Duhovnost

Kur'an i nauka: Da li je čovjek stvoren od zemlje?

Da li je čovjek stvoren od zemlje?

Uzvišeni Allah kaže:

”Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi svuda ima razasutih.” (Er-Rum; 20.)

”On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.” (El-Furkan; 54.)

U prvom ajetu navodi se da je čovjek stvoren od zemlje, dok se u drugom eksplicitno ukazuje na stvaranje čovjeka od vode. Također, Uzvišeni Allah kaže: ”Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili…” (El- Mu’minun; 12.)

Dakle, stvaramo ga od prašine pomješane sa vodom. U citiranim ajetima vrlo jasno se oslikava da je čovjekova konstrukcija stvorena od zemlje i njenih minerala, ili preciznije, od biti zemlje, kako se navodi u Bejdavijevom tefsiru. Što podrazumijeva bit-suština zemlje i kakva je njena veza sa sastavom čovječijeg tijela, pogledajmo u onome što slijedi:

Kada bismo analizirali od čega se sastoji čovjekovo tijelo, odnosno elemente od kojih je čovjek stvoren, uvidjeli bismo da nalikuje malom rudniku, zato što u oblikovanju njegove konstrukcije učestvuje 21 elemenat i to na slijedeći način:

1. Kisik (O) i vodik (H), u obliku vode zauzimaju 65-70% tjelesne težine.

2. Ugljik (C), vodik (H) i kisik (O) formiraju osnovu organskog sastava u vidu šećera i masti, proteina, vitamina, hormona i kiselina;

3. Suha tvari, koje se mogu podijeliti na slijedeće:
– šest tvari u znatnijem procentu: hlor (CI), sumpor (S), fosfor (P), magnezijum (Mg), kalij (K), natrij (Na), i formiraju 60-80% suhih tvari u tijelu;

– šest tvari u manjem procentu: željezo (Fe), bakar (Cu), jod (I), kobalt (Co), cink (Zn), molibden (Mo);

– šest tvari u neznatnom procentu: flor (F), aluminijum (Al), bor (B), selen (Se), kadmijum (Cd), krom (Cr).

Prvo: u osnovi cjelokupna materija čovjeka formirana je od vode. Čovjek inače ne može živjeti duže od četiri dana bez vode uprkos tome što se može prilagoditi suhoći. Ovo se također odnosi i na sva živa stvorenja.

Uzvišeni Allah kaže: ”Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?” (El-Enbija; 30.)

Drugo: svi navedeni elementi od kojih je stvoren čovjek nalaze se u zemlji, mada nije uvjet da se svaki element u zemlji mora nalaziti u čovjekovom tijelu, jer se u zemlji nalazi više od 100 elemenata, dok je u čovjekovom tijelu do sada otkriven 21 elemenat. Zato Uzvišeni Allah kaže, kako smo već naveli: ”Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili…”

Autor: doktor Abdulfetah Muhammed Tajre, profesor na Medicinskom fakultetu Kairskog univerziteta

Za Akos.ba pripremio: Nedim Botić

Dr. Keith Moore: „Nema sumnje da je Kur'an Božija Riječ!“

Profesor Keith L. Moore je najpoznatiji svjetski naučnik anatomije i embriologije, i autor knjige ”Razvoj čovjeka” koja je prevedena na osam jezika.

Ova knjiga je naučno djelo, izabrana od strane posebne komisije u Sjedinjenim Američkim Državama kao najbolja knjiga jednog autora.

Doktor Keith Moore je profesor anatomije i biologije (ćelije) na univerzitetu u Torontu, u Kanadi, koji je radio kao pomoćni dekan na medicinskom fakultetu. Osam godina je radio kao generalni direktor na odjelu anatomije. 1984. godine dobio je najbolju nagradu na polju anatomije, J. C. B. nagradu od Kanadskog udruženja anatomista. Radio je u mnogim svjetskim udruženjima, kao što su Američko i Kanadsko udruženje anatomista i koncil unije bioloških nauka.

Za vrijeme sedmog medicinskog kongresa održanog 1981. godine u Damamu u Saudijskoj Arabiji, profesor Moore je rekao: ”Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam pomogao u objašnjenju kur’anskih ajeta o razvoju čovjeka. Jasno mi je da su ti ajeti objavljeni Muhammedu od strane Boga, jer su približno sve ove informacije otkrivene stoljećima nakon vremena Muhammeda, što dokazuje da je on uistinu bio Božiji Poslanik.”

Na to su ga upitali: ”Da li to znači da vjerujete da je Kur’an Božija riječ?” Pa je odgovorio: ”Ne vidim nikakve poteškoće da to prihvatim.”

Za vrijeme jednog od kongresa, profesor Moore je izjavio: ”S obzirom na komplikovanost u fazama razvoja ljudskog zametka, zbog stalnih promjena u razvoju, predloženo je da se za novi način klasificiranja koriste termini iz Kur’ana i Sunneta (ono što je Muhammed, alehis-selam, govorio, radio ili odobrio). Predloženi sistem je jednostavan, univerzalan i poklapa se sa sadašnjim stavovima embriologije. Mnogobrojna izučavanja Kur’ana i Sunneta o ljudskoj klasifikaciji, u posljednje četiri godine, otkrila su da je iznenađujuća još od kada je registrovana, u sedmom stoljeću nove ere.

Iako je Aristotel, osnivač embriologije, u svojim izučavanjima kokošijeg jajeta u četvrtom stoljeću prije nove ere, otkrio da se pile razvija u fazama, s tim da nije dao nikakvo objašnjenje o tim fazama. Koliko saznajemo iz historije embriologije, malo toga je bilo poznato o fazama razvoja ljudskog zametka i klasifikacije do dvadesetog stoljeća. Dakle, Kur’anski opis razvoja ljudskog zametka ne može biti baziran na naučnim činjenicama iz sedmog stoljeća. Jedini razuman zaključak je: ”Ti opisi su objavljeni Muhammedu od Boga. On nije mogao da zna takvo nešto jer je bio nepismen i naučno neistreniran.”

U Kur’anu Allah govori o fazama razvoja ljudskog embriona: ”Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom (alaqa) učinili, zatim od ugruška (alaqa) grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje oživljujemo, pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!” (El-Mu’minun; 12-14.)

