Deset predivnih savjeta muslimanima i muslimankama

1. Ako te kakva nevolja pogodi nipošto ne reci: “Da sam uradio to i to, bilo bi to i to”, nego reci “Kadderellahu ve ma šae feale!” (Allah je odredio i ono što je htio uradio), jer riječi “Da sam…” otvaraju šejtanu vrata djelovanja na čovjeka” (Muslim)

2. Mirno prihvataj iskušenja u svom životu, jer dunjaluk je kuća iskušenja i Allahovo je pravo da stavlja na iskušenja Svoje robove da vidi da li će insan biti strpljiv na toj Allahovoj odredbi i da ga time očisti od grijeha i da ga podigne na visoke deredže u džennetu. “Velika nagrada ide uz veliku nedaću. Kada Allah zavoli jedan narod stavi ga na iskušenje, pa sa onim, ko to sa zadovoljstvom prihvati, Allah bude zadovljan, a ko prihvati to iskušenje sa ogorčenjem, Allah se rasrdi na takvog.“(Ibn Madže)

3. Kada izlaziš iz kuće prouči dovu: “Bismillahi, amentu billahi, tevekkeltu alellahi, la havle ve la kuvvete illa billahi!” (U ime Allaha, vjerujem u Allaha, na Allaha se oslanjam, nema snage ni moći, osim u Allaha! Čovjeku bude tada rečeno: “Upućen si i sačuvan!” (Tirmizi)

4. Ne zavidi drugim ljudima na onome što im je Allah dž.š. podario, jer rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čuvajte se zavidnosti, jer zavidnost proždire dobra djela kao što vatra proždire drva ili suhu travu.” (Ebu Davud)

5. Nećini nepravdu drugim muslimanima, jer: “Ko svojom desnicom obespravi muslimana, Allah će ga kazniti džehennemskom vatrom i zabraniti mu Džennet.” Na to je jedan čovjek upitao: “Allahov poslaniče, je li, čak, i kada se radi o sitnici?” pa je Poslanik a.s., odgovorio: “Makar bilo i koliko je štapić misvaka (vrsta prutića).” (Muslim)

6. Ukrasi se stidom, jer: “Stid i iman su dva nerazdvojna druga. Kada nestane jednog, nestat će i drugog.” (Hakim)

7. Budi samilostan/a prema svemu na ovom dunjaluku, a pogotovo prema vjernicima, jer: “Od Svojih robova Allah Svojom milošću obasipa samilosne.” (Buharija)

8. Budi iskren/a i čuvaj se i najmanje laži, jer rekao je Allahov Poslanik a.s.: “Držite se iskrenosti, jer iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet… a čuvajte se laži, jer laž vodi u grijeh, a grijesi vode u džehennemsku vatru.” (Muslim)

9. Ne budi škrt/a, pa udjeljuj barem i malo, ako nisi više u stanju, jer: “Ko drugome, na pošten i halal način zarađeno, kao milostinju udijeli makar i koliko je jedna datula, Allah će to prihvatiti Svojom desnom rukom, a zatim za onoga ko je to učinio njegovati i odgajati, kao što neko od vas odgaja odbijeno jednogodišnje ždrijebe, toliko da će narasti kao brdo.” (Buharija)

10. Kada želiš da učiniš dobro djelo, gledaj da to radiš samo u Allahovo ime, a ne da bi se nekome pokazao ili da bi te neko pohvalio, jer rekao je Allah, dž.š., u hadisu -kudsi: “Ko uradi neko djelo pripisujući Mi u njemu sudruga, sve je to njegovo i Ja sa tim nemam ništa. Ja sam posljednji kome bi sudrug mogao biti potreban. (Muslim)

 

Read more...

Savjeti: Utješi ljude svojim dobročinstvima!

ODMOR

Kako je samo prijatan odmor nakon uspješno obavljenog posla! Drijemanje umornog je slađe od spavanja bezuspješnih ljudi. Kada spustiš tijelo na postelju nakon dugog dana, ispunjenog trudom, borbom i aktivnošću, postaješ junak koji odmor koristi kako bi se svjež vratio na poprište žrtvovanja.

NAJOPASNIJE RIJEČI

Poslije ću su najopasnije riječi, a znače odlaganje. Kada vidiš čovjeka da ih često upotrebljava, shvatit ćeš da je bezuspješan, jer brzina življenja ne dopušta odgadanje. Iskoristi datu priliku, jer dan nema garancije. Nemoj današnji posao odlagati za sutra. Sada, a ne sutra!

LIJEP IZGLED

Nemoj zanemarivati svoju odjeću, pa da uznemiriš razum. Prljanje i mašćenje odjeće su stvari koje povlače brigu i tugu. Čuvaj čistoću svoje odjeće i nemoj zanemarivati lijep izgled kako bi osjetio blagodat duševnog rahatluka. Zaista je parfem, lijep izgled i čistoća odjeće dokaz dobrog ukusa i duševne stabilnosti. Stvari za čistoću ne koštaju puno: malo šampona, nešto vode i jedno prskanje parfemom uz pranje zuba i bit ćeš boljega stanja od stanja jadnosti i prljavštine, koja ti privlače tugu. Kosmos je lijep, a priroda je očaravajuća, pa budi u skladu sa njima.

