Hatmenska dova za svršenice Škole Kur'ana Featured

Hatmenska dova za svršenice Škole Kur'ana

"Učite Kur'an jer će vas Allah nagradit zbog njegovog učenja za svaki harf po 10 sevapa.“

21.06., u džamiji Ćurčinici, nakon teravih namaza, upriličen je jedan poseban program. Pored toga što smo bili u susretu mubarek večeri (Lejletul Bedr), predstavile su nam se i naše drage polaznice Škole Kur'ana, koje su vrijedno dolazile pune tri godine da uče Kur'an pred svojom muallimom, i to okončale prije nekoliko mjeseci.

Bila je ovo ustvari noć druženja s Kur'anom, jer su nam naše svršenice proučile nekoliko dijelova iz Kur'ana, i time svečano predstavile sebe, te našu Školu Kur'ana koja je otvorena za sve hanume i djevojke, željne učenja. Sve svršenice su savladale pravilno učenje po tedžvidu, a muallima Mevlida Hadžić je budno pratila njihovo učenje pune tri godine.

Hatmu su predale: Izeta Milak, Nurka Brkić, Sanija Karalić, Munevera Mačkić.Amira Jahić i Nisveta Sitnić, Sevlija Velagić, Vahida Toroman i Ferida Safić, Nerka Kokanović, Almira Jandrić, i Safeta Burza.

„Ko bude učio Kur'an, proučavao ga i živio po njemu, na Sudnjem danu bit će mu stavljena kruna od nura koja će svijetliti poput sunca. Njegovi roditelji bit će zaogrnuti s dva ogrtača, pa će reći: “Zašto smo ovako obučeni?“ Reći će im se:„Zato što je vaše dijete bilo stalno uz Kur'an.“

Neka nam svima vodilja bude ovaj hadis, uz želju da zaslužimo navedene ljepote budućeg svijeta, a da nam Kur'an bude životni prijatelj i zagovarač na Sudnjem danu.

Šejla M.K.

Last modified onSubota, 25 Juni 2016 00:05
back to top