Riječ alaqa (ugrušak) na arapskom jeziku ima tri značenja:
1. pijavica, 2. nešto obješeno i 3. komad mesa (grudica usirene krvi)
U poređenju pijavice sa embriom, u stanju ugruška, nalazimo veliku sličnost. Naime, embrio u ovoj fazi se hrani majčinom krvlju kao što se i pijavica hrani krvlju drugih.

Leeuwenhoek i Hamm su prvi naučnici koji su posmatrali ljudski spermatozoid mikroskopom, 1677. godine (više od 1000 godina nakon Muhammeda a.s). Oni su, greškom, smatrali da spermatozoid sadrži minijaturni oblik čovjeka koji se razvija nakon što se stavi u ženski spolni organ.

Spermatozoid, koji u jajetu nađe svoju drugu polovinu, kroz Fallopijevu tubu ili jajovod napreduje prema maternici. Prilikom ovog putovanja embrij se ne lijepi za jajovod. Embrij se kreće prema maternici, a kada stigne u maternicu zakači se na dobro prokrvljenom zidu, gdje su, dakle, gusti krvni sudovi. Napokon započinje faza ”’alaqa” ili ”zakvačka” o kojoj govori Kur’an.

Kako to da se ova gomila nerazumnih, nemoćnih ćelija zaputi prema maternici, kao najpodesnijem, čak i jedinom podesnom mjestu za nju? Kako to da se embrij, poput pijavice, lijepi za maternicu i da tu uzima hranu potrebnu za rast? (Pijavica je jedno od sporednih značenja riječi ‘alaq!) Sve su to dokazi da je, stvarajući nas, Uzvišeni Allah, detaljnim proračunima krairao svaku fazu. Svi oni koji ovaj savršen plan ne doživljavaju kao Allahovo djelo, koji sva ta dešavanja obrazlažu slučajnostima i superiornim umijećima emrija, jednostavno su smiješni.

Izvor: „Zašto islam“ od Mirsada Crnalića

Za Akos.ba priredio: Nedim Botić

Ramazanom do izvrsnosti

Svjedoci smo velike izgubljenosti i dezorijentiranosti, koja vlada, nažalost, sve češće i među religioznim osobama. Takvo stanje uzrokuje kako različite psihosomatske poremećaje kod pojedinaca tako i mnoge društvene anomalije.

Danas u svijetu postoje stotine različitih tehnika ličnog razvoja, unapređenja i uspostavljanja balansa u privatnom i poslovnom životu. Različite tehnike odgovaraju različitim ljudskim prirodama i nude različite modele za rješavanje životnih izazova i ostvarenje ciljeva. Život u stalnom ibadetu Allahu, dž.š., je model koji odgovara svakom temperamentu i svakog praktikanta dovodi do savršenih rezultata.

Svaki ibadet ima svoje djelovanje u službi izgradnje i održavanja zdrave ljudske ličnosti, a u posebnim blagoslovljenim vremenima efektivnost ibadeta je veća. Iz ogromne svoje milosti Gospodar svjetova nam je dao mjesec ramazan u kojem svaki ibadet ima višestruku vrijednost i efektivnost na kvalitet života.

Allah, dž.š., nam je o vrijednosti mjeseca ramazana rekao sve u jednom ajetu: “Mjesec ramazan je taj u kojem je spušten Kur'an kao uputa ljudima i jasni dokazi Upute i razlikovanja između dobra i zla..” 2:185

Ovom prilikom izvlačim nekoliko poruka iz ajeta.

Objava je toliko počašćenje ljudima da je Allah,dž.š., odredio poseban mjesec koji bi bio dostojan da se u njemu spusti Božija riječ ljudima. Samo jedna noć (noć Lejletul kadr) u ovom mjesecu je vrjednija od hiljadu drugih mjeseci. Prema tome, efektivnost svakog djela je utoliko veća u odnosu na drugo vrijeme.

Kur’an je uputsvo ljudima za skladan i uspješan život i na ovom i Drugom svijetu. Prema hadisu: “U Kur’anu je sve što je bilo i što će se desiti” razumijemo da je u njemu uputstvo za izvrsnost u svakom poslu ili stanju, kao i uputstvo za rješenje svih izazova, s kojima se pojedinac može susresti.

U Kur’anu su dokazi i potvrda uputstva za ispravno djelovanje kako bi čovjek ostvario svoj puni potencijal. Nerijetko se čovjek, usljed mnogo ponuđenih rješenja, povede za pogrešnim, iako prvobitno ima dobru namjeru. Kako bi izbjegli pogrešnu tehniku na putu ličnog razvoja i traganja za izvrsnosti Kur’an nam daje jasne dokaze uputstva za ljude. Ta, Kur’an je uputstvo ljudima za upoznavanje sebe darovano od strane Tvorca.

U Knjizi su dokazi razlikovanja dobra i zla. To razlikovanje postoji u svakom čovjeku u vidu intuicije. Neki su je manje svjesni, a neki više. Svi mogu naći ocjenu istinitosti svoje sposobnosti razlikovanja dobra i zla u Kur’anu.

Ovaj mjesec, bremenit blagodatima, je jedinstvena prilika za okretanje nove stranice u životu, donošenje važnih odluka i sumiranje dosadašnji rezultata i načina života. Stoga je za najbolje rezultate neophodna predramazanska priprema.

Predramazansko mubarek vrijeme je idealna prilika za samoobračunavanje. Prilika da upoznamo i detektujemo prepreke svome potencijalu, koji nam je Gospodar dao. Da prepoznamo prilike i mogućnosti za uspješnu realizaciju svrhe svoga postojanja.

Nakon samoobračunavanja slijedi pravo i ciljano djelovanje. Djelovanje usmjereno na ispravan cilj dovest će do izvrsnih rezultata. Za uspješnu ralizaciju ciljeva postavimo ih od krajnjeg cilje ka prvom koraku. Tako dobijamo jasnu sliku šta treba da uradimo u kojem vremenu. Pogledajmo sljedći primjer za jednu uspješnu i motivirajuću šemu, kroz koju se mogu postaviti bilo koji ciljevi , u skladu sa svrhom postojanja.

