Insan koji ostavlja učenje Kur’ana

Čovjek koji ostavi čitanje Kur’ana je kao prazna, napuštena kuća. Kur’an je temelj naše vjere. Kako da se čovjek pripisuje nekom vjerozakonu, a ne zanima ga niti ga iščitava? I znamo kolike su nagrade, za svaki harf po 10 dobrih djela. Doći će dvojica na Sudnjem danu, isto radili samo je jedan čitao više Kur’an. Pa će ovaj imati brda dobrih djela koja neće imati njegov prijatelj. 
 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čovjek će na Sudnjem danu poželjeti da mu se njegovo meso sa kliještima odvaja od kostiju da samo dobije stepene koja su dobila njegova braća.” Sve bi trpio na dunjaluku. Da ga prepolove na dva dijela samo da dobije te stepene kada vidi ljepote koje su njima date. Pa ne treba čovjek tražiti da mu iko odvaja meso od kostiju, evo puta i načina da se zarade ti stepeni. No međutim, čovjek upadne u nemar pa ostavi ono što je dobro i vrijedno. 
 
Kada ne bi imali drugog hadisa osim ovog bilo bi nam dovoljno. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Čovjek će doći na Sudnjem danu i Allah Uzvišeni će mu reći: Uči i penji se. Tvoje mjesto i tvoja deredža će biti na zadnjem ajetu kojeg proučiš.” (Imam Tirmizi) Zato neki učenjaci zastupaju stav da u Džennetu ima stepeni onoliko koliko ima ajeta u Kur’anu. Čovjek koji prouči jedan ajet ići će za stepen više. Pa kako je lako doći do Allahovog Dženneta i kako nam je dao priliku, a kako se ljudi poigravaju sa tom prilikom i neće da je iskoriste. 
 
Ibn Mesud, radijallahu anhu, nije htio postiti dobrovoljni post, pa kada su ga upitali zbog čega, rekao je: “Kada postim dobrovoljni post ne mogu učiti Kur’an, a učenje Kur’ana mi je draže od dobrovoljnog posta.” Kazao je Ibn Kajim, rahimehullah: “Postio sam ponedeljak i četvrtak i bijele dane, pa sam počeo postiti Davudov post, a prije toga sam čitao svakog dana po pet džuzeva Kur’ana. Pa sam spao na dva, nemam snage, te sam ostavio Davudov post i nastavio učiti pet džuzeva dnevno.” 
 
Čovjek se treba pokajati Allahu i vratiti se, nastojati što može više da se druži sa muslimanima koji uče puno Kur’an. Kako mi je drago kada čujem od brata muslimana da kaže: “Otišao sam kod brata u posjetu, večerali smo i onda učili Kur’an zajedno.” Kako je to lijepa osobina i lijepo iskorištavanje vremena. Sjedati i pričati praznu priču nema od toga koristi. Neka čovjek iskoristi blagodati koje mu je Uzvišeni dao dok ima priliku.
 
Dr. Safet Kuduzović 
_______
 
Prenosi se od Ebu Umame El-Bahilija, radijallahu anhu, da je rekao: „Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao: Učite Kuran, jer će on, uistinu, na Sudnjem Danu doći kao zagovornik za one koji ga budu učili. (Muslim)

 

Read more...

Zašto nas šejtan odvraća od učenja Kur’ana

Zašto nas šejtan odvraća od učenja Kur’ana iako to nije najteži ibadet koji možemo raditi, ali ga ipak najmanje obavljamo?

1- Zato što je to Allahov govor koji je nama svakom ponasob dat i za koji, ako ga učimo, imamo veliku nagradu.

2- To je govor našeg Gospodara i svaki vjernik treba da bude ponosan na to što može da uči Njegovu poruku i razumije je i primjeni u svom životu. Ako možemo znati desetine stihova i citata omiljenih pjevača i književnika zar nije preče da znamo govor onoga koji nas je stvorio i sve nam dao?

