Duhovnost

Kako učiti iz vlastitih grešaka

Najčešći razlog zbog kojeg mnogi ne uspjevaju da ostvare svoje ciljeve, jeste strah. Mnogi se pribojavaju toga da budu u krivu, da pogreše, da ne ostavre uspjeh, ispadnu glupi i pokušavaju nove stvari. Upravo taj strah ih paralizira i odvlači od našeg istinskog potencijala.

Čast je biti imam!

Biti imam i daija na Božijem putu velika je odgovornost, ali istovremeno i velika čast. Svi oni koje je Uzvišeni počastio tim plemenitim da'vetskim pozivom trebaju biti ponosni na činjenicu da njihov posao spada u krug onih najčestitijih i najčasnijih.

Allahov poslanik Muhammed, a.s. je bio i učitelj, i državnik, i odličan govornik, ali istovremeno i prvi imam u časnom i odabranom ummetu.

Nastojao je da u svom imamskom poslu olakšava vjeru ljudima i da ih blago i postepeno podučava propisima namaza, ali i svih drugih ibadeta i životnih aktivnosti, naglašavajući da je islam cjelokupan sistem i način života, i nije samo sveden na jedan ili dva ibadeta.

Imam je čovjek koji poziva ljude Allahovoj vjeri i stalno ih podsjeća na Njegove ajete. Imam je osoba koja najbolje poznaje Kur'an, ali i osoba koja odlično poznaje sunnet Poslanika, s.a.v.s., te intencije većine šerijatsko-pravnih propisa.

Stoga, imam ima potpuno razumijevanje prema muslimanima svih pravnih škola. Imam, u našem vremenu, je taj koji shvata stremljenja i aktivnosti mutesavvifuna (sufija), ali isto tako i aktivnosti muvehhiduna (selefija), kao i postupke starih bosanskih muslimana koji nisu znali puno o fikhskoj i hadiskoj nauci, ali su bili iskreni u svojoj vjeri.

Imam je taj koji u svom džematu sve te različitosti objedinjava i stavlja pod lupu Kur'ana i hadisa, te neutemeljeno i nesunnetsko djelovanje mudro i blago preusmjerava na ono što je sahih (ispravno) i što je u skladu sa intencijama i propisima naše časne vjere.

Imam miri sve te različitosti i u duhu ehlisunnetskog nauka svoj džemat usmjerava na ono najljepše, najispravnije i najkorisnije.

Imam je taj koji spaja razdvojene i posvađane. On je taj koji uživa u tome da bude prvi u svim vidovima dobročinstva, ma gdje god se nalazio.

Imam smjerno i marljivo radi da proširi svoj džemat da'vetski djelujući i želeći da svakog mjeseca u svoj džemat pridobije po kojeg novog aktivnog klanjača. Svjestan je važnosti svakog džematlije, ali i same činjenice da je ogroman sevap ukoliko bi Uzvišeni Allah njegovim sevepom (djelovanjem, uzrokom) u vjeru uputio samo jednog insana.

Odgovoran imam naučava svoj džemat da je islam univerzalna vjera i da su svi vjernici braća. Ne dijeli ih ni po kakvim strankama ili skupinama. Ne dijeli ljude na ”naše” i ”njihove”.

On je svim stanovnicima svoje mahale, ulice, čaršije ili sela, pastir i sa svima treba biti u lijepim i dobrim odnosima, bez obzira da li ti ljudi bili aktivne ili pasivne džematlije. Bez obzira da li oni bili veći ili manji ”griješnici”, ili pak bili ljubitelji ovog ili onog tarikata, mezheba ili menhedža.

Imam (efendija) ima tu čast da kao poštovani uglednik u svom mjestu stekne najviše sevapa mireći, povezujući i sunnetu podučavajući sve one kojima to povezivanje i podučavanje treba.

Imami su ti koji trebaju nastojati da u svom gradu, svojoj čaršiji ili svom selu gdje službuju, budu omiljeni i prihvaćeni od strane svih stanovnika tog mjesta. Imami, shodno svom najvećem uzoru i učitelju, Muhammedu, a.s., svuda šire ljubav, pravdu, povjerenje i istine Allahove vjere. Čine to sa osmijehom i sa lijepom riječju.

Allahu moj, pomozi naše imame da ispravno spoznaju intencije Tvojih propisa i da ih iskreno i sa sveg srca prakticiraju i sprovode u svojim džematima.

Za uništenje naroda nije potrebno nuklearno naoružanje, dovoljno je loše obrazovanje

Jedan univerzitetski profesor je svom studentu, koji je trebao braniti doktorsku disertaciju, napisao pismo sljedećeg sadržaja: ”Za uništenje bilo kojeg naroda nije potrebna atomska bomba ili dalekometni projektili. Za takvo nešto dovoljna je degradacija i urušavanje obrazovnog sistema i toleriranje sudentima varanja na ispitima, te kod izrade magistarskih i doktorskih radnji.