Krajnji cilj (društvo onih kojima Allah, dž.š., uči Kur’an, kao posebna nagrada)
dugoročni cilj (život u skladu s Kur’anom)
srednjeročni cilj (izučavanje i podučavanje drugih Kur’anu)
kratkoročni cilj (naučiti Kur’an napamet)
ramazanski cilj (naučiti 5 džuzeva Kur’ana napamet);
Svaki od ovih ciljeva može imati po nekoliko svojih podciljeva, naravno. Berićetno ramazansko vrijeme je jedinstvena prilika da insan ostvari velike rezultate na samom početku puta do cilja. Posebnost ovog mjeseca koja je od velikog značaja za uspjeh i ustrajnost jeste odsustvo šejtana i prilika da čovjek upozna šta je njegov unutarnji glas, a šta šejtansko došaptavanje.

Iskoristimo ovo vrijeme da izradimo planove unapređenja u duhovnom, emotivnom, fizičkom i društvenom segmentu našega života. Planirajmo svaki trenutak predstojećeg nam mjeseca u svrhu izvrsnosti u svakom dijelu života.

Pritom ne zanemarimo višestruku težinu svakog dobrog djela u njemu.

Za Akos.ba piše: hfz Hidajeta Mahalbašić

Bogobojaznost (takva) i oslanjanje na Allaha (tevekkul)

U komentarima Kur’ana bilježi se da su ovi ajeti (preciznije: dijelovi drugog i tećeg ajeta ove sure) objavljeni zbog Avfa b. Malika el-Ešdža’ija. On je, prema Ibn ‘Abbasu, došao Poslaniku, a.s., i rekao mu: ‘’Sin mi je zarobljen, a majka mu tuguje. Šta da radim?’’ Tada je Poslanik rekao: ‘’Boj se Allah i budi strpljiv! Tebi i tvojoj ženi naređujem da često izgovarate: Lā havle ve lā kuvvete illā billāh (Nema promjene ni moći osim u Allaha)’’. Kada se vratio kući i ispričao svojoj ženi šta mu je Poslanik naložio, ona je rekla: ‘’Divno li je to što nam je naredio!’’ Poslije nekog vremena, sin je umakao neprijatelju i sa obiljem ratnog plijena došao kući. Tim povodom objavljeni su dijelovi ovih ajeta.

Kur’an za sebe kaže da je on furkān (dosl. “rastavljač istine od neistine”). Semantičari Kur’ana tvrde da ova riječ u Kur’anu ima tri različita kontekstualna značenja, a jedno od njezinih značenja jeste i ‘spas u vjeri od svake zablude i sumnje’ (el-mahredžu fi-d-dīn min-e d-dalāli ve-š-šubh), npr. u ajetu: Ako se budete Allaha bojali (In tettequllāh), On će vam dati spas od svake zablude i sumnje (furqān) (el-Enfal, 29).

Kur’an nas na brojnim svojim stranicama podsjeća da nema mjesta pesimizmu u vjerničkom srcu, da Allahova, dž. š., odredba stalno djeluje, da samo Uzvišenom Allahu pripada budućnost, da On daje promjene, izlaze i olakšanja nakon teškoća, oskudica ili kriza. Samo On zna tajne nebesa i Zemlje i šta će donijeti novi dan.

On, Uzvišeni, zna ono što je nama skriveno i nepoznato.

Ove nepobitne istine, posvjedočene u brojnim kur’anskim ajetima, često se, na različite načine i u nijansiranim značenjima, ponavljaju i to zbog toga, kako vele znalci Allahove Knjige, da se one ustale u ljudskim dušama i njihovim srcima. Kur’an nam time, zapravo, otvara vrata velike nade i mogućnost promjene i najtežih ljudskih stanja, jer mi ne znamo šta slijedeći trenutak može donijeti – ono na što mi uopće ne računamo.

Cijeli tekst u štampanom izdanju „Preporoda“

Miris Bosne u srcu Medine

Hiljadama kilometara daleko, na univerzitetu “sa kojeg sunce ne zalazi”, jedna bosanska sedmorka danima je slagala ideje.

Izgledalo je nemoguće prenijeti miris Bosne, ljepotu kaldrme, toplinu bosanske gostoprimljivosti, miris drveta i bosanske kahve koja se tek ispekla u šišu, zvuk mlina u kojem se naša kahva melje, dok u džezvi ključa voda.

Izgledalo je nemoguće čuti zvuk belegije dok njome kosibaša vješto oštri svoju skoro istrošenu kosu.

Izgledalo je nemoguće vidjeti sedmorku u bosanskoj nošnji, koja vedra i nasmijana lica dočekuje goste u svojoj skromnoj drvenoj kućici, koja tako podsjeća na onu staru bosansku kuću Mare Popović, sagrađenu 1840. godine.

Izgledalo je nemoguće…

Čežnja za toprakom
Ali bosanski inat, čežnja za toprakom, ljubav prema vatanu, dala su vjetar u leđa ovoj sedmorki da u što boljem svjetlu predstave svoju domovinu.

Bilo je i neprospavanih noći, i prespavanih ispita, i propuštenih predavanja. Bilo je i dana sa samo jednim obrokom. Bilo je i tovarenja greda dugih četiri metra u mala auta u koja jedva da po četverica mršavih ljudi može sjesti.

Bilo je i prosutog znoja, a ponekad i pomalo krvi od poneke posjekotine koju su “zaradili” glumeći iskusne stolare.

Bilo je i suza…

Bilo je svega…

Ali nije bilo odustajanja niti pesimizma. Važilo je pravilo: “zajedno smo jači!”

Odlučna sedmorka: Aldin, Džiha, Tica, Imran, Šefko, Belmin i Edis, uložili su svo svoje skromno znanje i iskustvo da bi izronila Bosna u srcu Medine!

Tako je i bilo…

Bosanska kućica
Zamirisa Bosna, prostrije se kaldrma, osjeti se toplina bosanske gostoprimljivosti, zamirisa drvo i bosanska kahva iz šiša, začu se i zvuk mlina. Začu se i zvuk belegije.

Zablista sedmorka u bosanskoj nošnji.

I na kraju, iz temelja niče bosanska kućica, u kojoj su se posjetioci iz preko sedamdeset država svijeta osjećali kao u Bosni!

Mada mala, bosanska soba odisala je širinom i davala do znanja da u njoj ima mjesta za sve.

Bijeli zidovi, na njima otvoreni pendžeri, šareni tkani ćilimi, drvena okrugla sinija i na njoj bakrena džezva, onaj gore ibrik na polici, sok od smreke i hošaf, taze sok od zove, drvena bešika ručno rezbarena, ono s merakom... nikad više „Bosne“ van Bosne!

