

Za Akos.ba piše: hfz Hidajeta Mahalbašić

Bogobojaznost (takva) i oslanjanje na Allaha (tevekkul)

U komentarima Kur’ana bilježi se da su ovi ajeti (preciznije: dijelovi drugog i tećeg ajeta ove sure) objavljeni zbog Avfa b. Malika el-Ešdža’ija. On je, prema Ibn ‘Abbasu, došao Poslaniku, a.s., i rekao mu: ‘’Sin mi je zarobljen, a majka mu tuguje. Šta da radim?’’ Tada je Poslanik rekao: ‘’Boj se Allah i budi strpljiv! Tebi i tvojoj ženi naređujem da često izgovarate: Lā havle ve lā kuvvete illā billāh (Nema promjene ni moći osim u Allaha)’’. Kada se vratio kući i ispričao svojoj ženi šta mu je Poslanik naložio, ona je rekla: ‘’Divno li je to što nam je naredio!’’ Poslije nekog vremena, sin je umakao neprijatelju i sa obiljem ratnog plijena došao kući. Tim povodom objavljeni su dijelovi ovih ajeta.

Kur’an za sebe kaže da je on furkān (dosl. “rastavljač istine od neistine”). Semantičari Kur’ana tvrde da ova riječ u Kur’anu ima tri različita kontekstualna značenja, a jedno od njezinih značenja jeste i ‘spas u vjeri od svake zablude i sumnje’ (el-mahredžu fi-d-dīn min-e d-dalāli ve-š-šubh), npr. u ajetu: Ako se budete Allaha bojali (In tettequllāh), On će vam dati spas od svake zablude i sumnje (furqān) (el-Enfal, 29).

Kur’an nas na brojnim svojim stranicama podsjeća da nema mjesta pesimizmu u vjerničkom srcu, da Allahova, dž. š., odredba stalno djeluje, da samo Uzvišenom Allahu pripada budućnost, da On daje promjene, izlaze i olakšanja nakon teškoća, oskudica ili kriza. Samo On zna tajne nebesa i Zemlje i šta će donijeti novi dan.

On, Uzvišeni, zna ono što je nama skriveno i nepoznato.

Ove nepobitne istine, posvjedočene u brojnim kur’anskim ajetima, često se, na različite načine i u nijansiranim značenjima, ponavljaju i to zbog toga, kako vele znalci Allahove Knjige, da se one ustale u ljudskim dušama i njihovim srcima. Kur’an nam time, zapravo, otvara vrata velike nade i mogućnost promjene i najtežih ljudskih stanja, jer mi ne znamo šta slijedeći trenutak može donijeti – ono na što mi uopće ne računamo.

Cijeli tekst u štampanom izdanju „Preporoda“

Miris Bosne u srcu Medine

Hiljadama kilometara daleko, na univerzitetu “sa kojeg sunce ne zalazi”, jedna bosanska sedmorka danima je slagala ideje.

Izgledalo je nemoguće prenijeti miris Bosne, ljepotu kaldrme, toplinu bosanske gostoprimljivosti, miris drveta i bosanske kahve koja se tek ispekla u šišu, zvuk mlina u kojem se naša kahva melje, dok u džezvi ključa voda.

Izgledalo je nemoguće čuti zvuk belegije dok njome kosibaša vješto oštri svoju skoro istrošenu kosu.

Izgledalo je nemoguće vidjeti sedmorku u bosanskoj nošnji, koja vedra i nasmijana lica dočekuje goste u svojoj skromnoj drvenoj kućici, koja tako podsjeća na onu staru bosansku kuću Mare Popović, sagrađenu 1840. godine.

Izgledalo je nemoguće…

Čežnja za toprakom
Ali bosanski inat, čežnja za toprakom, ljubav prema vatanu, dala su vjetar u leđa ovoj sedmorki da u što boljem svjetlu predstave svoju domovinu.