Zbog toga, onda, bolesnik umre od ruke doktora koji je prevarama stekao diplomu;

Građevine se ruše rukom inženjera koji je prevarama stekao svoju diplomu;

Imetak se gubi i upropaštava rukom ekonomiste koji je prevarama stekao diplomu;

Ljudskost umire od ruke šejha i daije koji je prevarama stekao diplomu i ugled;

Pravda umire od ruke sudije koji je prevarama uspio u svom poslu;

Rušenjem i nestankom istinskog obrazovanja, ruši se i nestaje jedan narod.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Živi idoli/kipovi: Lat, Uzza, Menat

Ali, zašto?
Po redoslijedu objave imena kipova se prvi put spominju u suri Nedžm. Dakle, tokom šest godina od Objave nigdje se ne spominju imena kipova. Prvi put se imena spominju u Nedžm suri:
Šta kažete o Latu i Uzzau i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? (19-20)

Medžlis IZ Livno povodom Nove godine podijelio paketiće za sve mektepske učenike

MIZ Livno je u nedjelju, 02.10.2016.godine u povodu Nove 1.438. hidžretske godine obradovao oko 200 polaznika mektebske nastave. Naime, zahvaljujući donaciji Industrije mesa „Semić“ iz Visokog, djeci su podijeljeni bogati novogodišnji paketići. Uručivanju paketića prethodilo je zajedničko predavanje za sve polaznike mekteba na temu Hidžre o kojoj je govorila mualima Šejla Mujić Kevrić, dok je o radu mekteba kraće izlaganje imao njen suprug Mahir ef. Kevrić, imam centralne livanjske džanije Ćurčinice gdje je navedena novogodišnja svečanost i upriličena.

Put do sreće: Pridobijaj ljude!

Sretnici znaju da se ljudi pridobijaju pomoću lijepih, blagih riječi, osmijehom prilikom susreta. Vjernik je sličan pčeli: jede samo lijepo i daje med ukusni. Kad ti Allah pruži priliku da s nekim popričaš, nemoj ga od sebe otjerati, pridobit ćeš ga pomoću blagosti, a silom ćeš ga od sebe samo otuđiti.
Zaista, postoji kategorija ljudi čijoj se pojavi svijet raduje i željno ih očekuje, jer su omiljeni kad govore, i kad daju, i kad uzimaju, i kad se pojave, i kad ih nema u društvu.

Pridobijanje ljudi vještina je kojom vladaju čestiti, plemeniti, i zatosu oni uvijek u centru pažnje: ako su prisutni , ljudi se prema njima lijepo ophode; ako su odsutni, ljudi pitaju za njih i uče im dove.

Sretnici se u svom ophođenju prema ljudima povode i za sljedećim ajetom: “Ti na zlo onim dobrim uzvrati, pa će onaj što je neprijateljstvo između njega i tebe odjednom tebi prijatelj prisni postati!“ (Fussilet, 34), to jest, pomoću svojih emocija, prijatne blagosti i nevinog opraštanja oni praktično potiru zlobu koja se nalazi u ljudima, nastoje zaboraviti zlo koje im je neko nanio i ustrajavaju u činjenju dobročinstva. Na ružne riječi njima upućene postupaju kao da ih nisu čuli, žive u miru. U hadisima stoji: “Musliman je onaj čovjek od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani. A vjernik je onaj čovjek kome ljudi bez imalo straha mogu povjeriti svoje živote i imetke“; “Allah mi je zapovijedio da održavam vezu s onima koji me izbjegavaju, i da opraštam onima koji mi nepravdu nanose, i da dajem onima koji mi uskraćuju.“ Tu je i sljedeći ajet: “...koji gnjav savlađuju i koji svijetu praštaju...“ (Alu Imran, 134). A takvi zaista zaslužuju nagradu još na ovom svijetu, a to je smirenost i sigurnost. Njima na ahiretu pripada velika nagrada, u blizini Gospodara Milostivog, Svemoćnog, u džennetskim baščama i među rijekama, na mjestu istinskom.

Izvor: ''Trideset razloga da budeš sretan''
Autor: Aid el-Karni
Za Akos.ba pripremila: Medina Kanlić

- See more at: http://www.akos.ba/obrazovanje-odgoj/za-omladinu/put-do-srece-pridobijaj-ljude#sthash.y07PnEvW.dpuf

Čovjek koji se pokajao nakon četrdeset godina!

Musa, a.s., ustade i zajedno krenuše u pustinju. Bilo ih je preko sedamdeset hiljada. Musa, a.s., zavapi: “Gospodaru moj, napoj nas kišom i obaspi milošću! Smiluj se našoj dojenčadi, stoci na ispaši, starima koji Ti se klanjaju!” Međutim, nebo se još više razvedri, a Sunce jače upeče. Musa, a.s., nastavi s dovom: “Allahu moj, ako mi je

Šta trebamo znati o teraviji i noćnom namazu?

Noćni namaz je veoma poželjan ibadet s obzirom da ga Uzvišeni Gospodar spominje u Kur'anu hvaleći one koji noću dodatno pojačavaju svoj ibadet namaza:

''I oni koji provode noći, pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći.'' (El-Furkan, 64)

Subscribe to this RSS feed