I najzad, nije toliko ni važno koje će mjesto pripasti bosanskoj sedmorki koja je mnogima favorit, važan je ovaj osjećaj u grudima.

I evo danas šesti dan po redu, u četvrtak, ujedno i posljednji dan festivala, dođe kraj i toj kućici, koja, iako je dočekivala goste samo šest dana, ugostila toliko nacija, što neka kuća neće uspjeti ni za šest stoljeća!

Pisao bih još, ali…

Prenu me Džiha: “pristavider nam jednu!”

Ote mi se misao…

“Kako bolan nema Bosne, a i u Medini bosanska kahva miriše!”

Bh. sedmorka
Sedmorku čine: Aldin Hasić, Abdullah Džihić, Abdullah Tričić, Belmin Muharemović, Edis Selmanović, Imran Duranović i Šefik Delalović.

"Festival kultura i naroda u Medini je izuzetna prilika da svaka država pokaže sve svoje ljepote i znamenitosti koje posjeduje. Ovu priliku smo prepoznali i pokušali da je iskoristimo na najbolji mogući način", kazao je Aldin Hasić.

"Za nas učesnike ovo takmičenje je od ogromnog značaja jer imamo priliku da predstavimo našu domovinu i tradiciju u gradu Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Budući da smo kilometrima udaljeni od Bosne, svaka poveznica sa domovinom odagna nam nostalgiju, tako da smo došli na ideju da napravimo našu tradicionalnu bosansku kuću od drveta. Ponosni smo na uloženi trud uz nadu da ćemo ostvariti što bolji uspjeh", rekao je Šefik Delalović.

"Ponosan sam što u šarenilu kultura i nacija imam priliku da predstavim našu lijepu Bosnu raznim vrstama posjetilaca od onih koji prvi put čuju za Bosnu i u njima probudim želju da nas posjete, do onih koji su u Bosni bili nekoliko puta i sa osmijehom na licu se prisjećaju tih posjeta. Posebno se sretnim osjećam kad nam neko dođe u posjetu i kaže da je obišao preko 70 paviljona i da je naš nadaleko najljepši", riječi su Belmina Muharemovića.

Svi pobjednici mektepskog takmičenja na nivou muftijstva

U nedjelju, 23. aprila 2017. godine održano je takmičenje iz mektepske nastave na nivou muftijstava

Takmičenje se odvija iz kiraeta - učenja Kur'ana za mlađi uzrast ili Kiraet I, za stariji uzrast Kiraet II, te iz testa općeg znanja iz nastavnog gradiva za stariji i mlađi uzrast. Takmičenjima su prisustvovali muftije, koje su ujedno bili i supervizori takmičenja.

Muftijstvo goraždansko

Predstavnici mekteba Medžlisa Goražde i Ustikolina takmičili su se u disciplinama općeg mektebskog znanja i učenju Kur'ana. Medžlisi Islamske zajednice Čajniče, Foča, Rogatica, Rudo, Višegrad i Žepa ove godine nisu imali predstavnike na mektepskom takmičenju. Testiranje takmičara iz općeg znanja održano je u zgradi Islamskog kulturno-obrazovnog centra ''Sultan Mehmed Fatih II'', a komisijsko ispitivanje iz kiraeta u Kajserija džamiji u Goraždu. Kiraet I: Amina Džafić, Kajserija džamija, Medžlis Goražde, muallim hfz. Harun-ef. Efendić; Naida Imamović, Medžlis Ustikolina, muallim Izudin-ef. Perjan i treće mjesto Melika Peštek Sinan-begova džamija, Medžlis Goražde, muallim hfz. Omer-ef. Kurtić. KIRAET II: Amina Omerdić, Vitkovići, Medžlis Goražde, muallim Nisvet-ef. Omerdić; Iman Efendić, Kajserija džamija, Medžlis Goražde, muallim hfz. Harun-ef. Efendić i treće mjesto Azra Bardak, Vranići, Medžlis Goražde, muallim Muhamed-ef. Muratović. Test općeg znanja – mlađi uzrast: Hana Gagula, Jabuka, Medžlis Ustikolina, muallim Edib-ef. Efendić; Hamza Kurtić, Sinan-begova džamija, Medžlis Goražde, muallim hfz. Omer-ef. Kurtić i treće mjesto Ilma Deljo, Ilovača, Medžlis Goražde, muallim Samir-ef. Mehić. Test općeg znanja – stariji uzrast: Tesnim Efendić, Kajserija džamija, Medžlis Goražde, muallim hfz. Harun-ef. Efendić; Adela Bašić, Vitkovići, Medžlis Goražde, muallim Nisvet-ef. Omerdić i treće mjesto Amina Djana, Ilovača, Medžlis Goražde muallim Samir-ef. Mehić.

Muftijstvo bihaćko

Takmičenje na nivou Muftijstva bihaćkog održano je u Bihaću. Kiraet I: Kanurić Muhamed iz džemata Dijelovi, Medžlis Bosanska Krupa, muallim Muhamed-ef. Begić; Merdić Faruk iz džemata Harmani, Medžlis Bihać, muallim hfz. Abdurahman-ef. Osmanović i treće mjesto Mujadžić Sumeja iz džemata Čizmići, Medžlis Cazin, muallim Ernad-ef. Osmanagić. Kiraet II: Hromadžić Jahja iz džemata Drmaljevo, Medžlis Velika Kladuša, muallim Suad-ef. Ćatić; Merdić Mustafa iz džemata Harmani, Medžlis Bihać, muallim hfz. Abdurrahman Osmanović i treće mjesto Tričić Ibrahim iz džemata Šturlić, Medžlis Cazin, muallim Nisfet-ef. Kovačević. Opće znanje - stariji uzrast: Hodžić Dželila iz džemata Toromani, Medžlis Cazin, muallim Selmir-ef. Hodžić; Aldžić Hana iz džemata Varoška Rijeka, Medžlis Bužim, muallim Haris-ef. Veladžić i treće mjesto Kudić Selma iz džemata Johovica, Medžlis Velika Kladuša, muallim Belmin-ef. Agić. Opće znanje-mlađi uzrast: Omić Iman iz džemata Došci-Gornji Kamengrad, Medžlis Sanski Most, muallim Senad-ef. Omić; Majetić Delila iz džemata Mali Lug, Medžlis Bihać, muallim Aldin-ef. Adilović i treće mjesto Mahić Amina iz džemata Kamičani, Medžlis Kozarac, muallim Amir-ef. Mahić. Ukupni uspjeh: 1. mjesto Medžlis Cazin, 2. Medžlis Bihać i 3. Medžlis Bosanska Krupa.