Bilo je i neprospavanih noći, i prespavanih ispita, i propuštenih predavanja. Bilo je i dana sa samo jednim obrokom. Bilo je i tovarenja greda dugih četiri metra u mala auta u koja jedva da po četverica mršavih ljudi može sjesti.

Bilo je i prosutog znoja, a ponekad i pomalo krvi od poneke posjekotine koju su “zaradili” glumeći iskusne stolare.

Bilo je i suza…

Bilo je svega…

Ali nije bilo odustajanja niti pesimizma. Važilo je pravilo: “zajedno smo jači!”

Odlučna sedmorka: Aldin, Džiha, Tica, Imran, Šefko, Belmin i Edis, uložili su svo svoje skromno znanje i iskustvo da bi izronila Bosna u srcu Medine!

Tako je i bilo…

Bosanska kućica
Zamirisa Bosna, prostrije se kaldrma, osjeti se toplina bosanske gostoprimljivosti, zamirisa drvo i bosanska kahva iz šiša, začu se i zvuk mlina. Začu se i zvuk belegije.

Zablista sedmorka u bosanskoj nošnji.

I na kraju, iz temelja niče bosanska kućica, u kojoj su se posjetioci iz preko sedamdeset država svijeta osjećali kao u Bosni!

Mada mala, bosanska soba odisala je širinom i davala do znanja da u njoj ima mjesta za sve.

Bijeli zidovi, na njima otvoreni pendžeri, šareni tkani ćilimi, drvena okrugla sinija i na njoj bakrena džezva, onaj gore ibrik na polici, sok od smreke i hošaf, taze sok od zove, drvena bešika ručno rezbarena, ono s merakom... nikad više „Bosne“ van Bosne!

I najzad, nije toliko ni važno koje će mjesto pripasti bosanskoj sedmorki koja je mnogima favorit, važan je ovaj osjećaj u grudima.

I evo danas šesti dan po redu, u četvrtak, ujedno i posljednji dan festivala, dođe kraj i toj kućici, koja, iako je dočekivala goste samo šest dana, ugostila toliko nacija, što neka kuća neće uspjeti ni za šest stoljeća!

Pisao bih još, ali…

Prenu me Džiha: “pristavider nam jednu!”

Ote mi se misao…

“Kako bolan nema Bosne, a i u Medini bosanska kahva miriše!”

Bh. sedmorka
Sedmorku čine: Aldin Hasić, Abdullah Džihić, Abdullah Tričić, Belmin Muharemović, Edis Selmanović, Imran Duranović i Šefik Delalović.

"Festival kultura i naroda u Medini je izuzetna prilika da svaka država pokaže sve svoje ljepote i znamenitosti koje posjeduje. Ovu priliku smo prepoznali i pokušali da je iskoristimo na najbolji mogući način", kazao je Aldin Hasić.

"Za nas učesnike ovo takmičenje je od ogromnog značaja jer imamo priliku da predstavimo našu domovinu i tradiciju u gradu Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Budući da smo kilometrima udaljeni od Bosne, svaka poveznica sa domovinom odagna nam nostalgiju, tako da smo došli na ideju da napravimo našu tradicionalnu bosansku kuću od drveta. Ponosni smo na uloženi trud uz nadu da ćemo ostvariti što bolji uspjeh", rekao je Šefik Delalović.

"Ponosan sam što u šarenilu kultura i nacija imam priliku da predstavim našu lijepu Bosnu raznim vrstama posjetilaca od onih koji prvi put čuju za Bosnu i u njima probudim želju da nas posjete, do onih koji su u Bosni bili nekoliko puta i sa osmijehom na licu se prisjećaju tih posjeta. Posebno se sretnim osjećam kad nam neko dođe u posjetu i kaže da je obišao preko 70 paviljona i da je naš nadaleko najljepši", riječi su Belmina Muharemovića.

Subscribe to this RSS feed