3- Kur’an odmara i svako ko se s njim druži može posvjedočiti da se njime vrši duhovna i tjelesna detoksikacija čovjeka od stresa, umora, negativnosti.

4- Kur’an je lijek za duhovne i tjelesne bolesti.

5- Kur’an je štit od djelovanja šejtana džinnskih i ljudskih.

Zbog svega navedenog, i još mnogo drugih razloga, šejtan ne želi da mi učimo Allahovu Knjigu, jer ne želi da nam bude dobro, da imamo veliku nagradu, da se odmorimo, da budemo duhovno i tjelesno zdravi.

 

 Hfz. Admir Husić

Read more...

Allah je u Kur'anu povezao alkohol i kockanje s neprijateljstvom i mržnjom, a savremena nauka je otkrila i potvrdila tajnu ove veze

 

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

 

Nova studija, objavljena u časopisu Scientific American (oktobar, 2013.), otkrila je da kockanje ima jednak učinak na mozak kao alkohol i droge. U mozgu postoji sistem ili centar koji se naziva ”centar za nagrađivanje” koji proizvodi određene količine dopamina, a dopamin je neurohemikalija koja pruža čovjeku osjećaj užitka, euforije i radosti.

Kada čovjek kocka, njegov mozak izlučuje deset puta više dopamina i daje mu osjećaj užitka (slično osjećaju užitka tokom seksualnog odnosa, kao i tokom uzimanja droga ili opojnih sredstava općenito). A kada mozak izlučuje velike količine ove tvari, to dovodi do opterećenja ćelija mozga i uništenja jednog dijela ćelija tog moždanog centra, te do gubljenja samokontrole.

S vremenom i gubitkom samokontrole razvija se agresivno ponašanje prema drugima.

Stručnjaci su potvrdili da droga i kockanje dovode do trajnih promjena na specifičnim područjima mozga, na isti način i u istim regijama – tj., imaju isti učinak.

Naime, studija provedena na Univerzitetu ”Yale” 2003. godine, kao i studija koja je provedena 2012. godine na Univerzitetu u Amsterdamu, potvrđuju da se električna aktivnost mozga smanjuje i dolazi do poremećaja u centru za nagrađivanje, a ozbiljni učinci i posljedice se javljaju na prednjem dijelu čela (čeoni ili prefrontalni korteks mozga), a ovo područje mozga odgovorno je za procjenu rizika i suzbijanje nagona i požude, odnosno za planiranje i pokretanje dobrog i lošeg djelovanja i ponašanja.

Ovisnici o drogama, kockanju i alkoholu imaju jednako agresivno ponašanje prema drugima, zbog poremećaja u ovom području mozga.

Dakle, naučna istina, koju su naučnici ilustrativno prikazali, pokazuje kako opojne tvari svih vrsta (sve vrste droga i sve vrste alkohola i opijata) imaju isti utjecaj na mozak: agresija, nasilje nad drugima, mržnja prema drugima, nasilje u porodici prema djeci i suprugama, te uništavanje dijela ćelija na prefrontalnom dijelu mozga. Sve su to opasne posljedice koje uništavaju čovjeka i porodicu.

Danas neki stručnjaci vjeruju da negativan učinak igre na sreću (kocke) na mozak, može trajati 24 sata baš kao i učinak droga i alkohola. Mozak kockara je smeten (uzdrman) i istrošen, i kod takvih osoba postoje mnogi poremećaji poput abnormalnog izlučivanja dopamina i drugih problema.

Stručnjak za kockanje Christopher Welsh iz Marylanda, jedne od najpoznatijih kockarskih destinacija, kaže: ”Slika skeniranog mozga ovisnika o kockanju izgleda vrlo slično mozgu ovisnika o drogama.”

Kur'an upozorava na opasnost od opojnih pića i kockanja i spominje ih u istom kontekstu. Stoga, razmislimo dobro o ajetima koji se prefinjenim i nedostižnim stilom obraćaju ljudskom umu i srcu istovremeno: ”O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite.

Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (El-Ma'ida, 90.-91.)

 
Read more...
Subscribe to this RSS feed