Muftijstvo sarajevsko

Takmičenje je održano u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. U ukupnom poretku prvo mjesto je zauzeo Medžlis Sarajevo, a drugo Medžlis Kakanj. Kiraet I: Ćosić Ahmed, Hotonj, muallim Salih ef. Ćato, Medžlis Sarajevo; Bejtić Amina, Ahatovići, Medžlis Sarajevo, muallim Mevludin ef. Ćosić i treće mjesto Mušanović Ahmed, Čaršija, Medžlis Kakanj, muallim Elvedin ef. Ibrahimspahić. Kiraet II: Pehilj Muhamed, Ilidža, Medžlis Sarajevo, muallim Resul ef. Alić; Jusić Halida, Gračanica k/Visokog, Gračanica, muallim Samed ef. Imamović i treće mjesto Abdelmonem Abdurahman, Nedžarići, Medžlis Sarajevo, muallim Munir ef. Jašarević. Test općeg znanja – mlađi uzrast: Šabić Abdullah, Jezero, Medžlis Sarajevo, muallim Muhamed ef. Abaz; Smajić Nahla, Breza Grad, Medžlis Breza, muallim Osman ef. Herco i treće mjesto Ibrahimspahić Sumeja, Doboj, Medžlis Kakanj, muallim Asim ef. Hasanspahić. Test općeg znanja – stariji uzrast: Alihodžić Lejla, Buci, Medžlis Visoko, muallim Ermin ef. Ahmić; Bajramović Esma, Sokolović Kolonija, Medžlis Sarajevo, muallim Enver ef. Hošić i treće mjesto Čobo Emina, Čaršija, Medžlis Kakanj, muallim Elvedin ef. Ibrahimspahić.

Muftijstvo travničko

Ovogodišnje takmičenje na nivou Muftijstva travničkog održano je u džamiji Esme Sultanije u Jajcu. Pobjednici u kategoriji Kiraet za mlađi uzrast su: Imamović Tahir iz džemata Karadže, Medžlis Bugojno, muallim Adnan-ef. Jusufspahić; Šošić Jusuf iz džemata Voljevac, Medžlis Gornji Vakuf, muallim Admir-ef. Malanović i treće mjesto, Avdić Ubejdullah iz džemata Lonđa, Medžlis Donji Vakuf, muallim Samir-ef. Ahmić. Kiraet II: Baltić Elvedin iz džemata Maline, Medžlis Travnik, muallim Merzuk-ef. Grabus; Mujkanović Emina iz džemata Lupac, Medžlis Vitez, muallim Almedin-ef. Mešković i treće mjesto, Grizić Ahmed iz džemata Grad, Medžlis Novi Travnik, muallim Salih-ef. Zukić. Pobjednici u kategoriji test općeg znanja za mlađi uzrast su: Zec Enis iz džemata Vesela, Medžlis Bugojno, muallim Kemal-ef. Tokmić; Keljić Belmin iz džemata Turbe - stara džamija, Medžlis Travnik, muallim Adis-ef. Zelkanović i treće mjesto Sijah Amna iz džemata Grad, Medžlis Novi Travnik, muallim Salih-ef. Zukić. Pobjednici u kategoriji test općeg znanja za stariji uzrast su: Hodžić Amela iz džemata Bukovci, Medžlis Busovača, muallim Eldin-ef. Buljina; Kasum Lejla iz džemata Kasumi, Medžlis Jajce, mullima Nisveta Kasum i treće mjesto Dautović Faris iz džemata Maline, Medžlis Travnik, muallim Merzuk-ef. Grabus. U ekipnom plasmanu prvo mjesto zauzeo je Medžlis Travnik, drugo mjesto Medžlis Bugojno, dok je treće mjesto zauzeo Medžlis Vitez. Pored vrijednih novčanih nagrada i knjiga koje je obezbijedilo Muftijstvo uz pomoć medžlisa, domaćin takmičenja Medžlis Jajce uz pomoć sponzora obezbijedio je vrijednu nagradu e-tablet za prva mjesta u sve četiri kategorije, a za sve ostale takmičare i članove komisija DVD Kur'an.

Muftijstvo tuzlansko

Mektebsko takmičenje Muftijstva tuzlanskog održano je u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Najbolje rezultate u kategoriji kiraet-mlađi uzrast postigli su: Malik Okanović iz džemata Bijeljina, Medžlis Bijeljina, muallima Enisa Okanović; Talha Alić iz džemata Donja Lohinja, Medžlis Gračanica, muallim Zihnija-ef. Mehinbašić i Faris Halilčević iz džemata Centar, Medžlis Živinice, muallim Esad-ef. Nišić. Kiraet II: Revda Hodžić iz džemata Vukovije Gornje, Medžlis Kalesija, muallim Enes-ef. Sakić; Halima Baturić iz džemata Jelovče Selo, Medžlis Gradačac, muallim Hajrudin-ef. Baturić i Muhamed Čirak iz džemata Džamije Kralj Abdulah, Medžlis Tuzla, muallim hafiz Edin-ef. Peštalić. Najbolje rezultate u testu općeg znanja-mlađi uzrast postigli su: Aner Musić iz džemata Ćehaje, Medžlis Srebrenik, muallim Jasmin-ef. Begunić; Fatima Huskanović iz džemata Džamije Kralj Abdulah, Medžlis Tuzla, muallim hafiz Edin-ef. Peštalić i Ilma Mehmedović iz džemata Donji Humci, Medžlis Čelić, muallim Amel-ef. Habeš. Najbolje rezultate u testu općeg znanja - stariji uzrast postigli su: Šejla Muminović iz džemata Reuf-begove džamije, Medžlis Gradačac, muallim hafiz Kemal-ef. Mehić; Anesa Mujkić iz džemata Prokosovići, Medžlis IZ Puračić, muallim Ekrem-ef. Brigić i Dženis Velagić iz džemata Stari Teočak, Medžlis Teočak, muallim Amir-ef. Abdulahović. U ukupnom zbiru bodova najviše ih je osvojila ekipa Medžlisa Gradačac, te su tako zauzeli prvo mjesto. Drugo mjesto zauzela je ekipa Medžlisa Živinice, dok su sveukupno trećeplasirani bili takmičari Medžlisa Srebrenik.