TVOJI GRIJESI

Razmišljaj o svojim, a ne o grijesima ljudi. Problem mnogih je bavljenje tuđim grijesima, a ostavljanje svojih, kao da su čisti meleki ili bezgriješni poslanici, oholeći se nad Allahovim robovima. Da li na dunjaluku imamo vremena za istraživanje života ljudi i otkrivanje njihovih propusta? Velika je glupost udubiti se u tuđe grijehe, a daviti se u moru sopstvenih! Posvećivanje svojim mahanama odvratit će ti pažnju od mahana drugih. Tada ćeš biti milostiv prema njima, sažalit ćeš se na njih i izmiriti se, a napustit ćeš uobraženost, umišljenost i oholost.

SKRUŠENOST

Neka ti srce bude prisutno i skrušeno u namazu. Nemoj se dok klanjaš posvećivati bilo čemu, osim razgovoru sa Allahom. Smiri se na rukuu i sedždi. Nemoj se okretati, niti na brzinu obavljati namaz. Nemoj umnožavati pokrete. Upotpuni abdest, namiriši se, koristi misvak, slušaj učenje imama i razmišljaj o proučenom. Vodi računa o sunnetima, poput poravnavanja safova, čuvanja prvoga safa, slijeđenja imama, učenja zikrova u namazu i slavljenja Allaha poslije njega, te čuvanja nepritvrđenih sunneta.

LOMLJENJE SRCA

Nemoj lomiti srca, jer ih je teško popraviti.

Postoji više vrsta lomljenja srca:

lomljenje srca siromaha, oholim ponašanjem, istjecanjem blagodati i luksuza oblačenja.

lomljenje srca učenjaka, lošim ophođenjem i nepoštivanjem njihovih prava;

lomljenje srca običnih ljudi, nipodaštavanjem i ismijavanjem;

lomljenje srca djece, okrutnošću i vikanjem na njih;

Dakle, nemoj slomiti ničije srce. Utješi ih dobročinstvom, toplim osjećajima, nježnim postupkom, plemenitim moralom.To će te smjestiti u njihova srca uz ljubav, poštivanje i uvažavanje.

Izvor: Mapa pravog puta

Autor: Aid el-Karni

Za Akos.ba izdvojila i priredila: Elmedina R.

 
Read more...

7 savjeta za približavanje Kur'anu

 

U svakom slučaju, ovo su neki jednostavni savjeti koji vam mogu pomoći da se zbližite sa Kur'anom.

  1. Prije nego što ga dodirnete, provjerite svoje srce

Ključ za stvarnu korist od Kur'ana je da prvo provjerite svoje srce, prije nego što čak dotaknete Allahovu knjigu.

Zapitajte se, iskreno, zašto ga čitate. Da li je to samo da dobijemo neke informacije i da pređemo preko njih “onako”?

Zapamtite da je Poslanika Muhammeda, alejhi sselam,  njegova supruga je opisala kao “hodajući Kur'an”; drugim riječima, on nije samo čitao i recitovao Kur'an, on ga je živio.

  1. Abdest

Abdest je dobra fizička i mentalna priprema koja vas podsjeća da ne čitate običnu knjigu. Vi ste spremni za interakciju s Bogom, tako da biti čist je prioritet u komunikaciji s Njim i učenjem Njegovih riječi.

  1. Učite Kur'na barem 5 minuta svaki dan

Često mislimo da bismo trebali čitati Kur'an najmanje sat vremena. Ako nemate naviku da redovno čitate, to je puno. Počnite sa učite barem pet minuta dnevno. Ako ste se pobrinuli za prvi korak, uz Božiju pomoć, primijetit ćete da će tih pet minuta polahko postajati deset, zatim pola sata, zatim sat vremena, a možda i više!

  1. Pobrinite se da razumijete ono što ste proučili

Pet minuta čitanja Kur'ana na arapskom je dobro, ali morate razumjeti što čitate. Pobrinite se da imate tu negdje i prijevod Kur'ana na jeziku koji najbolje razumijete. Uvijek pročitajte prijevod onoga što ste pročitali tog dana radi razumijevanja.

  1. Zapamtite, Kur'an je interaktivniji od CD-a

U doba “interaktivnih” CD-ROM-ova, kompjuterskih programa, pametnih telefona, mnogi ljudi misle da su knjige pasivne i dosadne. Ali Kur'an nije takav. Zapamtite da kada čitate Kur'an, vi ste u interakciji s Allahom Uzvišenim. On vam govori kroz Kur'an, zato obratite pažnju.

Sada ima mnogo web stranica, video klipova, audio učenja Kur'ana, a neki od njih imaju i prijevode. Ovo je sjajno da se sluša u automobilu dok se vozite na posao ili putujete negdje drugo. Koristite ovo kao dodatak vašem svakodnevnom čitanju Kur'ana, a ne kao zamjenu za njega.

  1. Učite dovu

Zamolite Allaha da vam olakša učenje Kur'ana. Vaš cilj je da iskreno, za Allahovu ljubav, stupite u interakciju s Njim čitanjem, razumijevanjem i primjenom Njegovih blagoslovljenih riječi. Upućivanje dove za pomoć će biti vaš najbolji alat za ovo.

Piše: Samana Siddiqui

Izvor: Sound Vision

Prijevod i obrada: Akos.ba

 
Read more...
Subscribe to this RSS feed