Džemat Guber

  • Published in Guber

Džemat Guber je jedan od najvećih seoskih džemata u Medžlisu islamske zajednice Livno.
Smješten je u gornjem, središnjem dijelu Livanjskog polja, u plodnoj ravnici između rijeka Žabljak i Sturba, uz magistralni put Livno – Split.

Read more...

Džemat Grborezi-Komorani

U jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine u sklopu jednog džemata su dva sela, Grborezi i Komorani. Smješteni su uz magistralnu cestu Livno-Split u sred Livanjskog polja, gdje se ravnica naglo širi u gotovo nepregledno prostranstvo plodnih oranica i livada. Oba sela su od davnina pripadali jedno drugome pa je tako i danas. S obzirom na to da se u Grborezima nalazi škola i džamija, džematlije iz Komorana su uvijek bili vezani za Grboreze. Ako tome dodamo da se u Haremu kod Grboreza sahranjuju i jedni i drugi te nekoliko familija iz Gubera, onda je bliska veza neupitna.

Read more...

Mekteb Kablići

Džemat Kablići se nalazi na putnom pravcu Livno – Bosansko Grahovo, četiri kilometra sjeverozapadno od Livna.
Sačinjavaju ga dva sela: Veliki i Mali Kablići.
Veliki Kablići imaju 29 muslimanskih domaćinstava, a Mali Kablići 8.

Read more...
Subscribe to this RSS feed