Muftijstvo mostarsko

Takmičenje je održano u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru. Komisija za kiraet u kategoriji mlađi uzrast kao najboljeg ocijenila je Zejda Marića iz Medžlisa IZ Mostar. Drugo mjesto pripalo je Lamiji Hadžić iz Tomislavgrada, a treće je osvojio Imran Vođo iz Konjica. U kategoriji stariji uzrast prvo mjesto osvojila je Rukaja Konjarić iz Medžlisa IZ Jablanica, drugo Abdulah Tabaković iz Mostara i treće Zejd Omeragić iz Livna. U kategoriji općeg znanja za mlađi uzrast komisija je najbolje ocijenila Lamiju Šarić iz Medžlisa IZ-e Stolac. Drugo mjesto osvojila je Minela Balić iz Jablanice, dok je treće pripalo Derviši Lisić iz Tomislavgrada. U kategoriji općeg znanja stariji uzrast prvo mjesto osvojila je Lejla Borić iz Medžlisa IZ Livno, drugo Harun Jusufović iz Konjica, a treće Selma Baralija iz Mostara. U ukupnom plasmani prvo mjesto pripalo je Medžlisu IZ Mostar, drugo mjesto Medžlisu IZ Tomislavgrad i treće Medžlisu IZ Livno.

Muftijstvo zeničko

Takmičenje je održano u Gradskoj džamiji u Zavidovićima. U kategoriji Kiraet I prvo mjesto osvojila je Zerina Zambaković, Medžlis Zavidovići, drugo mjesto Esma Sjerotanović, Medžlis Zenica i treće mjesto Vedad Smajić, Medžlis Tešanj. U kategoriji kiraet - stariji uzrast prvo mjesto osvojila je Sumeja Sjerotanović, Medžlis Zenica, drugo mjesto Ismet Salkanović, Medžlis Tešanj i treće mjesto Selma Keserović, Medžlis Zavidovići. U kategoriji općeg znanja – mlađi uzrast prvo mjesto osvojila je Ilhana Ašćerić, Medžlis Zenica, drugo mjesto Elma Horozović, Medžlis Zavidovići, a treće Davud Kamerić, Medžlis Žepče. U kategoriji općeg znanja – stariji uzrast prvo mjesto osvojio je Adna Birdahić, Medžlis Zenica, drugo mjesto Ajla Osmić, Medžlis Zavidovići, a treće Adna Ibrahimović, Medžlis Tešanj. U ukupnom plasmanu prvo mjesto osvojila je ekipa Medžlisa Zenica, drugo mjesto Medžlis Zavidovići, a treće Medžlis Tešanj. Takmičarima su uručene diplome, novčane nagrade i prigodni pokloni. Pored muftije zeničkog dr. Ejub-ef. Dautovića takmičenju su prisustvovali i mr. Meho ef. Šljivo, šef Odjela za hatabet, vaz i iršad i dr. Enes ef. Svraka šef odjela za mektepsku nastavu i mlade pri Upravi za vjerske poslove pri Upravi za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH i svi glavni imami medžlisa Islamske zaednice Muftiluka zeničkog.

Reisu-l-ulema mladima: Ne bojte se ljudi, bojte se Boga

Sarajevo, 27. april 2017. (MINA) - Uprava za vjerske poslove Rijaseta u saradnji sa Kancelarijom Reisu-l-uleme danas je organizovala Prvi predramazanski susret reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina ef. Kavazovića sa mladima iz Bosne i Hercegovine pod motom „Mladi budućnost Zajednice“. Skup je održan u sali Doma mladih Centar „Skenderija“. Skupu su prisustvovali i koordinatori muftijstava i medžlisa za rad s mladima, a pored obraćanja zvanica upriličen je i prigodan program kojeg su predvodili hor Medžlisa Sarajevo i Armin Muzaferija.

Šef odjela za mekteb i mlade u Rijasetu dr. Enes Svraka na ovom skupu je predstavio i projekat Mreže mladih, koji će okupljati mlade iz cijele BiH i dijaspore. Riječ je o projektu koji je prvobitno osnovalo i uspješno implementiralo na svom području Muftijstvo sarajevsko.
U svome obraćaju mladima Reisu-l-ulema je skrenuo pažnju na značaj vjere u životu čovjeka kao i na značaj institucionalnog organizovanja muslimana na ovim prostorima kroz instituciju Islamske zajednice. Pozvao je mlade da čuvaju islamsku tradiciju Bošnjaka na ovim prostorima te dodao:

„Za naše pretke Bosna je uvijek bila više od zemlje, ona je ideja za koju se živjelo i žrtvovalo. Bosna je u našim venama, ona je naša domovina, naš dom. Pod pojmom Bosna svakako mislim i na Hercegovinu i Sandžak, kao neodvojive dijelove stare Bosne. Kako bismo mogli doživjeti i razumjeti Bosnu valja nam se zaputiti u njenu prošlost, u vrijeme njenih banova i kraljeva, njenih vezira i kapetana, njenih političara i državnika: Kulin-bana, kralja Tvrtka, Ferhat-bega Sokolovića, Gazi Husrev-bega, Huseina-kapetana Gradaščevića, Mehmeda Spahe, Džemala Bijedića, Alije Izetbegovića i drugih.

Bosna je više od onoga što mi jesmo, ona je ideja koja se nosi kao vjera da je moguće na njenom platnu slikati, različitim bojama, sliku svijeta koji je različit, a jedinstven. Za takvu sliku potrebni su umjetnici posebna duha i širine. Naši djedovi su to imali u sebi. Bosna nije jednodimenzionalna, ona nije prosta, ona je složena i razigrana. Bosna se održava i hrani bogatom prošlošću života u zajedništvu, doživljaja patnji i radosti, poraza i pobjeda, slave i padova. Sve je to utkano u našu svijest, naše tijelo i naš duh. Ono što vam želim prenijeti jeste da ne dozvolite da vam je otimaju.

Bosna je autentična sa svim svojim duhovnim tradicijama koje vama mladim ljudima u svom materijalnom izrazu jednako pripadaju: i judaizam i kršćanstvo i islam.

