Džemati

Džemat Golinjevo-Podhum-Potkraj-Sturba

Džemat Golinjevo nalazi se na regionalnom putu Livno-Duvno-Mostar, pokraj Buškog jezera. Prema usmenoj predaji prva džamija u Golinjevu izgrađena je 1936 godine. Izgradnja ove današnje džamije je počela 1999 god. dok je završena 2.9.2006 kada je i zvanično otvorena. U džematu Golinjevo trenutno živi 47 porodica odnosno 147 stanovnika i oko 120 u dijaspori. U selu postoje tri prezimena : Velagić, Bajrektarević i Rašković.

Read more...

Džemat Topovi

Džemat Topovi se nalazi na području Gornjeg grada u Livnu. To je orijentalni dio Livna, koji je kao kulturno-historijsko jezgro današnjeg Livna nastao tokom 400 godina osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini. I dan-danas su prisutni ostaci tog vremena na svakom koraku. Džemat Topovi broji oko 315 bošnjačkih domaćinstava koji su proprilično geografski razuđeni. Socijalna karta džemata nije najbolja, veliki broj džematlija ne radi, što znatno utječe na iseljavanje Bošnjaka iz Livna. Tako je veliki broj džematlija u dijaspori: Njemačka, Holandija, SAD, Australija, Kanada itd. Džemat ima veliki potencijal kada su u pitanju mladi i vjerski život. Trenutno se svi vjerski obredi upražnjavaju u u džamiji Ahmeda Dukatara i to: pet dnevnih namaza, dženaze, tevhidi, vjenčanja dok su džamije Balaguša i Milošnik u upotrebi uz ramazan i na dan bajram-namaza. U džematu su trag ostavili sljedeći imami: Abdulah ef. Ganić, Hasan ef. Bešlija, Sabir ef. Dizdarević i hfz. Zekerijah ef. Ribo. Dužnost imama, muallim i hatiba u džematu trenutno obnaša Adis ef. Sultanović. U džematu pored velikog greblja zvanog „Harem“, postoje četiri monumentalne džamije, a dvije su potkupolne. U nastavku ćemo ukratko predstaviti džamije u džematu.

Read more...

Džemat Grborezi-Komorani

U jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine u sklopu jednog džemata su dva sela, Grborezi i Komorani. Smješteni su uz magistralnu cestu Livno-Split u sred Livanjskog polja, gdje se ravnica naglo širi u gotovo nepregledno prostranstvo plodnih oranica i livada. Oba sela su od davnina pripadali jedno drugome pa je tako i danas. S obzirom na to da se u Grborezima nalazi škola i džamija, džematlije iz Komorana su uvijek bili vezani za Grboreze. Ako tome dodamo da se u Haremu kod Grboreza sahranjuju i jedni i drugi te nekoliko familija iz Gubera, onda je bliska veza neupitna.

Read more...

Milošnik (Bušatlijina ili Milosnik) džamija sa haremom, graditeljska cjelina

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 75/08.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 11. do 17. rujna 2007. godine je donijelo

Read more...

Balagija (Balaguša) džamija sa haremom, graditeljska cjelina

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 97/07.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 3. do 9. maja 2005. godine, donijela je

Read more...

Zavra džamija - Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 53/04.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 6. do 10. jula 2004. godine, donijela je

Read more...

Džamija Čurćinica

Lokacija mjesto i ostaci graditeljske cjeline Ćurčinica džamije sa haremom u Livnu se nalaze na lokaciji koja obuhvaća k.č. 1/60, 1/61, 1/62, upisani su u zemljišnoknjižni uložak broj 221, vlasništvo Medžlisa Islamske vjerske zajednice Livno; k.o. Livno, općina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Read more...
Subscribe to this RSS feed