Mahir Kevrić

Website URL:

PRAVILNIK ZA KURS INFORMATIKE

Polaznici kursa informatike Medžlisa IZ Livno dužni su se pridržavati sljedećih pravila:

Upis na kurseve

Korisnici su dužni prilikom prijave i upisa na kurs ostaviti tačne podatke (u inbox stranice MIZ Livno, kod sekretara u uredu Medžlisa, ili na kontakt telefon koji bude istaknut na reklami) ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresu. U cilju blagovremenog obavještavanja o bitnim detaljima kursa polaznici trebaju redovno provjeravati e-mail, ili poruke putem kojih će dobijati informacije o kursu. Ne postoji dobna granica za upis na kurs. Uvjet za upis na prvi stepen kursa je volja za učenjem, dok je uvjet za pohađanje većih stepena kursa, poznavanje osnova rada na računaru (Windows, Word i internet).

Polaznici koji ne ispunjavaju navedene uvjete, a ipak žele pohađati neki od naprednih stepena, u potpunosti snose odgovornost i nemaju pravo prigovora na tempo rada i sadržaj programa.

Uplata participacije

Korisnici svoje mjesto na kursu mogu osigurati isključivo uplatom do predviđenog datuma za uplate. Osobe koje se prijave, a ne završe uplatu do navedenog datuma gube mjesto na programu. Prilikom uplate participacije za kurs polaznici su dužni provjeriti tačan datum početka nastave i termine u kojima će se nastava odvijati. Nakon što se formiraju grupe za kurs naknadna promjena termina nije moguća.

Formiranje grupa i pokretanje kursa

Odluka o pokretanju kursa i početku nastave ovisi o tome da li je za njega prijavljen dovoljan broj polaznika, te da li su blagovremeno obavljene uplate. Grupe za kurs se formiraju na osnovu broja prijavljenih osoba i izvršenih uplata. Medžlis zadržava pravo da se određeni kurs prolongira ili otkaže ukoliko za njega nema dovoljan broj zainteresiranih. U tom slučaju Medžlis će vratiti novac svim prijavljenim osobama.

Odustajanje od kursa i povrat novca

Medžlis može vratiti novac isključivo u periodu dok traju prijava za kurs, a prije početka nastave. Nakon formiranja grupa i isteka roka za prijave Medžlis ne može vraćati novac, bez obzira na razlog odustajanja.

Redovnost dolaska na nastavu i pravila vezana za nastavni proces

Da bi ostvarila pravo izlaska na završni ispit polaznik ne smije imati više od 30% izostanaka (odnosno, ne smije izostati više od 3 susreta/blok-časa). Nakon što se prijavi i uplati kurs svaki polaznik na sebe preuzima odgovornost redovnog dolaska na nastavu. Svaki polaznik je upoznat s terminima nastave prije početka kursa i na osnovu toga odlučuje da li mu termin odgovara i da li će se prijaviti. Polaznici su dužni na nastavu dolaziti na vrijeme, a u slučaju opravdanog kašnjenja biti tihi i ne ometati nastavni proces. Polaznici su obavezni na svaki čas sa sobom donositi potrebne materijale i udžbenike.

Certificiranje

Polaznicima će biti uručen certifikat o uspješno završenom programu samo ukoliko nisu imali više od 30% izostanaka s nastave i ukoliko je završni ispit uspješno položen. Polaznici koji nisu redovno pohađali nastavu, koji nisu izašli na završni ispit ili nisu uspješno položili ispit gube pravo na certifikat. Molimo vas da se pridržavate navedenih pravila kako bismo zajedno dodatno poboljšali kvalitet nastave i časove učinili još efikasnijim i prilagođenijim vašim potrebama.

Medžlis IZ Livno

 

Subscribe to this RSS feed