Bosna, to je zajednička riječ za sve njih. Neka vas ne zbunjuje njeno kontroverzno nasljeđe, jer sudbina Bosne ne izvire primarno iz njega, već iz duha koji se rađa iz onoga što još nije bilo. To je njen zamršeni identitet koga nikada njeni dušmani neće razumjeti, a vi u njega morate vjerovati.

Vrijeme odgovornosti već kuca na vaša vrata. Morat ćete preuzeti odgovornost za zemlju. Vaši preci su je čuvali za vas. Kada sutra preuzmete odgovornost za javne poslove, učinite to čestito, na opće dobro svih ljudi. Hoćete li uspjeti zavisit će od toga kakvu zemlju ostavljate onima poslije vas. Da biste je mogli predati u ruke svojim nasljednicima, morate razumjeti emanet Bosne, koji se nadaje kao odgovornost, a ne privilegija koju javna funkcija donosi.

Moj vam je savjet ne bojte se ljudi, bojte se Boga. Ne dozvolite da vas zbune i obeshrabre, hrabro preuzmite emanet odgovornosti za svoju Zemlju i ispunite ga. Budite hrabri i odlučni, uvjereni da trudom i Allahovim proviđenjem, s iskrenim nijetom, možete uspjeti na putu Dobra.

Naša maksima je kur'anska: Vjerovati i činiti dobra djela!“ - rekao je reisu-l-ulema Kavazović.

Direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH mr. Nusret-ef. Abdibegović je u svome izlaganju poručio da se od mladih očekuje da sa jedne strane usvoje tradicionalne društvene vrijednosti, norme, a sa druge da prihvate promjene i budu protagonisti i nosioci novih ideja koje neće biti na uštrb identiteta kojem pripadaju. „Mladi su suočeni da kroz izazove vremena doprinose povijesnim tokovima sadašnjosti i kreiranju budućnosti“- rekao je između ostalog direktor Abdibegović, koji je uručio i nagrade pobjednicima konkursa za najbolju hutbu o mladima.

Šef odjela za mekteb i mlade u Rijasetu dr. Enes Svraka na ovom skupu je predstavio i projekat Mreže mladih, koji će okupljati mlade iz cijele BiH i dijaspore. Riječ je o projektu koji je prvobitno osnovalo i uspješno implementiralo na svom području Muftijstvo sarajevsko.

DNA na vrhovima prsta

DNA NA VRHOVIMA PRSTA
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
S obzirom da je 21. stoljeće posebno ponosno svojim naučnim dostignućima, muslimanima je jako potrebna jedna detaljna analiza koja će objediniti sve ono šta je u Kur'anu rečeno što je vezano za nauku. Potrebno nam je da tražimo Allahove dokaze, ne oslanjajući se samo na puko vjerovanje, jer - u čemu bi se onda razlikovali od ostalih vjerovanja i mnoštva drugih religija? Kur'an je jedina sveta Knjiga (a to sasvim sigurno potvrđuje da je od Stvoritelja svjetova) koja nebrojeno puta upućuje čovjeka da traži Allahove dokaze. Njegova mudrost je neizmjerna, pa tako te iste dokaze možemo naći i u samom sebi, a o svemirskim prostranstvima ne treba ni trošiti riječi. Ako bi nas Allah ostavio da slijepo vjerujemo bez dokaza pa nas onda kaznio, to bi značilo da je Allah nepravedan, a tako nešto nije moguće. On je izvor milosti i pravde i svaki čovjek koji se samo malo potrudi naći će da je Allah Istina. Svaki Njegov dokaz učvršćuje naše vjerovanje i zato je potrebno da stalno tragamo i prenosimo naše znanje. Mnogi od nas kažu da vjeruju u Allaha, ali neizvršavanjem Njegovih naredbi dokazuju da nisu sigurni u Drugi svijet. Nekome ko je uvjeren u povratak Allahu je nezamislivo da recimo ne klanja namaz ili ne daje zekat i tako dalje. Upravo zato, potrebno nam je da stalno tražimo i prenosimo Allahove dokaze.
Konkretno, ovdje ćemo se pozabaviti o otisku prsta, tj. nauci koja proučava taj dio kriminalistike, daktiloskopiji. To je nauka koja je gotovo vrhunac ljudskog postignuća. Daktiloskopija se bavi proučavanjem linija na jagodici prsta u cilju dokazivanja identiteta određene osobe. Daktiloskopija je čovječanstvu donijela ogromnu korist, a najviše se koristi u kriminalistici. No to je manje-više svima poznato. Ono sto je mnogima nepoznato jeste način na koji Kur'an govori o tome.
Sama činjenica da je u svakog čovjeka otisak prsta različit, tj. da su različite njegove papilarne linije od svakog drugog čovjeka na planeti, upućuje nas na Inteligenciju, na stvaranje, na Mudrog i Svemoćnog. Kako ovakvo nešto moze biti slučajno? To mora biti kontrolirano, vrlo precizno, zapravo savršeno. Bez Vrhovne inteligencije ovo jednostavno ne bi bilo moguće jer je to potpuno nezamislivo.
Evo šta kaže Kur'an u vezi ovoga:
Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. (Sura Smak svijeta, 3 i 4 ajet).
Pogledajte ovaj savršeni opis u Kur'anu. Zasto bi Kur'an od svih dijelova tijela i to baš kod opisa proživljenja čovjeka upotrijebio izraz "stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo"? U ljudskom tijelu postoji ogroman broj sastavnih dijelova, međutim Kur'an spominje baš te male, naizgled nebitne jagodice prstiju. I naravno da bi preciznost bila savršena, od svih ajeta upotrebljava jagodice prstiju baš kod proživljenja da bi čovjek znao da će se Allahu vratiti i da će svaki odgovarati sam za sebe, da Allah nikoga neće izostaviti, da će mu svi doći pojedinačno i da On dobro poznaje njegov identitet.
Dakle, vrhovi prsta su zapravo svojevrsna lična karta svakog čovjeka na planeti. Milijarde i milijarde raznolikih linija na samo jednom centimetru prostora.Ovo je nevjerovatno i pokazuje moć koju posjeduje Allah. Zapitajte se sada nakon ovoga kolika je glupost tvrditi da je to slučajno?
Dakle, DNA je u svakog čovjeka različit. Preko otiska prsta se može utvrditi o kojoj se individui radi. Treba naravno upozoriti na to da u vrijeme objave Kur'ana nauka nije dosegla niti blizu ovoga. Bilo je to primitivno društvo koje skoro nije ni poznavalo naučne discipline. Međutim, Allah je Kur'an poslao kao milost i pouku za svako vrijeme pa tako i naše.
Otkriće DNA je jedno od najvažnijih u historiji čovječanstva. DNA je osnova života jer sadrži genetički kod koji je osnova nasljednih svojstava svih živih bića. Fantastično je, da ako bismo pokušali zapisati informacije iz DNA, da bismo mogli sastaviti pravu biblioteku od oko 1000 knjiga od kojih bi svaka iznosila 500 stranica. Pogledajte ove nevjerovatne podatke i razmislite. Imate li hrabrosti reći da ovo nastaje samo od sebe, slučajno?
Pitanje je međutim koliko mi muslimani razmišljamo o ovim stvarima. Pitanje je koliko nas Kur'an i njegova čuda dirnu u srce. Prečesto nam se dešava da čitamo Kur'an samo mehanički, bez razmišljanja.
Vratimo se na otisak prsta. Allah nam je dakle pokazao pravo naučno čudo u ovome i nikako ne treba misliti da je ovo slučajno jer nam je Milostivi u Kur'anu dao još mnoštvo dokaza koji samo potvrđuju jedni druge. Sasvim je sigurno da će nas Allah na Sudnjem danu prozvati pojedinačno i da Mu nikakav problem neće predstavljati da stvori naše jagodice prsta još jednom.
Na kraju, još treba navesti 3 glavne karakteriskike otiska prsta:
1. Individualnost – ne postoje dva čovjeka na svijetu s identičnim otiscima papilarnih linija prstiju,
2. Trajnost – oblik papilarnih linija u čovjeka je trajan od rođenja do raspada kože, i
3. Stalnost – linije imaju stalan oblik koji nije nasljedan.
Eto tako nam Allah pokazuje svoje dokaze, ovaj put „u nama samima“ kao što to naš Stvoritelj navodi u jednom od svojih ajeta.

