Mahir Kevrić

Website URL:

Ako je Allah na tvojoj strani, ko to može biti protiv tebe?

Priredio: Nedim Muhić

Ako je Allah na tvojoj strani, ko to može biti protiv tebe? A ako je On protiv tebe ko je sa tobom?

Ako si zadobio Allahovu ljubav, šta si izgubio? Ništa nisi izgubio. A ako si izgubio Allahovu ljubav, šta ti je ostalo? Ništa nemaš.

Rezultati, dobiti i prednosti koje dolaze zbog Allahove ljubavi su neizbrojive. Od njih su i to da ako te Allah voli On usadi ljubav prema tebi u srca drugih stvorenja. Ako te zavole ljudi to je onda neprocjenjiva dragocjenost.

Ako te Uzvišeni Allah voli On ti podari mudrost. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: ”A kome je data mudrost dato mu je veliko dobro!” (El-Bekare, 269)

Uzvišeni Allah dadne mudrost vjerniku zbog njegove ustrajnosti (strpljenju) na Allahovoj odredbi. I to je jedna od koristi Allahove ljubavi.

Ako ti Allah podari mudrost podario ti je smiraj. Smirenost je stanje zadovoljstva, sreće, optimizma, snage i samopouzdanja. Kad imaš ovu smirenost, čak i ako sve izgubiš, opet si sretan. Ako izgubiš ovu smirenost, bit ćeš nesretan, pa kad bi sve drugo imao.

Čovjeku može biti dato mnogo imetka, zdravlja, snage, inteligencije, ali bez mudrosti. Tada je on najveći nesretnik. Zato je rečeno: ”Allah daje zdravlje, inteligenciju, imetak i ljepotu mnogim Svojim stvorenjima, ali apsolutni smiraj daje samo vjernicima.”

Od znakova Allahove ljubavi prema tebi je i da ti podari zadovoljstvo. Da budeš zadovoljan svojim stanjem, situacijom, platom, porodicom i djecom. Zadovoljstvo je jedan od uzroka sreće, a vjernik je zadovoljan.

 

Smiraj je jedan od najvećih razloga sreće kod čovjeka. Ona je jedan od rezultata Allahove ljubavi. Ako te Allah voli, to je nešto fascinantno da te voli Stvoritelj nebesa i Zemlje! Da te voli Onaj u čijoj ruci je tvoje zdravlje, tvoja porodica i tvoja djeca. Da te voli Onaj u čijoj ruci je tvoj život, smrt i opskrba.

Iz predavanja: Muhammed Ratib en-Nabulsi: ”Allahova ljubav prema tebi”, dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=vHiyMGZIqp4

akos.ba

 

Komentar hadisa: tri puta majka, a zatim otac

Pažnja prema majci

”Čini dobro svojoj majci, zatim majci, zatim majci, zatim ocu pa bližem i bližem rodu” (1-448)

Porijeklo hadisa

Prenose ga Ahmed, Tirmizi i Ibn Madže od Muavije b. Hajdeta. Tirmizi kaže za ovaj hadis da je dobar – Hasen.

Povod nastanka

Prenosilac ovog hadisa Muavija b. Hajdeh kaže da je neki čovjek došao Poslaniku i pitao ga prema kome treba najviše usmjeriti svoju pažnju, a on je rekao: ”Prema majci.” Čovjek je ponovo pitao: ”A prema kome poslije majke”, a Poslanik je odgovorio isto drugi i treći put, pa tek četvrti rekao prema ocu i ostaloj rodbini po rodbinskoj bliskosti.

Biografija prenosioca

Puno ime ovoga prenosioca je Muavija b. Hajdete b. Muavija b. Kušejr b. Kab b. Rebia, b. Amir el-Kušejri. Živio je u Basri. Hadise je prenosio od Poslanika a od njega njegov sin Hakim i Urve b. Ruvejm. Umro je u Horasanu. (”Tehzib” 10:306)

Komentar

Pažnja prema roditeljima, a posebno prema majci u islamskom odgoju predstavlja vrhunac odgoja i lijepog ponašanja. Biti pažljiv prema roditeljima je vjerska dužnost i obaveza zbog koje čovjek može zaslužiti Božiju milost i džennet s jedne i Njegovu srdžbu i džehennem s druge strane. Allah subhanehu ve teala kaže:

”Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh! I ne povikni na njih i obračaj im se riječima poštovanja punim.” (El-Isra, 23)

Što se tiče prednosti majke u navedenom hadisu mislim da nema potrebe pojašnjavati.

Izvor: ”POVODI NASTANKA NEKIH HADISA”

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Adisa Omerbašić

 

Ovo je prilika kada možete da ih “zarazite” knjigama: Čitajte sa djecom

Vremena za čitanje konačno imamo, ali ako vašim mališanima nedostaje motivacija, sjetite se da je ovo momenat kada možete da ih “zarazite” knjigama i razvijete im čitalačke navike.

Vesna Petrović, psiholog i psihoterapeut, kaže da je poželjno da uvedete čitanje kao porodični ritual i odredite da se on odigrava svakog dana u isto vrijeme, pišu novosti.

