Džemat Kablići se nalazi na putnom pravcu Livno – Bosansko Grahovo, četiri kilometra sjeverozapadno od Livna.
Sačinjavaju ga dva sela: Veliki i Mali Kablići.
Veliki Kablići imaju 29 muslimanskih domaćinstava, a Mali Kablići 8.

Džemat je sve do 1960. godine imao jedan vjerski objekat – Mejtef, u kojem su se obavljale ramazanske aktivnosti. Iste godine je tadašnja vlast na brutalan način oduzela taj objekat i predala ga jednom džematliji, nakon čega je srušen, a zemljište pretvoreno u poljoprivredno.
Godine 1989. džematlije su započele izgradnju mesdžida na atraktivnoj lokaciji, uz sami magistralni put i u neposrednoj blizini mjesnog harema Golubić. Ratni vihor je zaustavio gradnju mesdžida, a postojeći građevinski materijal su opljačkali pripadnici HVO-a. Objekat je miniran i napravljena je značajna materijalna šteta.
Džematlije su 2003. godine nastavile izgradnju mesdžida, i iste godine proveli ramazanske aktivnosti u njemu.
Mesdžid je danas u funkciji tokom ramazana, a djeca redovno pohađaju vjeronauku u opremljenoj učionici.
Vjerske aktivnosti u džematu obavljao je Amel ef. Habeš do 2009. godine, a od augusta iste godine u džematu djeluje Edin ef. Jašarević, profesor islamske vjeronauke u srednjim školama u Livnu, nastanjen u vakufskom stanu u Kablićima.
Ovom džematu su pripadala još i sela: Ljubunčić, Žirović, Prisap, Priluka i Suhača, gdje su nekada većinu stanovništva činili muslimani, a u zadnjih 45 godina u tim selima nema ni jednog muslimana. Jedini svjedoci njihovog postojanja su mnogobrojni zapušteni haremi.
U ovom džematu jedini starosjedioci su Cere. Osim njih, tu su još i Mačkići, Mrše i Torlaci, dok su Ključe došle iz Žirovića, Palići iz Prispa, Hoze iz Priluke, Milaci iz Livna, a Smajići i Dedići iz Glamoča.

GODINA IZGRADNJE: 1991. g.
OSNIVAČ-VAKIF: DŽEMAT KABLIĆI

PREGLED POVRŠINA
Podrumske prostorije:……..480,17 m2
1. Kotlovnica…………………………….4,0 m2
10. Garaža………………………………26,80 m2

Prizemlje centra ……………657,43 m2:
1.Džamija moltveni prostor…….. 47,97 m2
2. Abdesthana……………………………. m2
3. Mekteb………………………………….19,35 m2
4. Hodnik……………………………….. 7,30 m2
5.Gasulhana………………………………..8,64 m2

Sprat…………………………….. 407,40 m2
1. Dnevni boravak…………….20,95m2
2.Soba 1……………………………..9,14 m2
3. Soba 2……………………………13,02 m2
4.Soba 3…………………………….13,33 m2
5. Hodnik………………………….12,68 m2
6. Kupatilo………………………….5,40 m2

OŠTEĆENJA U AGRESIJI 1992. – 1995.: U agresiji na BIH oštećena dva noseća zida podmetnutim eksplozivom na ulazu i na sastavu mekteba i klanjačkog prostora