Piše: Semir Bašić

Gdje je nestao rahmet?

Savremeni način života doveo je do rasipanja životne energije, nemira i nezadovoljstva što na kraju rezultira akumulacijom stresa koja dovodi do različitih društvenih poremećaja. Svjedoci smo svakodnevnih loših dešavanja oko nas, crna hronika u dnevnoj štampi zauzima sve veći broj stranica, internetom se šire strašne vijesti velikom brzinom Ljudi su izgubili rahmet i osjećaj za konstruktivnu kritiku. Ponose se etiketom čovjeka “kratkog fitilja” i svaki savjet smatraju povikom protiv njih iz kojeg se rađa nasilnički odbrambeni stav. U vrijeme Poslanika s.a.w.s. savjet i kritika primali su se kao poklon. Onaj ko vam je ukazao na pogrešku smatrao se iskrenim prijateljem. Rijetko se susrećemo sa ljudima lijepog ahlaka. Svi se takmičimo u disciplini “čiji je fitilj kraći”, loše ponašanje se toleriše i smatra normalnim, a lijep gest i ruka prijateljstva nas ostave bez riječi. Gdje griješimo? Šta nas je to udaljilo od savjeta i života Poslanika s.a.w.s. i njegovih ashaba?!

Omer r.a. poznat po svojoj pravednosti, žestini i oštrini uzimao je savjet sa zahvalnošću, posebno u doba svoj hilafeta. Bilo mu je jako važno da ga ima ko posavjetovati, ukazati mu na grešku i usmjeriti ga. Želio je znati kako bi se ljudi čiji je on vođa ponašali kad bi ga dunjaluk obuzeo i kad bi dunjaluku dao prednost nad islamom i muslimanima. Jednom prilikom je upitao skupinu: “O ljudi, šta biste rekli kad bih ja zbog dunjaluka ovako nadmeno podigao svoju glavu?!” Ljudi su šutjeli. Od straha niko ništa ne reče. Omer, r.a., ponovi isto pitanje: “Šta biste rekli kad bih ja zbog dunjaluka ovako nadmeno podigao svoju glavu?!” Opet niko ništa ne reče. On ponovi isto pitanje treći put, nakon čega ustade jedan ashab i reče: “Allaha mi, vladaru pravovjernih, kad bi ti zbog dunjaluka glavu tako nadmeno podigao, mi bismo našim sabljama uradili ovo.” Ovaj ashab se nije bojao i otvoreno mu je rekao da bi ga oni pogubili, bez obzira na njegovu snagu i žestinu. Želići da ga zaplaši, Omer povika snažnim glasom: “Šta si rekao?!” – “Allaha mi, vladaru pravovjernih, kad bi ti zbog dunjaluka glavu tako nadmeno podigao, mi bismo našim sabljama uradili ovo”. “Hvala Allahu” – reče Omer – “pobojao sam se da neće niko ustati i podići svoj glas. Bojao sam se za sebe da me niko, bojeći me se, neće smjeti posavjetovati. Sad sam miran!”[1]

Osobe koje imaju problem sa primanjem savjeta su obično one kojima je ovladao njihov ego. Takve osobe su obično duhovno prazne, bez osjećaja unutrašnje ispunjenosti i često su jako nesigurne. Svako ko im uputi savjet ili konstruktivnu kritiku njihov ego proglasi za neprijatelja. Svoju nesigurnost takvi ljudi pokušavaju prikriti zauzmanjem nasilničkog odbrambenog stava kako bi zastrašili imaginarnog protivnika. U odnosima bilo koje vrste sa takvim profilom ličnosti, nužno je biti izuzetno strpljiv, razuman i popustljiv. Allah, dž.š., obraćajući se Poslaniku, s.a.v.s., kaže: “Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbježali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima! A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega!” (Alu Imran,159)

Nikada ne smijemo dopustiti da pomislimo da smo veći i bolji od drugih. To što je neka osoba u određenom trenutku još uvijek duhovno nezrela, ne znači da će takva i ostati. Na nama je da osaburimo, zahvalimo se dragom Allahu na razumu i razumijevanju vjere koju nam je dao, i uputimo dovu da omekša srce svima nama.

Za Akos.ba piše: Alma Kazić

Subscribe to this RSS feed