Vezani tekst: Kako da čitamo više?

– Najbolje je da to bude predvečer – preporučuje Petrovićeva. – Čitajte naglas knjigu po izboru vaše djece, a onda je dajte njima, da i oni vama pročitaju nekoliko redova ili, još bolje, stranica. Sve zavisi od uzrasta. Tako ćete biti sigurni da ste kvalitetno organizovali njihovo i svoje vrijeme, a usput ste djeci poslali zdravu poruku. Pustite ih da ona vama nametnu svoj ukus, a vi njima sugerišite nešto što mislite da bi moglo da im bude zabavno i korisno.

Vezani tekst: Hemingvejevi savjeti mladim piscima: Knjige koje morate čitati

Čitanje naglas je dobro jer se radnja knjige postavlja u središte diječje pažnje, kao izvor korisnog i uzbudljivog iskustva.

– Osim toga, proširuje se riječnik mališana i njihovo opće znanje, oni tako maštaju o ljudima, mjestima i situacijama koje nisu upoznali i doživjeli – tvrdi stručnjak.

 

Zašto se ljudi ne bi pozabavili sobom?

 

 

Rekao je Poslanik Muhammed s.a.w.s. : “Ko se ponizi radi Allaha, Allah će ga uzdignuti.”(Ibn Madže,Ahmed,Ebu Nuajm)

Izvori:n-um.com i minber.ba

Zašto ljudi ne bi kritikovali sebe? Kad bi znali koja je nagrada za to, svi bi se pozabavili sobom i tako bi nam se stanje popravilo. Jer, nezadovoljstvo sobom – i to samo radi Allaha – garancija je duhovnog uzdizanja.

Kritikujući sebe, u jednom trenutku se više može Allahu približiti nego bilo kojim drugim djelom. Imam Ahmed bilježi da je jedan Izraelćanin proveo 60 godina u ibadetu, moleći za neku svoju potrebu. Kad je ni nakon toliko vremena nije dobio, sam sebi je rekao:
“Tako mi Allaha,o nefsu moj,da u tebi ima ikakva dobra postigao bih ono što ti treba.” Zatim mu je u snu rečeno: “Jesi li vidio kako si u tome momentu kritikovao sebe? Taj moment je kod Allaha bolji od svih 60 godina tvoga ibadeta.”

Kad bi neko pohvalio Ibni Tejmiju, Allah mu se smilovao, on bi rekao: “Hvališ onoga koji svaki dan obnavlja šehadet.”

Hasan el Basri je rekao: “Kad bi grijesi zaudarali na neprijatan miris, niko pored mene ne bi mogao sjesti.”

Prenosi se da je hazreti Omer rekao: “Obračunajte se sa samim sobom prije nego što od vas bude zatraženo da položite račun.”

Govoreći o samoobračunu ili muhasebi, Imam Maverdi ju je ovako definirao: “Muhaseba znači da čovjek svake noći analizira svoja djela koja je uradio u toku dana, pa ako ta analiza pokaže da je cijelog dana radio pohvalna i dobra djela, onda treba nastaviti i truditi se da mu svaki dan bude takav.

A ako se pokaže da je činio loša djela i upadao u grijehe, onda se treba potruditi da ih popravi ukoliko je u mogućnosti, a ako nije, onda treba nakon lošeg uraditi dobro djelo i ono će ga izbrisati, te donijeti odluku da u danima koji dolaze neće činiti loša djela.”

O ti koji tvrdiš da vjeruješ u Allaha, da li si ikada u samoći preispitivao sebe i analizirao ono što si govorio i radio?

Jesi li ikada brojao svoja loša djela kao što prebrojavaš dobra djela koja učiniš?

Da li si ikada razmišljao o svojoj pokornosti Allahu i iskrenosti u ibadetu?

Ako si to činio, sigurno si došao do zaključka da su mnoga tvoja dobra djela učinjena radi toga da se pokažeš pred ljudima, da se čuje za tebe, da stekneš ugled i naklonost ljudi, a ne Allahovo zadovoljstvo.

Postoje dvije vrste muhasebe: prije i poslije djela. Muhaseba prije djela znači da čovjek zastane kod prve želje i težnje da nešto uradi i da ne žuri sa djelom dok mu ne bude jasno da li je bolje to djelo uraditi ili ostaviti.

Druga vrsta muhasebe je nakon učinjenog djela. Ona se sastoji od tri dijela: prvi dio se odnosi na samoobračun u pogledu pokornosti Allahu, tj. da li u toj pokornosti i izvršavanju naredbi ima propusta, kao što je nedostatak skrušenosti u namazu, kvarenje posta određenim grijesima poput ogovaranja, obezvređivanje hadža, bespotrebnim raspravama u toku hadžskih obreda i sl. Drugo, samoobračun zbog djela koje je bilo preče ostaviti nego učiniti, kao što je primjer čovjeka koji klanja noćni namaz, pa prespava sabah koji je fard i sl. Treće, muhaseba u pogledu dozvoljenih stvari, da li su ta djela urađena u ime Allaha ili radi neke dunjalučke koristi.

akos.ba
 
Subscribe to this RSS feed